Chúng ta đừng bao giờ sợ những giọt nước mắt, chúng làm trái tim chúng ta trở nên mềm mại, chúng rửa sạch đôi mắt của chúng ta và cho chúng ta cái nhìn rõ hơn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18834
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
 
Bài Ðọc I: Is 26,1-6

"Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào".

1 Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này:
Chúng ta có thành trì vững chắc:
Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.

2 Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,
một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.

3 Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân
được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.

4 Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA:
chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,

5 vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.

6 Nó sẽ bị chà đạp dưới chân,
dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.

 
Ðáp Ca: Tv 117,1.8-9.19-21.25-27a

Ðáp: Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! (c. 26a)

Hoặc đọc: Alleluia!

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người; tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. - Ðáp.

2) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi,và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi. - Ðáp.

3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. - Ðáp.
 
Alleluia: Is 40,9-10

Alleluia, alleluia! - Hỡi người giảng tin mừng, hãy mạnh dạn cất lớn tiếng: Này Chúa là Thiên Chúa sẽ đến trong sức mạnh. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mt 7,21.24-27

"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".

21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 

24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
28/04/2019 Chúa Nhật II Phục Sinh Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31
01/05/2019 Thánh Giuse Thợ St 1,26–2,3; Mt 13,54-58
02/05/2019 Thứ năm, sau CN 2 Phục Sinh ;
03/05/2019 Thánh Philipphê và Giacôbê (Hậu), Tông đồ 1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14
04/05/2019 Thứ bảy, sau CN 2 Phục Sinh ;
05/05/2019 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-14
06/05/2019 Thứ Hai Tuần III Phục Sinh Cv 6,8-15; Ga 6,22-29
07/05/2019 Thứ Ba Tuần III Phục Sinh Cv 7,51–8,1a; Ga 6,30-35
08/05/2019 Thứ Tư Tuần III Phục Sinh Cv 8,1-8; Ga 6,35-40
09/05/2019 Thứ Năm Tuần III Phục Sinh Cv 8,26-40; Ga 6,44-51
10/05/2019 Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh Cv 9,1-20; Ga 6,52-59
11/05/2019 Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69
12/05/2019 Chúa Nhật IV Phục Sinh Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30
13/05/2019 Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Cv 11,1-18; Ga 10,1-10
14/05/2019 Thánh Mathia Tông đồ Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17
15/05/2019 Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50
16/05/2019 Thứ Năm sau CN IV Phục Sinh Cv 13,13-25; Ga 13,16-20
17/05/2019 Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh Cv 13,26-33; Ga 14,1-6
18/05/2019 Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh Cv 13,44-52; Ga 14,7-14
19/05/2019 Chúa Nhật V Phục Sinh Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35
20/05/2019 Thứ Hai Tuần V Phục Sinh Cv 14,5-17; Ga 14,21-26
21/05/2019 Thứ Ba Tuần V Phục Sinh Cv 14,18-27; Ga 14,27-31a
22/05/2019 Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Cv 15,1-6; Ga 15,1-8
23/05/2019 Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Cv 15,7-21; Ga 15,9-11
24/05/2019 Thứ Sáu sau CN V Phục Sinh Cv 15,22-31; Ga 15,12-17
25/05/2019 Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
26/05/2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
27/05/2019 Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Cv 16,11-15; Ga 15, 26–16,4
28/05/2019 Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh Cv 16,22-34; Ga 16,5b-11
29/05/2019 Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15
30/05/2019 Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Cv 18,1-8; Ga 16,16-20
31/05/2019 Đức Mẹ Thăm Viếng Xp 3,14-18a; Lc 1,39-56
02/06/2019 2019-06-02 ;
Ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Hợi
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@