tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 7/14/2019 12:44:34 PM
Ký kết thoả thuận giữa Toà Thánh và Burkina Faso
Ký kết thoả thuận giữa Toà Thánh và Burkina Faso
Thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2019, tại Phòng Hiệp ước của Dinh Tông Toà, đã diễn ra lễ ký kết Thoả thuận giữa Toà thánh và Nhà nước Burkina Faso về tư cách pháp lý của Giáo hội Công giáo tại Burkina Faso.

Về phía Toà thánh, Thoả thuận được ký bởi Đức TGM Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher, và phía Burkina Faso được ký bởi Ông Alpha Barry, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác.

Thoả thuận được ký trước sự chứng kiến của các đại diện hai bên Toà Thánh và Nhà nước Burkina Faso.

Thoả thuận, được soạn thảo bằng tiếng Pháp và bao gồm một lời mở đầu, 19 điều khoản và Nghị định thư bổ sung, đảm bảo cho Giáo hội khả năng thực hiện sứ mạng của mình tại Burkina Faso. Đặc biệt, tính cách pháp lý công cộng của Giáo hội và các tổ chức của Giáo hội được công nhận.

Hai bên, trong khi bảo vệ sự độc lập và tự chủ của mình, cam kết hợp tác vì lợi ích đạo đức, tinh thần và vật chất của con người và để thúc đẩy lợi ích chung. Hiệp định sẽ có hiệu lực với việc trao đổi các văn thư ký kết. (CSR_4097_2019)


Văn Yên, SJ