Phải khóc con người lúc sinh ra, chứ đâu phải lúc chết.

Montesquieu
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19133
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 24/04/2013)
A  A  A
CN V Phục Sinh C
Tin Mừng Thánh Gioan 13,31-33a.34-35
TIN MỪNG

31 Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Dothái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

31 When he had left, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him.

32 (If God is glorified in him,) God will also glorify him in himself, and he will glorify him at once.

33 My children, I will be with you only a little while longer. You will look for me, and as I told the Jews, 'Where I go you cannot come,' so now I say it to you.

34 I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another.

35 This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another."I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Gioan 13,35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31)

a. Ông Giuđa
b. Ông Phêrô
c. Ông Tôma
d. Ông Gioan

2. Đức Giêsu nói: “Giờ đây ai được tôn vinh?” (Ga 13,31)

a. Đấng Giavê
b. Đấng Giải phóng
c. Con Người
d. Vua vũ trụ

3. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì? (Ga 13,34)

a. Sự sống đời đời
b. Đất hứa làm gia nghiệp
c. Điều răn mới
d. Thánh Thần

4. Điều răn mới là gì?

a. Hãy cầu nguyện cho những người thù ghét anh em
b. Yêu người như chính mình
c. Anh em hãy yêu thương nhau (Ga 13,34)
d. Hãy ăn ở công chính

5. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm nào? (Ga 13,5)

a. Anh em hiệp nhất với nhau
b. Anh em có lòng yêu thương nhau
c. Anh em cùng tham dự lễ Bẻ Bánh
d. Anh em cùng cầu nguyện.

III. Ô CHỮ 

 
1. Đức Giêsu gọi anh em là những người con bé nhỏ của ai? (Ga 13,33)

2. Khi anh em có lòng yêu thương nhau, là lúc mọi người nhận biết anh em là gì của Thầy? (Ga 13,35)

3. Điều gì giúp mọi người nhận biết anh em là môn đệ của Thầy? (Ga 13,35)

4. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy làm gì cho nhau? (Ga 13,34)

5. Ai sắp tôn vinh Người? (Ga 13,32)

6. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31)

7. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì? (Ga 13,31)

8. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì? (Ga 13,34)

9. Đức Giêsu nói: “Giờ đây ai được tôn vinh?” (Ga 13,31) 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34b)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Anh em là môn đệ của Thầy

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 13,35: Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.

II. TRẮC NGHIỆM

1. a. Ông Giuđa (Ga 13,31)
2. c. Con Người (Ga 13,31)
3. c. Điều răn mới (Ga 13,34)
4. c. Anh em hãy yêu thương nhau (Ga 13,34)
5. b. Anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,5)

III. Ô CHỮ 

1. Thầy (Ga 13,33)
2. Môn đệ  (Ga 13,35)
3. Yêu thương (Ga 13,35)
4. Yêu thương (Ga 13,34)
5. Thiên Chúa (Ga 13,32)
6. Giuđa (Ga 13,31)
7. Tôn vinh (Ga 13,31)
8. Điều răn mới (Ga 13,34)
9. Con Người (Ga 13,31) 

Hàng dọc: Yêu Thương


Nguyễn Thái Hùng
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@