Print  
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN
Bản tin ngày: 09/03/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

1. Dòng Kitô Vua Cái Nhum.

 

2. Dòng MTG Cái Mơn.

 

3. Dòng MTG Cái Nhum.

 

* Các dòng tu ngoài giáo phận đến phục vụ tại giáo phận:

 

1. Dòng Thánh Phaolô: phục vụ ở Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Bãi Xan, Mặc Bắc,

    Bác Ái, Phước Hảo, Vĩnh Kim, Bà My, An Hiệp, Thành Triệu.

2. Dòng Bác Ái Vinh Sơn: phục vụ tại Vĩnh Long, Thiềng Đức, An Bình, Cái Rô, Cầu Mới.

3. Dòng Đấng Chăn Lành: tại Sa Đéc, Vĩnh Long.

4. Dòng Chúa Quan Phòng: tại Sa Đéc, Tân Phú Trung, Phong Hoà, Long Thắng.

5. Dòng Don Bosco tại Cầu Vồng, Vĩnh Long.

6. Dòng Chúa Cứu Thế tại Vĩnh Long, Sa Đéc, Bến Tre.

7. Đan viện Xitô: tại Thôn Rôn, Trà Vinh.

In ngày: 24/06/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print