Print  
VI. DANH SÁCH LINH MỤC
Bản tin ngày: 07/10/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

 

(Cập nhật 25/4/2008)

1.        Giuse Đỗ Xuân An, sinh 1926; lm 1953; Đc: Tv. Nguồn Sống, Bình Thạnh 1, Bình Đức,  Long Xuyên, An Giang. Đt: 076 856191.

2.        Giuse Vũ Hoàng Anh, sinh 1945, lm 2000; Đc: NT Kitô Vua, Kinh 1b, Tân Hiệp B, Kiên Giang. Đt: 077 720133.Email: 6anhkitokib@hcm.vnn.vn

3.        Inhaxiô Võ Văn Ánh, sinh 1945; lm 1976; Đc: NT Phú Hoà, Phi Thông, Tx. Rạch Giá, Kiên Giang. Đt: 077 899018.

4.        Giuse Cao Văn Bài, sinh 1947; lm 1974; Du học.

5.        Đa Minh Phạm Khắc Bạo, sinh 1958; lm 1997; Đc: NT Antôn, Kinh 1a, Tân Hà, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 710219.Email: phamkbao@hcm.vnn.vn

6.        Vinh Sơn Lê Văn Bằng, sinh 1953; lm 1992; Đc: NT Cần Thay, An Thuận, Hoà Bình, Chợ Mới, An Giang. Đt: 076 638207- 0919 136 500. Email: lebangagg@hcm.vnn.vn

7.        Giuse Nguyễn Hải Bằng, sinh 1971, lm 2002; Du học Ý. Email: nguyenhaibang210@yahoo.com

8.        Giuse Hoàng Gia Bình. Đc: Tv. Phanxicô, Cù Lao Giêng, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Đt: 076 880 009.

9.        Giuse Âu Thanh Bình, sinh 1957; lm 1994; Đc: NT Bắc Xuyên , Kinh E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 856 295; 0918 754 462. Email: jamiauthanhbinh @hcm.vnn.vn

10.      Giuse Nguyễn Thanh Bình. Đc: NT Trinh Vương, Kinh A1, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang.

11.      Vinh Sơn Nguyễn Văn Cảnh. Đc: NT Hưng Văn, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

12.      Gioakim Nguyễn Đức Cần, sinh 1957; lm 1997; Đc: NT Bò Ót, Thới An, Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ. Đt: 0710 852353. Email: gioakimcan@hcm.vnn.vn

13.      Giuse Bùi Trung Châu, sinh 1939; lm 1968; Đc: NT Châu Đốc, 381 Lê Lợi, K. Châu Long 7, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang. Đt: 076 866787 - 869239.

14.      Martinô Trần Văn Chệ, sinh 1947; lm 1975; Đc: NT Khánh Bình, ấp Satô, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đt: 076. 525 272

15.      Antôn Phạm Đình Chiến, sinh 1943; lm 1992; Đc: NT Hải Sơn, Kinh C2, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 651166.

16.      Giuse Nguyễn Đức Chính, sinh 1944; lm 1974; Đc: NT Tân Thành, Kinh 4b, Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 832132.

17.      Vinh Sơn Nguyễn Minh Chu, sinh 1950; lm 1976; Đc: NT Hòn Chông, Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang. Đt: 077 854321. Email: vinchu@hcm.vnn.vn, chuvi50@hotmail.com

18.      Antôn Nguyễn Văn Chúc, sinh 1947; lm 1975; Đc: Tv. Phanxicô, Cù Lao Giêng, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Đt: 076 880056. Email: ngvanchucofm@hotmail.com

19.      Giuse Bùi Đình Chư, sinh 1949; lm 1989; Đc: NT Thánh Gia, Kinh 1b, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 720143.

20.      Antôn Nguyễn Minh Chương, sinh 1964, lm 2001; Đc: NT Thái An, Đông Thái, Thạnh Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 834770. Email: antminhchuong@yahoo.com

21.      Giuse Nguyễn Toàn Công, sinh 1929; lm 1958; Đc: NT Giuse, Đông Hoà, Thạnh Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 834826.

22.      Phêrô Lã Văn Cường, sinh 1956; lm 1993; Đc: NT Đức Mẹ Mân Côi, F/1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 856 078; 0907 820 902. Email: lavancuong@hcm.vnn.vn

23.      Đa Minh Nguyễn Mạnh Cường, sinh 1968, lm 2001; Đc: NT Bình Châu, Kinh 8a, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 835303. Email:dominiquecuong68@yahoo.com

24.      Giuse Nguyễn Văn Diễm, sinh 1954; lm 1989; Đc: ĐCV Thánh Giuse, 40 Phố Nhà Chung, Hà Nội. Đt: 0918 405528. Email: ndiem @pmail.vnn.vn

25.      Phêrô Nguyễn Đức Dũng, sinh 1971; lm 2003; Đc: NT Phú An, Phú Quới, Phú An, Phú Tân, An Giang.

26.      Louis G. Mai Hùng Dũng, sinh 1951; lm 1990; Đc: NT Cù Lao Giêng, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Đt: 076 880120. Email: lgmaidung@hotmail.com

27.      Phêrô Nguyễn Thanh Dũng, sinh 1971, lm 2003; Đc: NT Châu Đốc, 381 Lê Lợi, K. Châu Long 7, Châu Phú B, An Giang.

28.      Antôn Nguyễn Tiến Dũng, sinh 1926; lm 1954; Đc: Nhà hưu Hà Nội, 116b, Hùng  Vương, Q.5, TP. Hồ Chí Minh. Đt: 08 8570400.

29.      G.B. Nguyễn Uy Dũng, sinh 1971; lm 2004. Du học Pháp. Email: jb_uydung@yahoo.com

30.      Augustinô Phạm Văn Dũng, sinh 1949; lm 1975; Đc: NT Hoà Giang, 128 Kinh I, Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên Giang. Đt: 077 853557. Email: vandung@hcm.vnn.vn

31.      Giuse Nguyễn Hữu Duy, sinh 1952; lm 1977; Đc: NT Vinh Sơn, Tân Phát B, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 720077.

32.      P.X. NguyễnVăn Dương, sinh 1917; lm 1946; Đc: Hưu tại Gx. Bò Ót, Thới An, Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ. Đt: 0710 851974.

33.      Phêrô Trương Công Đam, sinh 1955; lm 1994; Đc: NT Đa Minh, Kinh 10, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 834094.

34.      Giuse Bùi Văn Đang, sinh 1951; lm 1981; Đc: NT Khiết Tâm, Kinh D/2, Thạnh  Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 633757.

35.      Phaolô Lê Thành Đạo, sinh 1951; lm 1977; Đc: NT Bò Ót , Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ. Đt: 0710. 851 974 - 0909. 205 512. Email: lethanhagg@hcm.vnn.vn

36.      Phêrô Phan Thanh Điềm, sinh 1952; lm 1992; Đc: NT Phú Vĩnh, Phú Hưng B, Phú Vĩnh, Tân Châu, An Giang. Đt: 076 538463.

37.      Giuse Nguyễn Văn Đình, sinh 1949; lm 1975; Đc: NT Thánh Gia, Kinh Thầy Ký, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 856069.

38.      Giuse Trương Tiến Định, sinh 1942; lm 1968; Đc: NT Têrêxa Vĩnh Bình, Vĩnh Phước, Châu Thành, An Giang. Đt: 076 839370.

39.      Đa Minh Nguyễn Trinh Đức, sinh 1924; lm 1953; Đc: NT Thánh Tâm, Kinh B/2, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 643612.

40.      Augustinô Vũ Hồng Đức, sinh 1926; lm 1955; (hưu), Đc: Đường N.1Đ 14, ấp Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương. Đt: 0650 242 423

41.      Vinh Sơn Đặng Xuân Hải, sinh 1937; lm 1963; Đc: NT Thánh Mẫu, Kinh F/2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 076 879799. HT 54 Thoại Sơn, An Giang.

42.      Phêrô Lê Trọng Hải, sinh 1947; lm 1991; Đc: NT Mân Côi, thị trấn Tri Tôn, An Giang. Đt: 076 874 639. 

43.      Nicôla Vũ Ngọc Hải, sinh 1953; lm 1992; Đc: NT Cồn Én, Tấn Long, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Đt: 067 833733. Email: nvnh@hcm.vnn.vn

44.      Phêrô Phạm Văn Hào, sinh 1963, lm 2000; Đc: NT Kitô Vua, Kinh 2a, Tân Phát B, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 710 346. Email: phamhao2000@hotmail.com

45.      Hiêrônimô Đỗ Văn Hiến (DCCT), sinh 1953; lm 1990; Đc: NT Hiếu Hiệp, Kinh H1, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 641 050; 0946 779 716. Email: minhhiendcct@yahoo.com

46.      Bênêđictô Bùi Đức Hiền, sinh 1954; lm 1992; Đc: NT Núi Sập, Bắc Sơn, Thoại Sơn, An Giang. Đt: 076 879.599 – 01 688 399 135. Email: lmhien@pmail.vnn.vn,   buihienntns@gmail.com

47.      Vinh Sơn Bùi Tuấn Hiếu, sinh 1951, lm 2004. Đc: NT. Thánh Tâm, K.B2, Thạnh Thắng, Cần Thơ. Đt: 0710 218 553; 0946 779 716.

48.      Giuse Hoàng Thượng Hiền (hưu), sinh 1928; lm 1958; Đc: Nhà hưu Cần Xây, Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang. Đt: 076 958 138 - 0946 319 389. Email: gshoanghien@pmail.vnn.vn, gs_hien@yahoo.com.  

49.      Phêrô Nguyễn Phước Hiền, sinh 1971, lm 2000; Đc: NT Năng Gù, Bình An 2, An Hoà, Châu Thành, An Giang. Đt: 076 665 086 - 0914 477 488.

50.      Phaolô Nguyễn Thế Hiển, sinh 1969; lm 2004; Đc: NT Vĩnh Nhuận, Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang. Đt: 076 660 113 - 0907 850 505. Email:pl_thehien@yahoo.com 

51.      Vinh Sơn Bùi Tuấn Hiếu. Đc: NT Tân Long, Kinh 2a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang.

52.      Gioakim Khẩu Nguyễn Văn Hinh, sinh 1950; lm 1977; Đc: NT Vinh Sơn, Tân Hoà A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 834750.

53.      Vinh Sơn Phaolô Phạm Thế Hoà, sinh 1953; lm 1992; Đc: NT Minh Châu, Minh Tân, Minh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Đt: 077 827070. Email: vinchoa@hotmail.com

54.      Phêrô Trần Hoà, sinh 1951; lm 1993; Đc: NT Martinô, Kinh E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 856 728; 0917 773 610. Email: trhoath@hcm.vnn.vn

55.  &#

In ngày: 14/06/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print