Print  
Đức cha Giuse Trần Văn Toản, GM Chính toà Long Xuyên
Bản tin ngày: 24/02/2019   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Hôm qua, 23-2-2019, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo: ĐTC đã nhận đơn từ chức của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, GM Chính toà Long Xuyên, và Đức GM Phó Giuse Trần Văn Toản đương nhiên lên kế nhiệm.

Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu năm nay 74 tuổi, sinh ngày 20-8-1945 tại Nam Định, thụ phong linh mục ngày 10-8-1974 và được Toà Thánh bổ nhiệm làm GM Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên 3 tháng 6 năm 1999. Sau khi Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần từ nhiệm ngày 2-10-2003, ngài trở thành Giám mục Chính toà Long Xuyên.

Đức cha Giuse Trần Văn Toản năm nay 64 tuổi, sinh ngày 7-4-1955 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, song thân là người gốc Thái Bình, thụ phong linh mục ngày 16-1-1992 và được Toà Thánh bổ nhiệm làm GM Phụ tá Giáo phận Long Xuyên ngày 5 tháng 4 năm 2015 và thụ phong ngày 29-5 sau đó. Ngày 25 tháng 8 năm 2017, ngài được thăng GM Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên. (Rei 23-2-2019)


G. Trần Đức Anh OP
RV
In ngày: 21/01/2020
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print