Không phải giàu có hay cao sang tạo ra hạnh phúc nhưng chính là sự tĩnh lặng và công việc. (Thomas Jefferson)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19550
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 27/06/2013)
A  A  A
CN 13 TN C
Tin Mừng Thánh Luca 9,51-62
TIN MỪNG

Một làng miền Samari không đón tiếp Đức Giêsu

51 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” 55 Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Đức Giêsu đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự (Mt 8,19-22)

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

59 Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

51 When the days for his being taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, 52 and he sent messengers ahead of him. On the way they entered a Samaritan village to prepare for his reception there, 53 but they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem.

54 When the disciples James and John saw this they asked, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?"

55 Jesus turned and rebuked them,56 and they journeyed to another village.

57 As they were proceeding on their journey someone said to him, "I will follow you wherever you go."

58 Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head."

59 And to another he said, "Follow me." But he replied, "(Lord,) let me go first and bury my father."

60 But he answered him, "Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the kingdom of God."

61 And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home."

62 (To him) Jesus said, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God."


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca 9,60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM


1. Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi lên đâu? (Lc 9,51)

a. Giêrikhô
b. Caphácnaum
c. Giêrusalem
d. Thập tỉnh

2. Đây là một làng của người nào đã không muốn đón tiếp Đức Giêsu? (Lc 9,52)

a. Người ngoại kiều
b. Samari
c. Một trong miền thập tỉnh
d. Một trong miền Galilê

3. Đức Giêsu trả lời người nói: “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” thế nào? (Lc 9,58)

a. Anh hãy theo tôi
b. Anh hãy về bán tất cả những gì anh có và theo tôi
c. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu
d. Anh hãy về từ biệt cha mẹ và theo tôi

4. Với người xin phép về chôn cất cha thì Đức Giêsu bảo anh: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy làm gì? (Lc 9,60)

a. Hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa
b. Hãy đi loan báo Tin Mừng
c. Hãy đi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối
d. Cả a, b và c đúng

5. Với người xin từ biệt gia đình, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 9,62)

a. Anh hãy đi bình an
b. Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.
c. Anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa
d. Anh hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

1. Với người xin phép về chôn cất cha thì Đức Giêsu bảo anh: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại của ai? (Lc 9,60)

2. Đây là một làng của người nào đã không muốn đón tiếp Đức Giêsu? (Lc 9,52)

3. Đức Giêsu nói: Ai đã tra tay làm gì mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa? (Lc 9,62)

4. Hai môn đệ xin lửa từ đâu xuống thiêu hủy làng Samaria không đón tiếp Đức Giêsu? (Lc 9,54)

5. Đức Giêsu nói: “Hãy để ai chôn kẻ chết của họ? (Lc 9,60)

6. Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi lên đâu? (Lc 9,51)

7. Ai không có chỗ tựa đầu? (Lc 9,48)

8. Với gia đình, kẻ xin đi theo Đức Giêsu xin làm gì? (Lc 9,61)

9. Một trong 2 môn đệ xin lửa từ trời xuống thiêu hủy làng đã không tiếp đón Đức Giêsu tên là gì? (Lc 9,54)

10. Những người này họ xin đi theo ai? (Lc 9,57-62)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." (Lc 9,60)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 13 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Dứt khoát theo Chúa
 
* Câu Tin Mừng thánh Luca 9,60: Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
 
II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. c. Giêrusalem (Lc 9,51)
2. b. Samari (Lc 9,52)
3. c. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu (Lc 9,58)
4. a. Hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa (Lc 9,60)
5. b. Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. (Lc 9,62)

III. Giải đáp Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa (Lc 9,60)
2. Samari (Lc 9,52)
3. Cầm cày (Lc 9,62)
4. Từ trời (Lc 9,54)
5. Kẻ chết (Lc 9,60)
6. Giêrusalem (Lc 9,61)
7. Con Người (Lc 9,48)
8. Từ biệt (Lc 9,61)
9. Giacôbê (Lc 9,54)
10. Đức Giêsu (Lc 9,57-62)

Hàng dọc: Hãy theo tôi


Nguyễn Thái Hùng
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@