tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 7/9/2019 6:56:03 PM
Chính quyền mới chỉ nhận được 38 triệu euro giúp tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris
Bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau khi bị cháy (AFP or licensors)
Hôm 8/7, Đức TGM Michel Aupetit của Paris cho biết rằng số tiền thật sự mà các tổ chức chịu trách nhiệm quyên góp được để tài trợ cho việc tu sửa Nhà thờ Đức Bà Paris nhận được là 38 triệu euro.

Hồi giữa tháng 5, Bộ trưởng Văn hoá Franck Riester đã ước lượng số tiền được hứa quyên tặng cho nhà thờ sau vụ hoả hoạn hôm 15/4 là khoảng 850 triệu euro.

Đức TGM Aupetit nói với Đài RTL (Radio Télevision Luxembourg): “Cho đến nay, số tiền nhận được thực sự trị giá 38 triệu Euro. Điều này tương đương với 10% tổng số tiền người ta hứa giúp cho 4 tổ chức.” Đức TGM không nói rõ số tiền người ta đã hứa giúp là bao nhiêu.

Bốn tổ chức phụ trách quyên góp cho việc tu sửa Nhà thờ Đức Bà là Trung tâm Di tích Quốc gia, Ngân quỹ Notre-Dame, Ngân quỹ Di sản và Ngân quỹ nước Pháp.

Tuy thế, Đức cha Aupetit  tin tưởng rằng sẽ nhận được số tiền tài trợ nhiều hơn. Ngài nghĩ rằng phải cần một thời gian để nhận được tiền từ các nhà tài trợ lớn. Ngài cũng cho biết rằng vì công việc sửa chữa cấp thời và trả lương cho công nhân, Hiệp hội "Friends of Notre-Dame" (Bạn Nhà thờ Đức Bà) đã cung cấp ngân khoản 4 triệu euro. Đây là hội các thân hữu (Mécènes nghĩa đen là "khách hàng quen") được thành lập trước khi xảy ra hoả hoạn, để trợ giúp Nhà nước Pháp tu bổ Nhà thờ Chính toà.Hồng Thuỷ