Print  
Giáo huấn vui. Kỳ 6 - Tông huấn Vui mừng và Hân hoan (32-34)
Bản tin ngày: 05/02/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

AYE_GIUA


Văn Yên, SJ
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-02/giao-huan-vui-ky-6-so-32-34.html
In ngày: 26/03/2023
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print