Print  
Lời mời gọi của Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội
Bản tin ngày: 21/04/2013   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
WHĐ (20.04.2013) – Ngày 18-4, trang web của Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội đã phổ biến thông báo sau đây, mời gọi chia sẻ tài nguyên mục vụ cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47:

Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội hân hạnh mời gọi chia sẻ các nguồn tài nguyên mục vụ và các tài liệu về truyền thông chuẩn bị cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47, tổ chức vào ngày 12-5 năm nay với chủ đề do Đức Thánh Cha đã chọn: “Mạng xã hội: Cửa vào sự thật và đức tin; những không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng”.

Kính mời các văn phòng truyền thông của các hội đồng giám mục, các giáo phận và các dòng tu gửi các tài liệu đã được chuẩn bị cho dịp này. Hội đồng Toà Thánh sẽ chọn ra một số tài liệu để đăng tải trên trang web www.pccs.va.

Xin vui lòng gửi email với các chi tiết về địa chỉ: webmaster@pccs.va hoặc info@intermirifica.net

Xin cám ơn trước về sự tham gia của quý vị; đây là dấu chỉ của một biên cương hiệp thông mới giữa các nhà truyền thông Công giáo.
 

Minh Đức
WHĐ
In ngày: 27/11/2021
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print