Print  
12. CỘNG ĐOÀN CGVN TẠI ĐAN MẠCH
Bản tin ngày: 09/03/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

   Sau 30-4-1975, đã có những người tị nạn VN đến Đan Mạch. Theo Giáo luật các người Công giáo nước ngoài sinh sống tại Đan Mạch đều phải gia nhập giáo hội địa phương. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt ban đầu, Giám mục Hans Martensen uyển chuyển cho các tín hữu VN vừa sinh hoạt trong giáo xứ địa phương vừa có những sinh hoạt theo tập tục truyền thống.

 

   Cộng đồng CGVN tại Đan Mạch hiện có 3 linh mục với 4.800 người sinh sống rải rác trong 12 cộng đoàn chính: Sjaelland, Aarhus, Aalborg, Aabenraa, Esbjerg, Fredericia-Herning-Vejle, Haderslev, Hjorring, Horsense, Kolding, Odense và Svenberg.

 

   Mỗi cộng đoàn bầu ra một Ban đại diện điều hành sinh hoạt trong cộng đoàn. Các đại diện cộng đoàn lại bầu ra một Ban Chấp hành Cộng đồng có nhiệm kỳ 2 năm. Tại mỗi cộng đoàn hay liên cộng đoàn có một số hội đoàn như: Hội Cầu Nguyện, Hội dòng Ba Đa Minh, các ca đoàn của cộng đoàn, Đoàn Thanh Thiếu Niên, các ban giáo lý, chương trình Thăng tiến Hôn nhân, phong trào Focolare, Phong trào Giáo dân CGVN Hải ngoại. Tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tại Ombor, là địa điểm mà cộng đoàn Công giáo Đan Mạch hội họp để cử hành ngày truyền thống hàng năm.

 

   Lm. Jos Chu Huy Châu

   Sankt Leonisgade 12

   DK-8800 VIBORG, Danemark

   Tel: 08 661 37 27

In ngày: 28/09/2023
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print