Tôi ngủ và trong mơ tôi thấy cuộc sống là niềm vui. Tôi tỉnh dậy và nhìn thấy cuộc sống là phục vụ. Tôi hành động và thấy được phục vụ là niềm vui.

Rabindranath Tagore (1861-1941)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18923
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên
 
Bài đọc 1: 2 Cr 3,4-11

Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí.

4 Thưa anh em, nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa. 5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, 6 Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống. 7 Nếu việc phục vụ Lề Luật - thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá - mà được vinh quang đến nỗi dân Israel không thể nhìn mặt ông Môsê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang - dù đó chỉ là vinh quang chóng qua - 8 thì việc phục vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao? 9 Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao? 10 So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. 11 Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao?

Đáp ca: Tv 98,5.6.7.8.9 (Đ. x. c.9c)

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

5 Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

6 Môsê cùng Aharon trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Samuel trong số người cầu khẩn Thánh Danh!
Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

7 Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

8 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã thương đáp lại,
Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài,
nhưng trừng phạt khi các ngài lầm lỗi.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

9 Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ,
quả thật là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Tung hô Tin Mừng: Tv 24,4b.5a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 5,17-19

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
26/05/2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
01/06/2019 Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28
02/06/2019 Chúa Lên Trời ;
03/06/2019 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
03/06/2019 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
04/06/2019 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
04/06/2019 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
05/06/2019 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
05/06/2019 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
06/06/2019 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
06/06/2019 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
07/06/2019 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
07/06/2019 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
08/06/2019 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
08/06/2019 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
09/06/2019 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
10/06/2019 Thứ Hai Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 1,1-7; Mt 5,1-12
11/06/2019 Thánh Barnaba, Tông đồ Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13
12/06/2019 Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 3,4-11; Mt 5,17-19
13/06/2019 Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 3,15–4,1.3-6; Mt 5,20-26
14/06/2019 Thứ Sáu Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 4,7-15; Mt 5,27-32
15/06/2019 Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 5,14-21; Mt 5,33-37
16/06/2019 Lễ Chúa Ba Ngôi Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15
17/06/2019 Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 6,1-10; Mt 5,38-42
18/06/2019 Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 8,1-9; Mt 5,43-48
19/06/2019 Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
20/06/2019 Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 11,1-11; Mt 6,7-15
21/06/2019 Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
22/06/2019 Thứ Bảy Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 12,1-10; Mt 6,24-34
23/06/2019 Lễ Mình Máu Thánh Chúa St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17
24/06/2019 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
25/06/2019 Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
26/06/2019 Thứ Tư Tuần 12 Thường Niên St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
27/06/2019 Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên St 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29
28/06/2019 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Ed 34,11-16; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7
29/06/2019 Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 2,41-52
30/06/2019 Chúa Nhật 13 Thường Niên 1 V 19,16b.19-21; Gl 4,31b - 5,1.13-18; Lc 9,51-62
07/07/2019 Chúa Nhật 14 Thường Niên Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-9
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@