Một phút bạn tức giận - sáu mươi giây bạn mất đi hạnh phúc.

Ralph Waldo Emerson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13484
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14163
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2257
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Hà Nội» GP Thái Bình
S  M  L
(Cập nhật: 02/09/2008)
 
VI. DANH SÁCH LINH MỤC

(Cập nhật ngày 26-8-2008)

 

1. Giuse Nguyễn Văn Ban; sinh 1942; lm 1988; NT. Sài Quất, Thành Công, Khoái Châu,

    Hưng Yên. Đt: 0321 918198.

2. Giuse Nguyễn Đình Bốn; sinh 1946; lm 1981; NT. Tràng Lũ, An Tràng, Quỳnh Phụ,

    Thái Bình (TB). Đt: 036 865172.

3. Giuse Bùi Văn Cẩm; sinh 1931; lm 1960; NT. Sa Cát, Hoàng Diệu, Thái Bình.

    Đt: 036 732210.

4. Đa Minh Đặng Văn Cầu; sinh 1962; lm 1996; du học tại Pháp.

5. G.B. Phạm Ngọc Châu; sinh 1942; lm 1971; NT. Phương Xá, Đông Phương, Đông Hưng,

    Thái Bình. Đt: 036 851065.

6. Giuse Trần Xuân Chiêu; sinh 1950; lm 1977; NT Chính Toà, số 2 Trần Hưng Đạo, Thái Bình.

    Đt: 036 830870 - 0913 076616.

7. Giuse Nguyễn Tri Chúc; sinh 1945; lm 1977; NT. Xuân Hoà, Thái Thọ, Thái Thuỵ, Thái Bình.

    Đt: 036 854213.

8. Vinh Sơn Vũ Văn Duyệt; sinh 1949; lm 1977; NT. An Lạc, Trung An, Vũ Thư, Thái Bình.

    Đt: 036 617091.

9. G.B. Đỗ Bá Dương; sinh 1959; lm 1996; NT. Đan Tràng, Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên.

    Đt: 0321 832166 - 0904 256945.

10. Hiêrônimô Nguyễn Văn Đạo; sinh 1944; lm 1972; NT. Cao Mại, Quang Hưng, Kiến Xương,

     Thái Bình. Đt: 036 821695.

11. Luca Nguyễn Văn Định; NT Chính Toà, 2 Trần Hưng Đạo, Thái Bình. Đt: 036 830870.

12. Đa Minh Đặng Văn Gia; sinh 1943; lm 1972; NT. Cao Mộc, Đồng Tiến, Đồng Thụ, Thái Bình.

      Đt: 036 865121.

13. Tôma Trần Trung Hà; sinh 1942; lm 1968; NT Giáo Nghĩa, Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình.

      Đt: 036 821515.

14. Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh; sinh 1942; lm 1965; NT Thuần Tuý, Đông La, Đông Hưng,

     Thái Bình và TGM, số 2 Trần Hưng Đạo, Thái Bình. Đt: 036 851008 - 832210 - 782910.

15. Đa Minh Bùi Ngọc Hải; NT Võng Phan, Tống Trần, Phù Cừ, Hưng Yên. Đt: 0321 857195.

16. G.B. Nguyễn Sơn Hải; sinh 1943; lm 1981; TGM. Đt: 036 835560.

17. Phêrô Đinh Văn Hùng; NT Gia Lạc, Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình. Đt: 036 722368.

18. Augustinô Nguyễn Quang Huy; NT Bác Trạch, Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình.

     Đt: 036 823200.

19. Ant. Bùi Xuân Huyên; sinh 1946; lm 1977; NT. Bạch Long, Đông Hoàn, Tiền Hải,

     Thái Bình. Đt: 036 824251.

20. Giuse Mai Trần Huynh; sinh 1947; lm 1977; NT. Trà Vy, Vũ Công, Kiến Xương,

      Thái Bình. Đt: 036 822211.

21. Aug. Vũ Văn Hương; sinh 1943; lm 1970; NT. Thượng Phúc, Thuỵ Sơn, Thái Thuỵ,

     Thái Bình. Đt: 036 855097.

22. Vinh Sơn Vũ Văn Hướng; NT Lương Điền, Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình.

23. Giuse Nguyễn Văn Kha; NT Lực Điền, Minh Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên.

      Đt: 0321 975204 - 0913 066109.

24. Đa Minh Nguyễn Trung Lương; NT Bồ Ngọc, Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

      Đt: 036 921347.

25. Giuse Mai Trần Nga; sinh 1949; lm 1977; NT. Thanh Châu, Nam Thanh, Tiền Hải,

      Thái Bình. Đt: 036 883189.

26. Giuse Nguyễn Quang Phục; sinh 1942; lm 1977; NT. Mỹ Đình, Văn Cẩm, Hưng Hà,

      Thái Bình. Đt: 036 975119.

27. Giuse Vũ Công Phước; sinh 1942; lm 1972; NT. Đông Thành, Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình.

      Đt: 036 674091.

28. Đa Minh Nguyễn Văn Quát; NT Nam Lỗ, Hợp Tiến, Đông Hưng, Thái Bình.

      Đt: 036 550653 - 0912 180039.

29. Vinh Sơn Mai Thành Sơn; sinh 1952; lm 1988; NT. Cao Xá, Trần Cao, Phù Cừ,

      Hưng Yên. Đt: 0321 854219.

30. P. Assisi Nguyễn Tiến Tám; sinh 1952; lm 1996; NT. Thân Thượng, Quang Bình,

      Kiến Xương, Thái Bình. Đt: 036 821649.

31. Phêrô Nguyễn Đình Tân; sinh 1958; lm 1996; Du học Roma.

32. Đa Minh Đào Trung Thành; NT Duyên Lãng, Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình.

      Đt: 036 860486.

33. Đa Minh Nguyễn Văn Thao; TGM và NT Quỳnh Lang, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ,

      Thái Bình.

34. Vinh Sơn Đỗ Cao Thăng; sinh 1942; lm 1978; NT. Trung Đồng, Nam Trung, Tiền Hải,

      Thái Bình. Đt: 036 833034.

35. Phêrô Trần Khắc Thi; sinh 1942; lm 1972; NT. Hữu Vy, Nam Chính, Tiền Hải,

      Thái Bình. Đt: 036 883683.

36. Gioakim Nguyễn Duy Thiện; sinh 1946; lm 1977; NT. Quỳnh Lang, Quỳnh Ngọc,

      Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đt: 036 975224.

37. Giuse Phạm Văn Thiện; NT. Vạn Đồn, Thuỵ Hồng, Thái Thuỵ, Thái Bình. Đt: 036 713063.

38. Tôma Đoàn Xuân Thoả; sinh 1948; lm 1994; NT. Ngọc Đồng, Ngọc Thanh, Kim Động,

     Hưng Yên. Đt: 0321 811574.

39. P.X. Ngô Văn Toan; NT. Cát Đàm (Nhiệm sở: Chủng viện Mỹ Đức), Đông Hoà, Thái Bình.

     Đt: 036 740600 - 0912 021884.

40. Phêrô Nguyễn Kim Toàn; sinh 1942; lm 1968; An Lập, Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình.

     Đt: 036 898178.

41. Đa Minh Phạm Quang Trung; sinh 1941; lm 1968; Bồng Tiên, Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình.

      Đt: 036 827279.

42. Vinh Sơn Phạm Văn Tuyên; sinh 1940; lm 1970; NT. Hưng Yên, Hưng Yên.

      Đt: 0321 862663.

43. Aug. Phạm Quang Tường; NT. Thanh Minh, Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình.

      Đt: 036 883233.

44. Giuse Đinh Xuân Ngọc. Gx. Bồng Tiên

45. Gioakim Đặng Văn Hội. Gx. An Châu

V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN <<
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN >>
 
Mồng 5 tháng 3 năm Tân Sửu
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2021
Cầu cho các nhân viên y tế
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhân viên y tế, biết chăm sóc sức khỏe phục vụ các bệnh nhân và những người già cả, đặc biệt tại các nước nghèo; ước mong những người nghèo được chính phủ lưu tâm và cộng đoàn địa phương để ý giúp đỡ.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@