Print  
Sự mạch lạc, chính trực Công giáo
Bản tin ngày: 08/01/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Vào năm 2007, các Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribe đã hoàn thành đại hội đồng lần thứ năm với một bản báo cáo cuối cùng với tên gọi "Tài liệu Aparecida", được đặt tên theo thành phố Brazil nơi họ gặp nhau. Các tác giả chính của tài liệu bao gồm Hồng y Jorge Mario Bergoglio, S.J., lúc đó là Tổng Giám mục của Buenos Aires. Nhờ những nỗ lực của vị giáo hoàng tương lai và những người khác, Tài liệu Aparecida vẫn là một mô tả mẫu mực về ý nghĩa của việc trở thành Giáo hội của Tân Phúc Âm hoá — và không chỉ ở Mỹ Latinh. Đoạn 436 của Tài liệu Aparecida đặc biệt quan tâm ở Hoa Kỳ ngày nay:

Chúng tôi hy vọng rằng các nhà lập pháp, những người đứng đầu chính phủ và các chuyên gia y tế, ý thức về phẩm giá cuộc sống con người và về nguồn gốc gia đình trong các dân tộc của chúng ta, sẽ bảo vệ và giữ gìn nó khỏi những tội ác ghê tởm là phá thai và an tử; đó là trách nhiệm của quý vị... Chúng ta phải tuân theo "sự nhất quán trong thánh thể", nghĩa là, ý thức rằng họ [tức là, các nhà lập pháp, người đứng đầu chính phủ và các chuyên gia y tế] không thể rước lễ và đồng thời có những hành động hoặc lời nói chống lại các điều răn, đặc biệt là khi phá thai, an tử, và các tội ác nghiêm trọng khác đối với cuộc sống và gia đình được khuyến khích.

Sự giảng dạy rõ ràng này của các Giám mục Châu Mỹ Latinh không - và không nên - là một điều ngạc nhiên. Ba năm trước đó, vào năm 2004, Đức Hồng y Joseph Ratzinger đã gửi một lá thư cho các Giám mục Hoa Kỳ, trích dẫn và tái xác nhận một tuyên bố năm 2002 của Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Lập pháp đề cập đến vấn đề hiệp nhất Thánh Thể với sự tham chiếu cụ thể tới các quan chức Công giáo:

Liên quan đến tội trọng của việc phá thai hoặc an tử, khi sự hợp tác chính thức của một người trở nên rõ ràng (được hiểu, trong trường hợp của một chính trị gia Công giáo, khi anh ta kiên trì vận động và bỏ phiếu cho luật phá thai được phép và an tử), mục tử của anh ta nên gặp anh ta, hướng dẫn anh ta về giáo huấn của Giáo Hội, thông báo cho anh ta biết rằng anh ta không được hiện diện để Rước Lễ cho đến khi anh ta chấm dứt hoàn cảnh khách quan của tội lỗi, và cảnh báo anh ta rằng nếu không anh ta sẽ bị từ chối Thánh Thể.

Khi "những biện pháp phòng ngừa này không có tác dụng hoặc trong [những trường hợp] không thể thực hiện được", và người được đề cập, với sự cố chấp, vẫn lên rước Mình Thánh Chúa, "thừa tác viên Thánh Thể phải từ chối trao Mình Thánh"... Quyết định này, nói một cách chính xác, không phải là một chế tài hay hình phạt. Thừa tác viên Thánh Thể cũng không phải phán xét về tội lỗi chủ quan của người đó mà là phản ứng trước việc người đó không được rước lễ do hoàn cảnh khách quan của tội lỗi.

Cũng trong năm 2002, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành "Thông báo Giáo lý về một số câu hỏi liên quan đến sự tham gia của người Công giáo trong đời sống chính trị" (do Đức Hồng y Ratzinger ký và được công bố theo lệnh của Đức Giáo hoàng John Paul II), bổ sung cho Giáo hội. sự hiểu biết cổ xưa và ổn định về "sự kết hợp Thánh Thể" với lời cầu xin các quan chức Công giáo hãy "mạch lạc về mặt đạo đức":

Sẽ là một sai lầm nếu nhầm lẫn quyền tự chủ thích hợp của người Công giáo trong đời sống chính trị với việc tuyên bố một nguyên tắc bắt buộc phải tuân theo giáo huấn đạo đức và xã hội của Giáo hội... Vấn đề đặt ra là bổn phận của người giáo dân Công giáo là phải gắn kết về mặt đạo đức, được tìm thấy trong lương tâm của mỗi người, là một và không thể phân chia. [Như Sắc lệnh của Công đồng Vatican II về Tông đồ Giáo dân đã dạy], "Không thể có hai cuộc sống song song tồn tại: một mặt, cái gọi là 'đời sống thiêng liêng', với những giá trị và đòi hỏi của nó; và mặt khác, cái gọi là 'cuộc sống thế tục', tức là cuộc sống trong một gia đình, tại nơi làm việc, trong các trách nhiệm xã hội, trong các trách nhiệm của đời sống công cộng và trong văn hoá.

Như Tài liệu Aparecida và Thông báo của Bộ Giáo lý Đức tin (CDF) đã chứng minh, mối quan tâm đối với tính thống nhất Thánh thể của Giáo hội trong các tình huống mà các quan chức Công giáo tạo điều kiện cho các tệ nạn nghiêm trọng nhưng khăng khăng đòi rước lễ không phải là trò lừa bịp cá nhân của một số Giám mục Hoa Kỳ; đó là mối quan tâm của Giáo hội hoàn vũ, vì nó liên quan đến tính toàn vẹn của các nguồn bí tích của đời sống Giáo hội. Aparecida và CDF nhấn mạnh rằng các giám mục duy trì tính toàn vẹn và tính chặt chẽ của Thánh thể của Giáo hội không hành động về mặt chính trị hoặc trừng phạt; các giám mục đó đang kêu gọi toàn thể Giáo hội cải đạo sâu hơn trong khi bày tỏ mối quan tâm thích hợp, thực sự cần thiết, đối với sức khỏe tâm linh và sự gắn kết đạo đức của những người dưới sự chăm sóc mục vụ của họ. Cả Aparecida và CDF đều nhấn mạnh rằng tầm quan trọng về đạo đức của các vấn đề trong cuộc sống là khác biệt, điều này thu hút các quan điểm của các quan chức Công giáo về các vấn đề gây tranh cãi khác của chính sách công (ví dụ: biến đổi khí hậu, chính sách nhập cư) là không chính đáng.

Những người Công giáo nghiêm túc — các quan chức nhà nước và công dân bình thường — sẽ hiểu những điều này và tự ứng xử phù hợp trong những tháng đầy thử thách sắp tới.

George Weigel - Cao Nguyên dịch
https://www.firstthings.com/web-exclusives/2021/01/catholic-coherence-catholic-integrity
In ngày: 24/06/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print