Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm vài mới tìm ra được người giúp đỡ, hãy nghĩ tới những người bị liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18741
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên tảng đá. Dù mưa sa, nước lũ hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá” (Mt 7,24-25)

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV

Mt 7,21.24-27KHỞI ĐỘNG MỘT CÔNG TRÌNH
Suy niệm: Các nhà du hành vũ trụ nói với chúng ta rằng công trình duy nhất của con người mà họ có thể nhìn thấy được khi bay ra ngoài quỹ đạo là Vạn Lý Trường Thành bên Trung Quốc. Vậy mà, bức tường thành vĩ đại này cũng phải bắt đầu bằng một viên đá, rồi kế tiếp với những viên đá khác. Vấn đề là phải can đảm bắt đầu, chứ không phải ngồi trước đống đá và… bất động! Đức Giêsu đã gọi đó là cung cách của người khờ dại: nghe Lời Ngài nhưng không xây dựng đời mình dựa trên Lời Hằng Sống ấy như xây dựng trên những tảng đá.


Mời Bạn: Viên đá Lời Chúa tôi đặt xuống đời tôi hôm nay sẽ là nền tảng cho những viên đá của ngày mai, ngày mốt. Nghe Lời Chúa và quyết sống Lời ấy ngay bây giờ, ngay từ hôm nay là đã khởi động một công trình lớn nhất trong cuộc đời chúng ta rồi đấy! Đừng chần chừ gì nữa! Hãy xây dựng đời bạn, cách ứng xử, cách sống dựa trên nền tảng vững chắc là nghe Lời Chúa và đem ra thực hành ngay từ hôm nay.


Chia sẻ: Đời tôi đang xây trên cát hay trên đá? Tôi sẽ làm gì để xây trên đá?


Sống Lời Chúa: Tôi chọn một câu Lời Chúa làm ý lực sống và nỗ lực hết mình sống theo câu Lời Chúa ấy.


Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ thích thú nghe Lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa, Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Amen. (Rabbouni)


Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 4
Chúa nhật 31-03-2019 Chúa Nhật 4 MC ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ (Lc 15,18-19)
Thứ hai 01-04-2019 Thứ hai, sau CN 4 MC … “Xin Thầy xuống cho, kẻo cháu nó chết mất”… “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về” (Ga 4,49-50)
Thứ ba 02-04-2019 Thứ ba, sau CN 4 MC Người Do Thái chống đối Đức Giêsu, vì Ngươi hay chữa bệnh ngày sabát (Ga 5,16)
Thứ tư 03-04-2019 Thứ tư, sau CN 4 MC “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống ấy cho ai tuỳ ý” (Ga 5,21)
Thứ năm 04-04-2019 Thứ năm, sau CN 4 MC “Những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 5,36)
Thứ sáu 05-04-2019 Thứ sáu, sau CN 4 MC “Các ông biết tôi ư?... Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi” (Ga 7,28-29)
Thứ bảy 06-04-2019 Thứ bảy, sau CN 4 MC Họ hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7,40-53)
Chúa nhật 07-04-2019 Chúa Nhật 5 MC Đức Giêsu nói: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11b)
Thứ hai 08-04-2019 Thứ hai, sau CN 5 MC “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7)
Thứ ba 09-04-2019 Thứ ba, sau CN 5 MC “Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc” (Ga 8,28-29)
Thứ tư 10-04-2019 Thứ tư, sau CN 5 MC “Nếu anh em ở lại trong lời của Tôi, thì anh em thật là môn đệ Tôi; anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32)
Thứ năm 11-04-2019 Thứ năm, sau CN 5 MC “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51)
Thứ sáu 12-04-2019 Thứ sáu, sau CN 5 MC “Tôi là người Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian… Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,35.38)
Thứ bảy 13-04-2019 Thứ bảy, sau CN 5 MC “Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,50)
Chúa nhật 14-04-2019 Chúa Nhật Lễ Lá "Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!" (Lc 19,38)
Thứ hai 15-04-2019 Thứ 2 Tuần Thánh Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm (Ga 12,3)
Thứ ba 16-04-2019 Thứ 3 Tuần Thánh “Thật, Thầy bảo thật anh em: Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21-33)
Thứ tư 17-04-2019 Thứ 4 Tuần Thánh “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy” (Mt 26,23)
Thứ năm 18-04-2019 Thứ 5 Tuần Thánh Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13,14)
Thứ sáu 19-04-2019 Thứ 6 Tuần Thánh Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30)
Thứ bảy 20-04-2019 Vọng Phục Sinh Sao các bà lại tìm Người Sống ở nơi kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. (Lc 24,5b)
Chúa nhật 21-04-2019 Đại Lễ Phục Sinh Người môn đệ Đức Giêsu thương mến cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)
Thứ hai 22-04-2019 Thứ hai, bát nhật Phục Sinh “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8)
Thứ ba 23-04-2019 Thứ ba, bát nhật Phục Sinh Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3,14-15)
Thứ tư 24-04-2019 Thứ tư, bát nhật Phục Sinh “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng… Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3,20-21a)
Thứ năm 25-04-2019 Thánh sử Marcô Các Tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16,20)
Thứ sáu 26-04-2019 Thứ sáu, bát nhật Phục Sinh “Thưa Thầy, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút” (Ga 6,7)
Thứ bảy 27-04-2019 Thứ bảy, bát nhật Phục Sinh Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20)
Chúa nhật 05-05-2019 2019-05-05 “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. (Lc 11,16)
Ngày 22 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@