Tôi không nói điều gì xấu về bất cứ ai, và nói về tất cả những điều tốt đẹp tôi biết về mọi người.

Benjamin Franklin (1706-1790)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19265
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
PHỤNG VỤ
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 27/02/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Lịch Phụng vụ tháng 3-2012
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3-2012Trong tháng 3, Giáo Hội đặc biệt kính Thánh Giuse, thường gọi là Tháng Thánh Giuse với Lễ kính Thánh Giuse là bạn Đúc Trinh Nữ Maria vào ngày 19-3 hằng năm.

Năm nay tất cả tháng 3 nằm trong Mùa Chay với các Chúa Nhật II, III, IV, V (Năm B). Ngoài ra, chúng ta cũng mừng Lễ Truyền Tin vào ngày 26-3.

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (4-3): Cuộc đời đầy những đau khổ, thử thách. Đứng trước những thử thách, những đau khổ, chúng ta thường lo lắng và cảm thấy chán nản, thất vọng, nếu chúng ta không có một niềm tin vững chắc nơi Chúa và trông cậy hoàn toàn nơi Chúa để được sự nâng đỡ an ủi và hiểu được ý nghĩa  sự đau khổ. Bài đọc 1 (Sáng Thế 22,1-2.9-13.15-18): Tuyệt đối đặt niềm tin nơi Chúa, Abraham đã sẵn sàng dâng Isaac, người con trai duy nhất, cho Chúa; nhưng sau thử thách lớn lao, Chúa để Isaac sống và Chúa đã an ủi và chúc phúc cho ông Abraham và hứa ông sẽ là tổ phụ của cả một dân tộc đông đảo “như sao trên trời, như cát bờ biển”. Bài đọc 2 (Rôma 8,31-34): Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và ban chính Con Một Ngài cho chúng ta, Ngài sẵn sàng nghe lời chúng ta tin tưởng cầu xin. Bài Phúc Âm (Maccô 9,2-9) ghi lại việc Chúa Giêsu biến hình trên núi trước mặt 3 ông Phêrô, Giacôbê, Gioan và đàm đạo với hai nhân vật quan trọng trong Cựu Ước là Môsê và Êlia, và Thiên Chúa Cha đã hiện ra và nói: “Đây là con yêu dấu của Ta, các con hãy nghe lời Người”.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (11-3) nói đến lề luật của Chúa mà chúng ta phải tuân giữ và việc tôn trọng Đền Thờ của Thiên Chúa, là Nhà Chúa, nơi để chúng ta đến thờ phượng Chúa và cầu nguyện. Bài đọc 1 (Xuất Hành 20,1-3.7-8.12-17) ghi lại những lề luật Chúa ban trong Cựu Ước mà mọi người và mọi nơi phải tuân giữ, như tôn thờ Thiên Chúa, thảo kính cha mẹ, không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp… Những điều răn này được ghi lại trong bản “Mười Điều Răn Đức Chúa Trời”. Bài đọc 2 (1 Côrintô 1,22-25): Thánh Phaolô nói đến chủ điểm rao giảng của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đã chịu nạn, chịu chết để chuộc tội chúng ta, ai tin thì được hưởng ơn cứu rỗi. Bài Phúc Âm (Gioan 2,13-25) ghi lại việc Chúa Giêsu dùng roi đánh đuổi những kẻ buôn bán tại Đền thờ Giêsusalem, và Chúa Giêsu  nhắc nhở mọi người: Đền Thờ là nhà của Thiên Chúa, là nơi để cầu nguyện, chứ không phải để buôn bán. Chúa Giêsu cũng báo trước Ngài sẽ chịu nạn, chịu chết để chuộc tội nhân loại, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (18-3): Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại chúng ta mà Ngài đã dựng nên “theo hình ảnh Chúa”. Khi chúng ta sa ngã phạm tội xa lạc đường ngay nẻo chính, thì Ngài gửi các đau khổ và thử thách đến để cảnh tỉnh chúng ta; nếu chúng ta biết sám hối lỗi lầm, ăn năn trở lại thì Chúa lại tha thứ và thương yêu chúng ta. Bài đọc 1 (2 Ký Sự 36,14-16.19-23) ghi lại thời gian Dân Chúa sa ngã phạm tội và không chịu nghe lời các tiên tri để ăn năn sám hối lỗi lầm, nên Thiên Chúa đã để quân thù đến xâm chiếm và tàn phá đất nước,rồi bắt tất cả phải đi lưu đày sang Babylon một thời gian lâu dài, cho đến khi họ nhận biết lỗi lầm và cầu khẩn Chúa thương cứu giúp đưa về quê hương. Bài đọc 2 (Êphêsô 2,4-10): Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta nhớ đến lòng nhân từ của Chúa đối với chúng ta; cả khi chúng ta yếu đuối sa ngã, Ngài cũng vẫn thương chúng ta, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng ta, nếu chúng ta biết ăn năn sám hối lỗi lầm. Hơn nữa, ơn cứu rỗi được ban nhưng không cho chúng ta, chứ không vì công nghiệp gì của chúng ta; vì thế, chúng ta đừng tự phụ. Bài Phúc Âm (Gioan 3,14-21) ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô về lòng thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì thương yêu chúng ta mà Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến, không phải để luận phạt chúng ta, nhưng để chịu chết treo trên Thánh giá để cứu chuộc chúng ta. Nhưng để được ơn tha thứ và cứu rỗi, chúng ta phải tin: “Ai tin thì sẽ được cứu rỗi, ai không tin thì sẽ bị luận phạt…”.

LỂ THÁNH GIUSE, BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA (19-3): Thánh Lễ hôm nay suy tôn Thánh Giuse là Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ Maria.

Dù Đức Maria đã chịu thai Chúa Con do quyền năng Chúa Thánh Thần; nhưng người đời không biết được điều này, Thánh Giuse cũng chỉ biết khi được Chúa soi sáng cho biết. Vì thế, Đức Maria phải có một người chồng theo lề luật, và Thánh Giuse (dòng dõi Vua Đavid, Luca 2,4) đã được Thiên Chúa chọn để làm người chồng của Đức Maria trọn đời đồng trinh. Thánh Giuse cũng được ơn phúc trọn đời đồng trinh (Matthêu 1,25) và là cha nuôi Chúa Cứu Thế.

Thánh Giuse là một người thợ, sống nghèo khó, luôn phải làm ăn vất vả, nhưng luôn chu toàn bổn phận của một ngưòi chồng và người cha, chu toàn mọi bổn phận hằng ngày. 

Thánh Giuse là gương mẫu nhiều nhân đức cho mọi người chúng ta. Nhất là lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa trong mọi sự và biết cầu nguyện để nhận ra thánh ý Chúa.

Khi thấy Mẹ Maria có thai mà Thánh Giuse chưa biết do quyền năng Chúa Thánh Thần, Thánh Giuse đã không nổi giận, nhưng đã âm thầm cầu nguyện và được Chúa soi sáng cho biết Mẹ Maria đã được Chúa chọn để sinh ra Đấng Cứu Thế và đã chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần; lúc bấy giờ Thánh Giuse đã vui mừng cưới lấy Đức Maria theo lề luật (Matthêu 1,18-25).

Khi gần đến ngày Đức Maria sinh hạ Chúa Con mà phải về khai sổ ở mãi Belem, Thánh Giuse đã vất vả đưa Mẹ Maria đi mà không phàn nàn, kêu trách; nhất là khi tới nơi, lại không có chỗ trọ, nên phải để Mẹ Maria sinh Chúa Con nơi máng cỏ bò lừa ở ngoài trời (Luca 2,7; 2,12).

Sau đó ít lâu lại được Chúa soi sáng phải đưa ngay gia đình đi lánh nạn ở mãi bên Ai Cập, vì Vua Hêrôdê đang tìm cách giết Chúa Hài Nhi, Thánh Giuse lại vâng theo Thánh ý Chúa và lên đường ngay (Matthêu 2,13-14), dù không quen biết ai ở Ai Cập, và cũng không thắc mắc về đường đi thế nào, và sinh sống làm sao nơi đất khách quê người. 

Khi Hêrôđê chết, lại đưa gia đình về lại Nazareth (Matthêu 2,19-23), tiếp tục làm thợ để nuôi sống gia đình. Thánh Giuse đã luôn sống đời âm thầm cho đến khi được Thiên Chúa đưa ra khỏi đời này để về hưởng hạnh phúc Nước Chúa. Kinh Thánh đã ca tụng Thánh Giuse là “Người Công Chính” (Matthêu 1,19).

Bài đọc 1 (2 Samuel 7,4-5.12-14.16) ghi lại lời Thiên Chúa hứa với vua Đavid là dõng dõi của nhà vua sẽ được tồn tại mãi mãi qua muôn thế hệ. Bài đọc 2 (Rôma 4,13.16-18.22) nói đến Lời Thiên Chúa đã hứa trước với ông Abraham là Ông sẽ là tổ phụ của những ai có lòng tin thuộc mọi dân tộc, qua mọi thời đại. Bài Phúc Âm (Matthêu 1,16.18-21.24) ghi lại việc Đức Trinh Nữ Maria đã chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và Thánh Giuse đã được Chúa soi sáng biết điều đó nên đã cưới Đức Maria theo lề luật, và khi Mẹ Maria sinh Chúa Con, Thánh Giuse đặt tên là Giêsu như Thiên Thần đã báo trước.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (25-3): Chúng ta đang đến gần những ngày kỷ niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại, tuần sau là Chúa Nhật Lễ Lá và tiếp theo là Tuần Thánh.

Các Bài đọc Chúa Nhật V Mùa Chay nói nhiều đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để chuộc tội nhân loại. Bài đọc 1 (Giêrêmia 31,31-34): Tiên tri Giêrêmia đã tiên báo về ngày Đấng Cứu Thế đến để ký kết Giao ước mới với Dân Chúa và đem lại ơn cứu rỗi cho mọi người thành tâm thiện chí. Bài đọc 2 (Do Thái 5,7-9): Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: Chúa Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, nhưng đã vâng phục ý Chúa Cha và chấp nhận cuộc khổ nạn để cứu chuộc “những ai tùng phục Người”. Bài Phúc Âm (Ga 12,20-33): Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy chấp nhận những đau khổ trong cuộc sống hằng ngày để thanh tẩy và hưởng ơn cứu rỗi; mọi người chúng ta như hạt giống gieo xuống đất, nếu nó mục nát đi sẽ nẩy sinh nhiều hoa trái. Đó là chết đi cho cuộc đời này để được cuộc sống đời đời. Khi Chúa Giêsu chịu treo trên Thánh Gía, Ngài sẽ kéo chúng ta lên với Ngài.

LỄ TRUYỀN TIN (26-3): Thánh Lễ hôm nay chính thức là vào ngày 25-3, nhưng năm nay ngày 25-3 trùng vào ngày Chúa Nhật nên chuyển qua ngày Thứ Hai 26-3. Qua các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta có dịp suy ngắm một biến cố rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, giây phút Thiên Chúa sai Sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria biết Mẹ là người đầy ơn phúc và đã được Thiên Chúa chọn để thụ thai Ngôi Hai xuống thế làm người do quyền năng của Chúa Thánh Thần, và Đức Maria đã vâng theo thánh ý Chúa và thưa lời “Xin Vâng”, và ngay lúc đó “Ngôi Hai Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính nhân loại và thực sự xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Đây là giây phút vô cùng quan trọng nối kết giữa Trời và Đất và chuẩn bị cho ngày Đấng Cứu Thế sinh ra mà chúng ta mừng kỷ niệm hằng năm vào ngày 25-12. Bài đọc 1 (Isaia 7,10-14;8,10): Tiên tri Isaia đã được Thiên Chúa soi sáng cho biết Đấng Cứu Thế sẽ xuống thế làm người qua lòng một Trinh Nữ do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bài đọc 2 (Do Thái 10,4-10): Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là các hy lễ và hiến tế theo Cựu Ước không thể đền tội chúng ta, nên chính Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thế làm người để chịu chết đền tội chúng ta. Bài Phúc Âm (Luca 1,26-38): ghi lại việc Sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ và sau khi đã nhận ra thánh ý Chúa đã yêu thương chọn Đức Trinh Nữ để chịu thai Ngôi Lời xuống thế làm người do quyền năng Chúa Thánh Thần mà vẫn còn trọn đời đồng trinh, Đức Maria đã thưa lời “Xin Vâng” và ngay khi đó “Ngôi Lời đã xuống thế làm người” nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhận ra thánh ý Chúa và vâng theo trong sự tín thác hoàn toàn nơi sự quan phòng và tình thương của Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta. Đặc biệt trong tháng Ba này là tháng kính Thánh Giuse, chúng ta cùng cầu nguyện xin Thánh Giuse chuyển cầu, xin Chúa soi sang cho chúng ta hiểu được thánh ý Chúa trước các khó khăn mà chúng ta gặp trong đời sống, để can đảm thực thi ý Chúa với niềm tin tưởng hoàn toàn nơi lòng thương xót của Chúa là Cha chúng ta. Xin Chúa thương chúc lành và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

Lm. Anphong Trần Đức Phương
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Lịch Phụng vụ tháng 3-2012

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (4)
TIN - BÀI KHÁC   220 tin bài trong PHỤNG VỤ
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2013 | Lm. An Phong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 8-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 7-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 6-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 5-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 4-2013 | Lm. Aphong Trần Đức Phương
  Có đọc tên Giám mục danh dự (emeritus, nghỉ hưu) trong Kinh nguyện Thánh Thể không? | Nguyễn Trọng Đa
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 2-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 12-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Hôn khi chúc bình an | Cao Nguyên
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ | Linh Tiến Khải
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@