Print  
Bàn tay năm ngón
Bản tin ngày: 08/02/2012   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Chắp tay nguyện cầu

Bàn tay 5 ngón

 

Đó không phải là lời ca tụng nét đẹp kiêu sa đôi bàn tay đâu nhé, nhưng đôi tay của bạn sẽ đẹp nếu bạn biết sử dụng đôi bàn tay Chúa dựng nên cho bạn. Đôi bàn tay giúp bạn nhiều việc đó là chuyện dĩ nhiên, nhưng hãy làm cho đôi bàn tay ấy trở nên công cụ cầu nguyện bạn nhé:

  1. Ngón tay cái gần bạn nhất, vì thế trước hết hãy cầu nguyện cho những người gần bạn nhất. Họ là những người rất dễ nhớ đến. Cầu nguyện cho những người thân yêu là “bổn phận tự nhiên” như lời của C.S. Lewis.
  2. Ngón tay kế là “ngón trỏ”. Hãy cầu cho những người chỉ bảo, dạy dỗ và chữa lành ta. Bao gồm thầy cô giáo, thầy thuốc, và những người hướng dẫn tâm linh. Họ cần sự hỗ trợ và sự khôn ngoan để hướng dẫn người khác đi đúng hướng. Hãy nhớ đến họ trong lời cầu nguyện của bạn.
  3. Ngón giữa kế tiếp là ngón cao nhất trong bàn tay. Điều này gợi cho ta nhớ đến những nhà lãnh đạo. Cầu cho nhà cầm quyền, các giám đốc công ty hay quản trị công nghiệp. Những người này định hình quốc gia chúng ta và hướng dẫn dân chúng. Họ cần sự hướng dẫn của Thượng đế.
  4.  Ngón tay thứ tư là “ngón đeo nhẫn”. Điều làm nhiều người ngạc nhiên khi biết đây là ngón tay yếu nhất như các thầy dạy dương cầm đã công nhận. Hãy cầu cho những người yếu thế, ngững người gặp hoạn nạn hoặc đau khổ. Họ cần lời cầu nguyện đêm ngày của bạn. Những lời cầu nguyện sẽ không bao giờ trở nên quá dư thừa với họ.
  5. Và cuối cùng là ngón út, ngón tay nhỏ nhất trong tất cả. Điều này giúp ta đặt mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và những người khác. Ngón út giúp bạn nhớ để cầu nguyện cho… bạn. Khi bạn đã nhớ và cầu nguyện cho tất cả những người khác trong 4 nhóm trên, nhu cầu của bạn sẽ được nhận ra một cách thích hợp và bạn có thể cầu nguyện cho chính mình thiết thực hơn.

  
Nếu bạn quyết định gửi những dòng trên đây tới một người bạn, bạn có thể đã làm cho người bạn đó một ngày tươi đẹp hơn! Hãy chuyển những lời này đến một ai thật đặc biệt đối với bạn… Tôi đã làm như vậy đó.

Hùng Nguyễn dịch
Dịch từ “What Five fingers are for”
In ngày: 14/07/2020
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print