Print  
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN
Bản tin ngày: 09/03/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

DÒNG NAM:

 

1. Dòng Thánh Gia: Tv. Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang.

 

2. Dòng Phanxicô: Tv. Cù Lao Giêng, Tấn Bình, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.

 

DÒNG NỮ:

 

1. Chúa Quan Phòng:

  25 cộng đoàn:

 

- 55/5 Trần Hưng Đạo, Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

- NT An Châu.

- NT Năng Gù.

- NT Châu Đốc.

- NT Tân Châu.

- NT Phú Vĩnh.

- NT Phú An.

- NT Thị Đam.

- NT Cù Lao Giêng + Nhà Gioan.

- NT Chợ Mới.

- NT Ông Chưởng.

- NT Mỹ Luông.

- NT Cái Đôi.

- NT Ngọc Thạch.

- NT Long Bình.

- NT Bò Ót.

- NT Đồng Phú.

- NT Thái Hoà.

- NT Trung Thành.

- NT Mong Thọ.

- NT Hoà Hưng.

- NT Trảng Tranh.

- NT Đất Hứa.

- NT Hoà Giang.

 

2. Dòng Đa Minh Lạng Sơn:

 

- NT Cái Dầu.

- NT Thanh Long.

- NT Lạng Sơn.

- NT Vinh Sơn.

 

3. Dòng Đa Minh Tam Hiệp:

 

- NT Thánh Tâm, Kinh 7B.

 

4. Dòng Đa Minh Thánh Tâm:

 

- NT Bình Sơn.

 

5. Liên hiệp Nữ Đa Minh VN:

 

- NT Trảng Tranh.

 

6. Mến Thánh Giá Thủ Thiêm:

 

- NT Ba Bần.

 

7. Mến Thánh Giá Khiết Tâm:

 

- NT Antôn, Kinh A1.

- NT Phú Hoà, Phi Thông.

 

8. Mến Thánh Giá Phát Diệm:

 

- NT Đài Đức Mẹ, Tân Hiệp.

 

9. Dòng Mân Côi:

 

- NT Thánh Linh, Kinh D1.

 

10. Thánh Phaolô thành Chartres:

 

- Trường Khuyết tật, Hòn Đất.

- Nhà Trẻ Nhân Hiền.

- NT Đức Mẹ Vô Nhiễm, Hòn Đất.

 

11. Tu hội Nguồn Sống:

 

- 675/43 Bình Đức 4, Long Xuyên.

 

12. Nữ Tử Bác Ái:

 

- NT Núi Sam, Châu Đốc.

- NT Cần Xây.

- NT Hòn Chông.

 

13. Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô:

 

- NT Đức Mẹ Vô Nhiễm, Hòn Đất.

 

14. Thừa Sai Trinh Vương:

 

- NT Lộ Đức, Kinh 8a.

In ngày: 24/06/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print