Print  
Thánh Thể và tình bạn
Bản tin ngày: 08/02/2012   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

THÁNH THỂ VÀ TÌNH BN

Thầy không còn gi anh em là tôi t, nhưng là bạn hu

Cựu Ước cũng như Tân Ước đ cp đến nhiu khía cnh ca mi tương giao giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa được hình dung như một quan toà, mt ông vua, mt người tình ghen tương, như người tình b b rơi, một người tình chung thuỷ, như người bn… và còn nhiu khía cnh khác. Con người là th to, là bi đt, là k ti li, nhng người phi ký vào mt hip ước, như người tình bt trung, như người bn, và nhiu mt khác. Trong Tin Mng Gioan, tình bn được mô t như cao điểm ca mi tương quan với Thiên Chúa được ban cho nhng người theo Đức Kitô. Chúng ta cùng tìm hiu tình bn ca ta vi Thiên Chúa, và tình bạn đó đt đnh đim cao nht trong Thánh Th như thế nào.

Trong Cựu Ước, ch mt mình Abraham là người được Chúa ch đnh là “bn” ca Người: “Nhưng phần ngươi, hỡi Israel tôi t ca Ta; Hi Giacop, k Ta tuyn chn, dòng dõi Abraham, bn ca Ta” (Is 41,8). Các khuôn mt khác như Giacop, Môsê, và Đavid được xem như các tôi tớ ca Thiên Chúa. Lý do là vì Chúa đã ban cho Abraham li ha làm t ph ca dân Chúa chọn và cũng vì Abraham đã tin vào li ha đó: “Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa k ông là người công chính” (St 15,6). Thiên Chúa đã giao trn tương lai dân Chúa cho ông, và đáp lại, ông tin vào Thiên Chúa. Tin tung ln nhau là nn tng ca mọi tình bạn. Và chính nim tin này gia Thiên Chúa và Abraham tr thành mu mc cho mi tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta hãy nghĩ sâu v bn cht s vic này: thiết lp nên tình bn vi con người, Thiên Chúa như giao phó mình cho loài thụ to là con người. Hãy nh li chúng ta đã thn trng như thế nào, trước khi thc s kết bn tâm giao vi người khác. Thiên Chúa cũng đã thn trng như vậy đi vi Abraham.

Phải qua mt thi gian chun b lâu dài trong Cu Ước đ đào sâu quan h “Ch Tớ” gia Thiên Chúa và con người, mi đến quan h “bn hu” nh ân sng ca Chúa Giêsu trong Tân Ước. Ngay trong các bn văn ca Tân Ước, cũng có s phát trin trong vic hiu nhng kh năng mà Đức Giêsu đến trong trn gian có th làm cho nhng ai ước mun trong tương quan với Thiên Chúa thành hin thc.

Phaolô nhấn mnh mi quan h “nghĩa tử”. Thánh nhân nói rng người Kitô hu không dưới s qun lý ca Thn Khí nô l là s s st, nhưng nhận lãnh Thn Khí nghĩa t, cho phép chúng ta gi Thiên Chúa là Cha: Abba! “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhn thn khí khiến anh em tr thành nô l và phi s st như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em tr nên nghĩa t, nh đó chúng ta được kêu lên “Abba! Cha ơi! Chính Thần Khí chng thc cho chúng ta rng chúng ta là con cái Thiên Chúa…” (Rm 8,15-16).

Từ kinh nghim bn thân, Đức Giêsu đã gi Thiên Chúa là Cha và mi gi ai theo Người cũng gi Thiên Chúa là Cha như vậy. Phaolô gii thích điu này có nghĩa là trong Đức Kitô, nh cuc t nn và phc sinh ca Người, chúng ta được mi gi làm thành viên gia đình ca Chúa, tr thành nghĩa t ca Thiên Chúa. Do đó chúng ta sng trong quan h gia đình vi Chúa, như con cái đối vi cha m.

Thánh Gioan hiểu ý nghĩa mi quan h này vi Thiên Chúa vi nhãn quan mi. Trong diễn t cui cùng, mà thánh Gioan coi như bản đúc kết giáo hun ca Chúa, Đức Giêsu còn nói vi các môn đ h không phi là nô l vì Người đã không giu h kinh nghim cuc sng bn thân vi Cha Người. Nhưng họ chính là bn hu ca Người vì Người đã cho họ biết “tt c nhng gì Người đã nghe được nơi Cha”. “Thầy không còn gi anh em là tôi t na, vì tôi t không biết vic ch làm. Nhưng Thầy gi anh em là bn hu, vì tt nhng gì Thy nghe được nơi Cha Thầy, Thy đã cho anh em biết”. (Ga 15,15). Li này ca Đức Giêsu cho phép ta hình dung cnh cha đang ngi bàn bc vi con trai trưởng mt điu gì rt quan trng cho c hai cha con. H tho lun vi nhau chng nhng vì h là cha con, nhưng còn là bạn hữu.

Vào thời Chúa Giêsu, nn văn hoá Hy Lp rt được đ cao. Theo nn văn hoá này thì quan nim v tình bn ch yếu đt nn tng trên quan h h tương thân mật gia nhng người ngang hàng nhau. Không th có tình bn vi nhng người nô l, ph n, tr con. Vào thời đó, tình bn tương đối ch dành cho mt s ít người, và được xem như đặc quyn ca nhng công dân có hc vn cao các thành th.

Việc trao đi tình cm ch xy ra trong tình bn chân tht và nhm làm li ích cho cá nhân liên h hoc cho cng đoàn xã hội h đang sng. Mt người giàu có khi cm thy mình gn k vi cái chết, thường t chc ba tic t bit mi bn bè đến tham d. Trong ba tic có nhng li chúc tng ch nhân và sau cùng mt chúc thư được đc lên cho mi người nghe.

Theo Tin Mừng Gioan, trong din t ba tic ly, cũng có nhng nét tương tự vi nhng ba tic giã t theo văn hoá. Nhưng tại ba tic ly ca Chúa, thc khách không nghĩ là mình ngang hàng vi Chúa Giêsu. Và Người phi loan báo cho h biết điu này. Chính ti nơi đây mà mầu nhim ca mi tương quan giữa Thiên Chúa vi chúng ta được mc khi rõ hơn. Nhờ vic Chúa đến vi chúng ta trong nhân tính ca Chúa Giêsu, mà theo mt nghĩa nào đó, chúng ta được tr thành thiên chúa, nghĩa là đã nâng chúng ta lên đ có th chia sẻ s hip thông ca Chúa Cha vi Chúa Giêsu, tr thành đi tác trong cuc lun đàm ca Ba Ngôi Thiên Chúa, tr thành bn hu ca Thiên Chúa.

Vậy, dù là con cái ca Thiên Chúa, nhưng chúng ta cũng đã tr thành bn hu ca Người nh hng ân cao c Chúa trao ban chính mình trong Đức Giêsu Kitô. Nhn thc tim tiến ca các môn đ v chân lý này được thy rõ trong nhng trình thut v các ln xut hin ca Chúa Phc Sinh. H cùng ăn vi Người, hoc mi Người ăn vi ho, đôi khi Người mi h ăn vi Người. Các môn đệ li nhn ra Người trong lúc b bánh. Và h phi nhn ra rng vì nhng gì Người đã làm cho h, vì Người là ai, nên h là nhng người bn thc s ca Chúa. H có th chia s vi Người đến mc mà trước đây h không sao tưởng tượng ra được vì h tha biết chiều sâu và mãnh lc tình yêu ca h đi vi Người không th đưa họ đến mc đ này.

Các môn đệ trên đường Emmau đã dùng li hùng bin và thuyết phc đ mi ngui khách l lưu lại dùng ba vi h vì tri đã ti. Và khi thy Người cm bánh chúc tng, h đã khám phá ra rằng h đã tng được quyn làm bn vi Người. Sau cuc t nn ca Chúa Giêsu, các môn đệ tr v vi ngh ngư phủ ca mình. Khi thy có người nào đó đang chun b ba ăn cho h trên b, và ct tiếng gi họ: “Anh em hãy đến mà ăn” (Ga 21,12), h nhn ra đó là Bn ca h. Thánh L là ba ăn mà người Kitô hu được mi gi đến đ cùng nhận ra Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, con ca Đức Maria, người anh nuôi và cũng là người bn ca h: “Khi đng bàn vơi họ, Người cm ly bánh, dâng li chúc tng, và b ra trao cho h. Mt h lin m ra và h nhn ra Người” (Lc 24,30-31).

“Lạy Chúa, chúng con cm t Chúa cho chúng con có cơ hội đ suy nim trên hồng ân cao c mà Chúa đã ban cho chúng con trong Đức Giêsu Kitô: đó là hng ân được tr nên bn hu đích thc ca Chúa. Nguyn xin Chúa giúp chúng con hiu thu và cm nếm hng ân cao c này là được làm bn vi Chúa, Hng ân mà qua quá trình dài lâu theo sát chúng con, Chúa đã mạc khi cho chúng con đ phát trin mi quan h thân tình này.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cu Chuc, lương thực dưỡng nuôi và tâm đim đi sng chúng con, xin cho chúng con tham d tic Li và Nhim Tích ca Chúa vi lòng hân hoan vui mừng. Xin cho chúng con hiu mi thc ti con người dưới ánh sáng Thánh Th ca Chúa.

Chúa là Bánh Hằng Sng, Rượu ca lòng xót thương, xin biến đi chúng con thành thân mình Chúa. Xin sáng soi cho chúng con đ thành người th phượng đích thc trong tinh thần và chân lý. Amen”.

                                                                          Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

                                                                                    (viết theo Jack Dowling)

In ngày: 08/07/2020
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print