Tham lam như một người bị xiềng xích quay lưng lên trời, còn đôi mắt thì dán chặt vào mặt đất.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19276
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên
 
Bài đọc 1: 2 Cr 3,4-11

Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí.

4 Thưa anh em, nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa. 5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, 6 Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống. 7 Nếu việc phục vụ Lề Luật - thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá - mà được vinh quang đến nỗi dân Israel không thể nhìn mặt ông Môsê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang - dù đó chỉ là vinh quang chóng qua - 8 thì việc phục vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao? 9 Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao? 10 So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. 11 Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao?

Đáp ca: Tv 98,5.6.7.8.9 (Đ. x. c.9c)

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

5 Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

6 Môsê cùng Aharon trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Samuel trong số người cầu khẩn Thánh Danh!
Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

7 Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

8 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã thương đáp lại,
Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài,
nhưng trừng phạt khi các ngài lầm lỗi.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

9 Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ,
quả thật là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Tung hô Tin Mừng: Tv 24,4b.5a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 5,17-19

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
01/09/2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
02/09/2019 Thứ Hai sau CN 22 Thường Niên 1 Tx 4,13-17; Lc 4,16-30
03/09/2019 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37
04/09/2019 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên Cl 1,1-8; Lc 4,38-44
05/09/2019 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên Cl 1,9-14; Lc 5,1-11
06/09/2019 Thứ Sáu sau CN 22 Thường Niên Cl 1,15-20; Lc 5,33-39
07/09/2019 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên Cl 1,21-23; Lc 6,1-5
08/09/2019 Chúa Nhật 23 Thường Niên Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33
09/09/2019 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên Cl 1,24–2,3; Lc 6,6-11
10/09/2019 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên Cl 2,6-15; Lc 6,12-19
11/09/2019 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên Cl 3,1-11; Lc 6,20-26
12/09/2019 Thứ Năm sau CN 23 Thường Niên Cl 3,12-17; Lc 6,27-38
13/09/2019 Thứ Sáu sau CN 23 Thường Niên 1 Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42
14/09/2019 Suy Tôn Thánh Giá Ds 21,4-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17
15/09/2019 Đức Mẹ Sầu Bi ;
16/09/2019 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 2,1-8; Lc 7,1-10
17/09/2019 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 3,1-13; Lc 7,11-17
18/09/2019 Thứ Tư sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 3,14-16; Lc 7,31-35
19/09/2019 Thứ Năm sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 4,12-16; Lc 7,36-50
20/09/2019 Thánh Anrê Kim Taegon và Các Bạn, Tử Ðạo Kn 3,1-9; Lc 9,23-26
21/09/2019 Thánh Matthêu, Tông Ðồ Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
22/09/2019 Chúa Nhật 25 Thường Niên Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,10-13
23/09/2019 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Esd 1,1-6; Lc 8,16-18
24/09/2019 Thứ Ba sau CN 25 Thường Niên Esd 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21
25/09/2019 Thứ Tư sau CN 25 Thường Niên Esd 9,5-9; Lc 9,1-6
26/09/2019 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Kg 1,1-8; Lc 9,7-9
27/09/2019 Thứ Sáu sau CN 25 Thường Niên Kg 2,1b-10; Lc 9,18-22
28/09/2019 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Dcr 2,1-5.10-11a; Lc 9,44b-45
29/09/2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
30/09/2019 Thứ Hai sau CN 26 Thường Niên Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50
06/10/2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên Kb 1,2-3; 2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@