Print  
Thứ Tư Lễ Tro năm 2021: Vatican đưa ra hướng dẫn về xức tro trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Bản tin ngày: 12/01/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

TT (Thành phố Vatican, 12/1/2021, CNA, Hannah Brockhaus) - Hôm thứ Ba, Vatican đã đưa ra hướng dẫn về cách các linh mục có thể xức tro vào Thứ Tư Lễ Tro trong bối cảnh đại dịch virus corona.

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố một ghi chú vào ngày 12 tháng 1, hướng dẫn các linh mục nói công thức xức tro một lần cho tất cả mọi người có mặt, thay vì cho từng người. Vị linh mục "nói với tất cả những người có mặt và chỉ nói một lần công thức như trong Sách Lễ Rôma, áp dụng cho tất cả mọi người nói chung: 'Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng', hoặc 'Hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro'", ghi chú cho biết.

Bản hướng dẫn tiếp tục: "Sau đó, linh mục rửa tay, đeo khẩu trang và xức tro cho những ai đến với mình hoặc, nếu thích hợp, ngài đi đến những người đang đứng tại chỗ của họ. Vị linh mục lấy tro và xức lên đầu mỗi người mà không nói gì."

Ghi chú được ký bởi Bộ trưởng, Hồng y Robert Sarah, và Thư ký của Bộ, Tổng Giám mục Arthur Roche.

Thứ Tư Lễ Tro rơi vào ngày 17 tháng 2 năm nay.

Vào năm 2020, Bộ Phụng tự đã đưa ra nhiều hướng dẫn khác nhau cho các linh mục về việc thực hiện các bí tích và dâng lễ trong đại dịch virus corona, bao gồm cả việc cử hành Lễ Phục Sinh, xảy ra khi nhiều quốc gia bị cấm vận và không được phép thực hiện các nghi lễ công cộng.

Mi Trầm
https://www.catholicnewsagency.com/news/ash-wednesday-vatican-offers-guidance-on-ash-distribution-amid-pandemic
In ngày: 26/02/2021
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print