Print  
MỞ ĐẦU
Bản tin ngày: 09/03/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

    Trong suốt dòng lịch sử Giáo Hội, biết bao đề tài về Đức Maria đã được các vị thánh giáo phụ, tiến sĩ của Giáo Hội và những nhà thông thái trình bày. Đã có cả những thiên khảo luận dài và có hệ thống về Đức Maria, gọi là Thánh Mẫu Học (Mariologia), như của Placidus Nigrus ở Palermo (Ý) vào năm 1602. Gần đây nhất, Đức Thánh Cha (ĐTC) Gioan Phaolô II đã trình bày 70 bài giáo lý về Đức Maria qua các buổi triều yết chung suốt từ ngày 25-6-1995 đến 12-11-1997. Mỗi bài là một đề tài phong phú về Đức Maria.

 

   Đó là chúng ta chưa kể đến những văn kiện chính thức và quan trọng nói về Đức Maria như Hiến chế Tín lý về Giáo Hội của Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, công bố ngày 21-11-1964 với chương 8 trình bày chủ đề: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của Đức Kitô và của Giáo Hội. Tông huấn Marialis Cultus của ĐTC Phaolô VI, ra ngày 2-2-1974 về việc tôn kính Đức Maria. Thông điệp Redemptoris Mater (Thân Mẫu Đấng Cứu Thế) của ĐTC  Gioan Phaolô II ra ngày 25-3-1987. Collectio Missarum de Beata Maria Virgine (Hợp tuyển các bản lễ kính Đức Trinh Nữ Maria) của Bộ Phụng tự, xuất bản ngày 15-8-1986. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, ra ngày 11-10-1992, đặc biệt các số từ 144, 148-149, 165, 273, 435-437, 452-467, 484-507, 532-534, 618, 721-726, 1.138, 1.161, 1.172, 1.187, 1.192, 1.195, 1.370, 1.716, 2.030, 2.099, 2.617-2.619, 2.622, 2.673-2.678 và 2.682.

 

   Tuy nhiên, chúng tôi muốn viết ít dòng về Đức Trinh Nữ Maria như là Mẹ Giáo Hội để nói lên lòng yêu mến và hiếu thảo của những người con đối với người Mẹ vô vàn kính yêu của mình. Thật vậy, người mẹ nào lại chẳng mang nặng đẻ đau, lo lắng chăm nom tất cả đàn con từng giây từng phút. Nhưng đâu phải người con nào cũng nhận ra công lao của mẹ, cũng thảo hiếu với mẹ mình. Đức Maria có lẽ là một trong những người mẹ đau khổ đó. Mẹ đã bày tỏ nỗi lòng qua những lần Mẹ hiện ra gần đây.

In ngày: 18/09/2020
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print