Print  
DÒNG PHANXICÔ (OFM: ORDO FRATRUM MINORUM - ORDER OF FRIARS MINOR)
Bản tin ngày: 12/08/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

   Lược sử:

 

   Dòng Phanxicô danh xưng chính thức là dòng Anh Em Hèn Mọn hay còn gọi là dòng Anh Em Phan Sinh do Thánh Phanxicô Assisi (1181-1226) khởi xướng khoảng năm 1209 tại thành phố Assisi, nước Ý. Lý tưởng sống của Thánh Phanxicô là noi gương Đức Giêsu: sống khó nghèo, khiêm hạ, yêu thương phục vụ mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, yêu quý thiên nhiên.
  

   Dòng Phan Sinh Việt Nam được các cha Phan Sinh người Pháp, thuộc tỉnh dòng Thánh Phêrô (cũng gọi tỉnh dòng Paris), đến thành lập năm 1929. Người đứng đầu trong các vị lập dòng tiên khởi ở Việt Nam là cha già Maurice Bertin (1870-1968). Năm 1931, cha Maurice Bertin đã xây dựng tu viện Phan Sinh đầu tiên tại Vinh, miền Trung Việt Nam. Năm 1954, sau hiệp định Genève, dòng Phan Sinh tiếp tục hiện diện ở miền Nam cho đến nay. Năm 1969, dòng Phan Sinh Việt Nam trở thành hạt dòng độc lập, không còn là một chi tỉnh, phụ thuộc tỉnh dòng Paris như trước kia.
  

   Năm 1984, hạt dòng Phan Sinh Việt Nam được nâng lên thành tỉnh dòng.
   Đại gia đình Phan Sinh gồm có:
   - Dòng Nhất: dành cho nam tu sĩ, gọi là dòng Anh Em Hèn Mọn.
   - Dòng Nhì: dành cho nữ chiêm niệm, gọi là dòng Chị Em Thanh Bần (dòng Clara).
   - Dòng Ba: gồm các tu sĩ dòng ba Tại Viện và anh chị em dòng ba Phan Sinh Tại Thế. Ở Việt Nam, hiện có dòng nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và nhiều huynh đoàn Phan Sinh Tại Thế.
  

   Bổn mạng: lễ Thánh Phanxicô Assisi, 4-10.

 

   Hoạt động: Tham gia phục vụ Giáo Hội và xã hội trong mọi lĩnh vực: mục vụ giáo xứ, tông đồ xã hội, giáo dục, chăm lo người phung, các bệnh nhân, đồng bào dân tộc và ưu tiên chọn lựa người nghèo.

 

   Số cộng đoàn và nhân sự: Hiện nay, tỉnh dòng Phan Sinh Việt Nam có tất cả 17 cộng đoàn lớn, nhỏ tập trung tại các vùng Nha Trang, Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang.. với tổng số 172 tu sĩ: khấn trọn 103 (trong đó có 64 linh mục), khấn tạm 55, tập sinh 12, hiến sĩ 2.

 

   Điều kiện tuyển chọn:
   - Tốt nghiệp phổ thông trung học, tuổi từ 18 đến 21, sức khoẻ bình thường, tâm sinh lý ổn định, ước muốn sống ơn gọi Phan Sinh theo lý tưởng khó nghèo, khiêm hạ, phục vụ tha nhân.

 

   Trụ sở chính:
   Tu viện Phanxicô Đa Kao,
   số 3 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao,
   Q. 1, TP. HCM. Đt: 08 8222294.
   Fax: 84 08 8228087
   Email:  phi_kv@yahoo.com
              tutin@hcmc.netnam.vn

 

  Bề trên giám tỉnh đương nhiệm: Tu sĩ P.X. Vũ Phan Long

 

  Danh sách linh mục dòng:


Cộng đoàn Đakao: 3 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q.1, TP. HCM.

1. Phi Khanh Vương Đình Khởi, sinh 1939, lm 1969.
2. Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, sinh 1951, lm 1977.
3. Anphong Nguyễn Công Minh, sinh 1951, lm 1992.
4. Augustin Nguyễn Trinh Phượng, sinh 1915, lm 1949.
5. Gioan Maria Trần Văn Phán, sinh 1919, lm 1949.
6. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, sinh 1936, lm 1966.
7. Savio Nguyễn Chí Chức, sinh 1937, lm 1967.
8. Irênê Nguyễn Thanh Minh, sinh 1945, lm 1971.
9. Camilô Trần Văn Phúc, sinh 1945, lm 1971.
10. Giuse Nguyễn Xuân Thảo, sinh 1947, lm 1975.
11. Phêrô Tự Nguyễn Tín, sinh 1948, lm 1975.
12. Đa Minh Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh 1949, lm 1990.
13. Giuse Phạm Văn Bình, sinh 1957, lm 1996.
14. Ignatiô Nguyễn Duy Lãm, sinh 1957, lm 1997.
15. Giuse Nguyễn Tiến Dũng, sinh 1959, lm 1999.


Cộng đoàn Thủ Đức: 2/27 ấp Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP. HCM. Đt: 8960017

1. Bosco Nguyễn Văn Đình, sinh 1937, lm 1967.
2. Ignatiô Ngô Đình Phán, sinh 1935, lm 1971.
3. Maria Antôn Trần Phổ, sinh 1918, lm 1957.
4. Daniel Nguyễn Thăng Cao, sinh 1927, lm 1957.
5. André Trần Hữu Phương, sinh 1936, lm 1964.
6. Guy-Marie Nguyễn Hồng Giáo, sinh 1937, lm 1968.
7. Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, sinh 1952, lm 1992.
8. Phêrô Nguyễn Văn Khoan, sinh 1951, lm 1994.
9.Phêrô Khoa Ngô Công Tân, sinh 1948, lm 1990.
10. Anselmô Nguyễn Hải Minh, sinh 1965, lm 2002.


Cộng đoàn Cầu Ông Lãnh: 18 Phan Văn Trường, Q.1, TP. HCM. Đt:  8299810.

1. Clêmentê Trần Thế Minh, sinh 1928, lm 1957.
2. Biển Đức Trần Minh Phương, sinh 1918, lm 1948.
3. Giacôbê Huỳnh Liên Ban, sinh 1941, lm1971.
4. Luy Nguyễn Kim Hoàng, sinh 1957, lm 2000.


Cộng đoàn Xuân Sơn: huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đt: 064 881251

1. Giuse Nguyễn Văn Huân, sinh 1955, lm 1992.
2. G.B. Nguyễn Gia Thịnh, sinh 1946, lm 1973.
3. Antôn Vũ Hữu Lệ, sinh 1959, lm 2000.


Cộng đoàn Bình Giả: xã Bình Giả, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 064 882846

1. Phêrô Đậu Văn Minh, sinh 1950, lm 1977.
2. Giuse Chu Quang Vượng, sinh 1961, lm 2001.


Cộng đoàn Xuyên Mộc: ấp Nhân Đức, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đt: 064 875008
1. Giuse Lê Thanh, sinh 1946, lm 1974.
2. Antôn Phan Vũ, sinh 1963, lm 2001.


Điểm Hoà Hội: xã Hoà Hội, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đt: 064 875008.
1. Giuse Trần Trung Phụng, sinh 1957, lm 2001.


Cộng đoàn Sông Bé: xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, Bình Dương. Đt: 0650 552117.
1. Giuse Đinh Quốc Trụ, sinh 1962, lm 2001.


Cộng đoàn Cù Lao Giêng: xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. ĐT: 076 880009
1. Antôn Nguyễn Văn Chúc, sinh 1947, lm 1975.
2. Bonaventura Trần Văn Mân, sinh 1916, lm 1945.
3. Gioan Hoàng Gia Bình, sinh 1945, lm 1977.


Điểm Cồn Én: xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Đt: 067 833733.
1. Nicôla Vũ Ngọc Hải, sinh 1953, lm 1992.


Cộng đoàn Du Sinh: 16 Huyền Trân Công Chúa, Đà Lạt. Đt: 063 823664.
1. Gioan TC Nguyễn Phước, sinh 1953, lm 1990.
2. Phaolô Nguyễn Văn Hồ, sinh 1925, lm 1953.
3. Phaolô Đinh Huỳnh Hoa, sinh 1948, lm 1977.
4. Antôn Nguyễn Ngọc Kính, sinh 1956, lm 1995.


Cộng đoàn Vĩnh Phước: NT Antôn, Vĩnh Phước, Nha Trang. Đt: 058 831112.
1. Giuse Nguyễn Xuân Quý, sinh 1945, lm 1971.
2. Giuse Đặng Minh Tuấn, sinh 1958, lm 1996.
3. Đa Minh Ngô Đức Thiện, sinh 1960, lm 2001.


Cộng đoàn Đất Sét: xã Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà. Đt: 058 767314.
1. Gioakim Nguyễn Văn Có, sinh 1944, lm 1975.
2. Phanxicô Xaviê Lê Khắc Lâm, sinh 1965, lm 2001.


Cộng đoàn Đồng Dài: Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hoà. Đt: 058 785005.
1. Giuse Cupertinô Nguyễn Đình Ngọc, sinh 1946, lm 1974.
2. G.B. Nguyễn Kỳ, sinh 1952, lm 1995.


Cộng đoàn Cư Thịnh: Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hoà. Đt: 058 745289 - 740091.
1. Carôlô Phan Châu Lý, sinh 1942, lm 1970.
2. Phêrô Nguyễn Quế, sinh 15-6-1957, lm 9-5-1996.


Điểm Ngọc Thanh: 230 đường 2/4 Vĩnh Phước, Nha Trang. Đt: 058 822549
1. Phêrô Bapt. Đỗ Long Bộ, sinh 1921, lm 1950.
2. Matthêô Nguyễn vinh Phúc, sinh 1935, lm 1965.


Điểm Thanh Hải: 42 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang. Đt: 058 832949
1. Đamianô Đoàn Văn Lữ, sinh 1943, lm 1967.
2. Norbertô Nguyễn Văn Khanh, sinh 1941, lm 1970.
3. Alexis Trần Đức Hải, sinh 1948, lm 1975.
Roma
1. Ambrôxiô Nguyễn Văn Sĩ, sinh 1943, lm 1973.

In ngày: 21/07/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print