Print  
Thư của Văn phòng Tổ chức Năm Đức Tin về việc cử hành giờ Chầu Thánh Thể tại các nhà thờ chính toà trên toàn thế giới
Bản tin ngày: 20/05/2013   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
(WHĐ, 19.05.2013) – Văn phòng Tổ chức Năm Đức Tin của Toà Thánh Vatican vừa gửi đến các giám mục Việt Nam lá thư về việc tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể trên toàn thế giới, vào Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 2-6-2013. Trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô và với Giáo Hội toàn cầu, chúng tôi kính gửi đến quý Đức cha và tất cả anh chị em tín hữu bản dịch lá thư này.

Văn phòng Thư ký HĐGMVNVăn phòng Tổ chức Năm Đức Tin

WHĐ
In ngày: 18/09/2020
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print