Bài giảng - Suy niệm
EVERYTHING MEANING TO YOU
MEDIA ONLINE     PHIM     NHẠC    
THƯ MỤC
Mới Cập nhật
Các linh hồn
CN 32 TN - A
ĐC Khảm
CN 33 TN - A
CTTĐ Việt Nam
ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận
Lm. Nguyễn Tầm Thường S.J.
CN Chúa Kitô Vua A
CN I Mùa Vọng - B
CN II Mùa Vọng - B
CN III Mùa Vọng - B
CN IV Mùa Vọng - B
Đại lễ Giáng Sinh - 2011
Lễ Thánh Gia Thất - B
Lễ Mẹ Thiên Chúa - B
Lễ Hiển Linh - 2012
CN II TN - B
CN III TN - B
Tết Nhâm Thìn 2012
CN IV TN - B
CN V TN - B
CN VI TN - B
CN VII TN - B
Lễ Tro
CN I MC - B
CN II MC - B
BÀI GIẢNG - SUY NIỆM MỚI CẬP NHẬT
Tựa đềChủ đềTác giả - Trình bày
Gặp gỡ Đức Kitô (nhạc) CN II MC - B Lm. Tiến Lộc -
Bài đọc CN III MC - B CN II MC - B
Thử thách trong cuộc sống CN II MC - B Lm. Đinh Lập Liễm - SNLC
Biến đổi lòng tin - Biến đổi cuộc đời CN II MC - B Lm. Anmai - SNLC
Quá trình chết và phục sinh CN II MC - B Lịch PV 2012 -
“Ngài ở bên trong, tôi ở bên ngoài” CN II MC - B Lm. Maurice Zundel - SNLC
Được biến đổi hình dạng CN II MC - B Manna - SNLC
Cơn cám dỗ (nhạc) CN I MC - B Lm. Xuân Thảo - Thanh ca VN
Bài đọc CN I MC CN I MC - B
Vào hoang địa CN I MC - B + TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt - SNLC
Mùa thanh tẩy tâm hồn CN I MC - B Lm. Đinh Lập Liễm - SNLC
Lắng nghe sự sống CN I MC - B Lịch PV 2012 -
Thời điểm chữa bệnh căng thẳng CN I MC - B Lm. Trần Cao Tường - SNLC
Thiên Chúa dấn thân CN I MC - B Lm. Maurice Zundel - SNLC
Vào hoang địa CN I MC - B Manna - SNLC
Bụi tro (nhạc) Lễ Tro Liên Bình Đinh - Thanh ca VN
Bài đọc Thứ Tư Lễ Tro Lễ Tro
Ôi! Cát bụi tuyệt vời Lễ Tro Lm. Đinh Lập Liễm - SNLC
Sứ điệp Mùa Chay 2012 Lễ Tro + ĐTC Bênêđictô XVI - SNLC
Giải đáp thắc mắc về xưng tội Lễ Tro Lm. Vũ Thái Hoà - SNLC
Hãy thứ tha (nhạc) CN VII TN - B Quốc Thái - Hiền Thục
Bài đọc CN 7 TN B CN VII TN - B
Đức tin trong sáng CN VII TN - B + TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt - SNLC
Chúa chữa bệnh bất toại xác hồn CN VII TN - B Lm. Đinh Lập Liễm - SNLC
Giúp nhau đến với Chúa CN VII TN - B Lm. Vũ Thái Hoà - SNLC
Vác chõng mà về CN VII TN - B TS. Huy Khanh - SNLC
Được tha thứ và bỏ qua mãi mãi CN VII TN - B Lịch PV 2012 - SNLC
Xin chữa con khỏi bại liệt trong tội lỗi CN VII TN - B Lm. Jude Siciliano - SNLC
Bại liệt CN VII TN - B Manna - SNLC
Xin dủ lòng thương (nhạc) CN VI TN - B Lm. Thành Tâm -