Hạnh phúc vốn có từ hoạt động. Nó là dòng suối chảy chứ không phải là ao tù nước đọng.

John Mason Good
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18939
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

Bài đọc 1: 1 Ga 5,5-13


Thần Khí, nước và máu.

5 Anh em thân mến, ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa? 6 Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.

7 Có ba chứng nhân: 8 Thần Khí, nước, và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. 9 Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.

10 Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa, thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.

11 Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. 12 Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.

13 Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.

Đáp ca: Tv 147,12-13.14-15.19-20 (Đ. c. 12a)

Đ. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

12 Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!
Này Xion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!
13 Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

Đ. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

14 Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
15 Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hoả tốc chạy đi.

Đ. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

19 Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ítraen.
20 Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.

Đ. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 4,23

Allêluia. Allêluia. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Allêluia.

Tin Mừng: Lc 5,12-16

Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.

12 Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 13 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh. 14 Rồi Người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. 16 Nhưng Người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
26/05/2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
01/06/2019 Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28
02/06/2019 Chúa Lên Trời ;
03/06/2019 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
03/06/2019 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
04/06/2019 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
04/06/2019 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
05/06/2019 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
05/06/2019 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
06/06/2019 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
06/06/2019 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
07/06/2019 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
07/06/2019 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
08/06/2019 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
08/06/2019 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
09/06/2019 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
10/06/2019 Thứ Hai Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 1,1-7; Mt 5,1-12
11/06/2019 Thánh Barnaba, Tông đồ Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13
12/06/2019 Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 3,4-11; Mt 5,17-19
13/06/2019 Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 3,15–4,1.3-6; Mt 5,20-26
14/06/2019 Thứ Sáu Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 4,7-15; Mt 5,27-32
15/06/2019 Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 5,14-21; Mt 5,33-37
16/06/2019 Lễ Chúa Ba Ngôi Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15
17/06/2019 Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 6,1-10; Mt 5,38-42
18/06/2019 Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 8,1-9; Mt 5,43-48
19/06/2019 Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
20/06/2019 Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 11,1-11; Mt 6,7-15
21/06/2019 Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
22/06/2019 Thứ Bảy Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 12,1-10; Mt 6,24-34
23/06/2019 Lễ Mình Máu Thánh Chúa St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17
24/06/2019 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
25/06/2019 Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
26/06/2019 Thứ Tư Tuần 12 Thường Niên St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
27/06/2019 Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên St 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29
28/06/2019 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Ed 34,11-16; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7
29/06/2019 Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 2,41-52
30/06/2019 Chúa Nhật 13 Thường Niên 1 V 19,16b.19-21; Gl 4,31b - 5,1.13-18; Lc 9,51-62
07/07/2019 Chúa Nhật 14 Thường Niên Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-9
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@