Print  
Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa về việc chuẩn bị Năm Thánh 2010
Bản tin ngày: 08/02/2012   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa về việc chuẩn bị Năm Thánh 2010

 

 

 

In ngày: 19/08/2022
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print