Không phương thuốc nào chữa được các chứng bệnh mà hạnh phúc bó tay.

Gabrid Garcia Maquez
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18849
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

Bài đọc 1: Cv 12,24–13,5a

Hãy dành riêng Banaba và Saolô cho Ta.

12 24 Bấy giờ, lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. 25 Ông Banaba và ông Saolô, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Giêrusalem thì trở về, đem theo ông Gioan, cũng gọi là Máccô.

13 1 Trong Hội Thánh tại Antiôkhia, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Banaba, Simêôn biệt hiệu là Đen, Lukiô người Kyrênê, Manaen, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hêrôđê, và Saolô. 2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Banaba và Saolô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

4 Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xêlêukia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp. 5a Đến Xalamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Dothái.

Đáp ca: Tv 66,2-3.5.6 và 8 (Đ. c.4)

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

Hoặc:

Đ. Ha-lê-lui-a.

2 Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
3 cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!


5 Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!


6 Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
8 Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!


Tung hô Tin Mừng: Ga 8,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 12,44-50

Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian.

44 Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
28/04/2019 Chúa Nhật II Phục Sinh Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31
01/05/2019 Thánh Giuse Thợ St 1,26–2,3; Mt 13,54-58
02/05/2019 Thứ năm, sau CN 2 Phục Sinh ;
03/05/2019 Thánh Philipphê và Giacôbê (Hậu), Tông đồ 1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14
04/05/2019 Thứ bảy, sau CN 2 Phục Sinh ;
05/05/2019 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-14
06/05/2019 Thứ Hai Tuần III Phục Sinh Cv 6,8-15; Ga 6,22-29
07/05/2019 Thứ Ba Tuần III Phục Sinh Cv 7,51–8,1a; Ga 6,30-35
08/05/2019 Thứ Tư Tuần III Phục Sinh Cv 8,1-8; Ga 6,35-40
09/05/2019 Thứ Năm Tuần III Phục Sinh Cv 8,26-40; Ga 6,44-51
10/05/2019 Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh Cv 9,1-20; Ga 6,52-59
11/05/2019 Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69
12/05/2019 Chúa Nhật IV Phục Sinh Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30
13/05/2019 Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Cv 11,1-18; Ga 10,1-10
14/05/2019 Thánh Mathia Tông đồ Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17
15/05/2019 Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50
16/05/2019 Thứ Năm sau CN IV Phục Sinh Cv 13,13-25; Ga 13,16-20
17/05/2019 Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh Cv 13,26-33; Ga 14,1-6
18/05/2019 Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh Cv 13,44-52; Ga 14,7-14
19/05/2019 Chúa Nhật V Phục Sinh Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35
20/05/2019 Thứ Hai Tuần V Phục Sinh Cv 14,5-17; Ga 14,21-26
21/05/2019 Thứ Ba Tuần V Phục Sinh Cv 14,18-27; Ga 14,27-31a
22/05/2019 Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Cv 15,1-6; Ga 15,1-8
23/05/2019 Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Cv 15,7-21; Ga 15,9-11
24/05/2019 Thứ Sáu sau CN V Phục Sinh Cv 15,22-31; Ga 15,12-17
25/05/2019 Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
26/05/2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
27/05/2019 Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Cv 16,11-15; Ga 15, 26–16,4
28/05/2019 Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh Cv 16,22-34; Ga 16,5b-11
29/05/2019 Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15
30/05/2019 Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Cv 18,1-8; Ga 16,16-20
31/05/2019 Đức Mẹ Thăm Viếng Xp 3,14-18a; Lc 1,39-56
02/06/2019 2019-06-02 ;
Ngày 23 tháng 4 năm Kỷ Hợi
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2019
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@