Print  
Giáo huấn vui. Kỳ 4: số 19-24 Vui mừng và Hân hoan
Bản tin ngày: 08/01/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Là Kitô hữu, hễ nghĩ đến sứ vụ của mình trên trần gian, ta phải thấy nó như một nẻo đường để nên thánh.

AYE_GIUA
Dù bạn có lỗi lầm hay sơ suất, Chúa sẽ vẫn đưa nó đến hoàn tất, miễn là đừng bỏ cuộc, đừng quên yêu và đừng quên Chúa.
Văn Yên, SJ
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-01/giao-huan-vui-ky-4-so-19-24.html
In ngày: 26/03/2023
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print