Chớ bao giờ cố tìm hạnh phúc, người ta gặp nó bên đường.

Isabella Eberhardt
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18493
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2246
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
 
Bài Ðọc I: Is 26,1-6

"Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào".

1 Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này:
Chúng ta có thành trì vững chắc:
Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.

2 Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,
một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.

3 Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân
được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.

4 Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA:
chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,

5 vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.

6 Nó sẽ bị chà đạp dưới chân,
dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.

 
Ðáp Ca: Tv 117,1.8-9.19-21.25-27a

Ðáp: Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! (c. 26a)

Hoặc đọc: Alleluia!

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người; tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. - Ðáp.

2) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi,và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi. - Ðáp.

3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. - Ðáp.
 
Alleluia: Is 40,9-10

Alleluia, alleluia! - Hỡi người giảng tin mừng, hãy mạnh dạn cất lớn tiếng: Này Chúa là Thiên Chúa sẽ đến trong sức mạnh. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mt 7,21.24-27

"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".

21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 

24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
27/01/2019 Chúa Nhật 3 Thường Niên Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
01/02/2019 Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên Dt 10,32-39; Mc 4,26-34
02/02/2019 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-32
03/02/2019 Chúa Nhật 4 Thường Niên Gr 1,4-5.17-19; 1 Cr 12,31–13,13; Lc 4,21-30
04/02/2019 Thứ Hai Tuần 4 Thường Niên Dt 11,32-40; Mc 5,1-20
05/02/2019 Mồng Một Tết St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34
06/02/2019 Mồng Hai Tết Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6
07/02/2019 Mồng Ba Tết St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30
08/02/2019 Thứ Sáu Tuần 4 Thường Niên Dt 13,1-8; Mc 6,14-29
09/02/2019 Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34
10/02/2019 Chúa Nhật 5 Thường Niên Is 6,1-2a.3-8; 1 Cr 15,1-11; Lc 5,1-11
11/02/2019 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên St 1,1-19; Mc 6,53-56
12/02/2019 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên St 1,20–2,4a; Mc 7,1-13
13/02/2019 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23
14/02/2019 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên St 2,18-25; Mc 7,24-30
15/02/2019 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên St 2,18-25; Mc 7,31-37
16/02/2019 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên St 3,9-21; Mc 8,1-10
17/02/2019 Chúa Nhật 6 Thường Niên Gr 17,5-8; 1 Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
18/02/2019 Thứ Hai Tuần 6 Thường Niên St 4,1-15.25; Mc 8,11-13
19/02/2019 Thứ Ba Tuần 6 Thường Niên St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21
20/02/2019 Thứ Tư Tuần 6 Thường Niên St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26
21/02/2019 Thứ Năm Tuần 6 Thường Niên St 9,1-13; Mc 8,27-33
22/02/2019 Lập Tông toà Thánh Phêrô 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19
23/02/2019 Thứ Bảy Tuần 6 Thường Niên Dt 11,1-7; Mc 9,1-12
24/02/2019 Chúa Nhật 7 Thường Niên 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38
25/02/2019 Thứ Hai Tuần 7 Thường Niên Hc 1,1-10; Mc 9,13-28
26/02/2019 Thứ Ba Tuần 7 Thường Niên Hc 2,1-13; Mc 9,29-36
27/02/2019 Thứ Tư Tuần 7 Thường Niên Hc 4,12-22; Mc 9,37-39
28/02/2019 Thứ Năm Tuần 7 Thường Niên Hc 5,1-10; Mc 9,40-49
03/03/2019 Chúa Nhật 7 Thường Niên 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@