Nếu rượt đuổi hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp nó.

W. Wolf
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18737
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Hai Tuần Thánh

Bài đọc 1: Is 42,1-7

Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường.

1 Đức Chúa phán:
“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến,
Ta cho thần khí Ta ngự trên người;
người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
2 Người sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
3 Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.
4 Người không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.
Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo.
5 Đây là lời Thiên Chúa, lời Đức Chúa,
Đấng sáng tạo và căng vòm trời,
Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan,
Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất,
ban sinh khí cho toàn thể cư dân.
6 Người phán thế này: “Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi,
vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
Ta đã nắm tay ngươi,
đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,
7 để mở mắt cho những ai mù loà,
đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.”

Đáp ca: Tv 26,1.2.3.13-14 (Đ. c.1a)

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

1 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa?

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

2 Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,
ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,
lại lảo đảo té nhào.

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.


3 Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.
Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

13 Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
14 Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào Chúa.

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

Tung hô Tin Mừng

Muôn lạy Vua Ki-tô, chỉ có Ngài thương đến thần dân tội lỗi.

Tin Mừng: Ga 12,1-11

Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.

1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu; cô Mácta lo hầu bàn, còn anh Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. 3 Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. 4 Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Ítcariốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: 5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” 6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 7 Đức Giêsu nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. 8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” 9 Một đám đông người Dothái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Ladarô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 10 Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Ladarô nữa, 11 vì tại anh mà nhiều người Dothái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
31/03/2019 Chúa Nhật IV Mùa Chay Gs 5,9a.10-12; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
01/04/2019 Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Is 65,17-21; Ga 4,43-54
02/04/2019 Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16
03/04/2019 Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Is 49,8-15; Ga 5,17-30
04/04/2019 Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay Xh 32,7-14; Ga 5,31-47
05/04/2019 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30
06/04/2019 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Gr 11,18-20; Ga 7,40-53
07/04/2019 Chúa Nhật V Mùa Chay Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11
08/04/2019 Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Ðn 13,41c-62; Ga 8,12-20
09/04/2019 Thứ Ba sau CN V Mùa Chay Ds 21,4-9; Ga 8,21-30
10/04/2019 Thứ Tư Tuần V Mùa Chay Ðn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42
11/04/2019 Thứ Năm Tuần V Mùa Chay St 17,3-9; Ga 8,51-59
12/04/2019 Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Gr 20,10-13; Ga 10,31-42
13/04/2019 Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Ed 37,21-28; Ga 11,45-56
14/04/2019 Chúa Nhật Lễ Lá Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14–23,56
15/04/2019 Thứ Hai Tuần Thánh Is 42,1-7; Ga 12,1-11
16/04/2019 Thứ Ba Tuần Thánh Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38
17/04/2019 Thứ Tư Tuần Thánh Is 50,4-9a; Mt 26,14-25
18/04/2019 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
19/04/2019 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
20/04/2019 Vọng Phục Sinh St 1,1–2,2; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12
21/04/2019 Chúa Nhật Phục Sinh Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9
22/04/2019 Thứ Hai sau CN II Phục Sinh Cv 4,23-31; Ga 3,1-8
23/04/2019 Thứ Ba Tuần II Phục Sinh Cv 4,32-37; Ga 3,7-15
24/04/2019 Thứ Tư Tuần II Phục Sinh Cv 5,17-26; Ga 3,16-21
25/04/2019 Thánh sử Marcô 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20
26/04/2019 Thứ sáu, bát nhật Phục Sinh ;
27/04/2019 Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh Cv 6,1-7; Ga 6,16-21
28/04/2019 Chúa Nhật II Phục Sinh Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31
29/04/2019 Thứ hai, sau CN 2 Phục Sinh ;
30/04/2019 Thứ ba, sau CN 2 Phục Sinh ;
05/05/2019 Chúa Nhật 10 Thường Niên 1 V 17,17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17
Ngày 19 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo; Thánh Giorgiô, tử đạo
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@