Hãy hạnh phúc với chính bản thân bạn, với những việc bạn làm và những việc bạn muốn làm! - Steve Maraboli
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18849
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
“Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44)
THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH

Ga 12,44-50

TIN VÀO ĐẤNG ĐƯỢC SAI ĐẾN

Suy niệm: Tục ngữ có câu: “Vì thần mà nể cây đa”. Cây đa, một vật vốn dĩ tầm thường lại được kính trọng, không phải vì nó bỗng nhiên có giá trị hay quyền lực tự chính nó nhưng chính vì “nể mặt” “ông thần” mà người ta nghĩ là đang nương náu nơi nó. Sự thật đó còn hùng hồn biết mấy nơi sứ mạng của Đức Giêsu Kitô. Người không những là “sứ giả” của Thiên Chúa, là người “nói lời của Thiên Chúa”, mà hơn nữa, Người còn là Lời của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa: Thiên Chúa hiện thân nơi con người Giêsu. Giữa “Đấng đã sai tôi” và “Đấng được Chúa Cha sai đến” không có một khoảng cách nào. Vì thế “sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa” và điều đó cũng đồng nghĩa với “tin vào Đấng mà Cha đã sai”.

Mời bạn: Giống như Thánh Tông đồ Philípphê, bạn được mời gọi nhìn thấy và tin vào Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Mà Chúa Giêsu Kitô thì vẫn hiện diện đó, nơi Bí tích Thánh Thể. Vậy nếu bạn kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể bạn cũng sẽ gặp được chính Chúa Cha.

Chia sẻ: Gặp Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, việc đó có giúp bạn nhận ra Chúa nơi tha nhân không?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy coi việc siêng năng rước lễ là trọng tâm không thể thiếu cho cuộc sống tâm linh của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con rồi. Xin cho chúng con biết đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, để ngay ở trần gian này chúng con đã được gặp gỡ và kết hiệp với Chúa, là Sự Sống và Hạnh Phúc vĩnh cửu của chúng con.

Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 5
Thứ tư 01-05-2019 Thánh Giuse Thợ “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 13,57)
Thứ sáu 03-05-2019 Thánh Philípphê và Giacôbê, Tông Ðồ Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa... (Ga 14,12)
Thứ hai 06-05-2019 Thứ hai, sau CN 3 Phục Sinh “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh… Việc Thiên Chúa muốn là các ông tin vào Đấng người đã sai đến” (Ga 6,27.29)
Thứ ba 07-05-2019 Thứ ba, sau CN 3 Phục Sinh “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không bao giờ đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35)
Thứ tư 08-05-2019 Thứ tư, sau CN 3 Phục Sinh “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35)
Thứ năm 09-05-2019 Thứ năm, sau CN 3 Phục Sinh “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51)
Thứ sáu 10-05-2019 Thứ sáu, sau CN 3 Phục Sinh “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6,54-56)
Thứ bảy 11-05-2019 Thứ bảy, sau CN 3 Phục Sinh Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời." (Ga 6,67-68)
Thứ hai 13-05-2019 Thứ hai, sau CN 4 Phục Sinh “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,11)
Thứ ba 14-05-2019 Thánh Mathia Tông Ðồ “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)
Thứ tư 15-05-2019 Thứ tư, sau CN 4 Phục Sinh “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44)
Thứ năm 16-05-2019 Thứ năm, sau CN 4 Phục Sinh “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ga 13,16-17)
Thứ sáu 17-05-2019 Thứ sáu, sau CN 4 Phục Sinh Ông Tôma nói: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,5-6)
Thứ bảy 18-05-2019 Thứ bảy, sau CN 4 Phục Sinh “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9)
Thứ hai 20-05-2019 Thứ hai, sau CN 5 Phục Sinh “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26)
Thứ ba 21-05-2019 Thứ ba, sau CN 5 Phục Sinh “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27)
Thứ tư 22-05-2019 Thứ tư, sau CN 5 Phục Sinh “Cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em đã được thanh sạch nhờ Lời Thầy đã nói với anh em” (Ga 15,2-3)
Thứ năm 23-05-2019 Thứ năm, sau CN 5 Phục Sinh “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (Ga 15,9)
Thứ sáu 24-05-2019 Thứ sáu, sau CN 5 Phục Sinh “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12)
Thứ bảy 25-05-2019 Thứ bảy, sau CN 5 Phục Sinh “Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19)
Thứ hai 27-05-2019 Thứ hai, sau CN 6 Phục Sinh “Khi Đấng Bảo Trợ đến… Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,26-27)
Thứ ba 28-05-2019 Thứ ba, sau CN 6 Phục Sinh Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. (Ga 16,7)
Thứ tư 29-05-2019 Thứ tư, sau CN 6 Phục Sinh “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ loan báo lại cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16,13)
Thứ năm 30-05-2019 Thứ năm, sau CN 6 Phục Sinh Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. (Ga 16,20)
Thứ sáu 31-05-2019 Lễ Mẹ Đi Viếng Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1,46-47)
Ngày 23 tháng 4 năm Kỷ Hợi
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2019
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@