Bạn có thể phàn nàn vì hoa hồng có gai, hoặc bạn có thể hoan hỷ vì trên một cành gai lại có hoa hồng.

Ziggy
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18062
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2246
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 9
Chúa nhật 26-08-2018 Chúa Nhật 22 TN “Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,23)
Thứ bảy 01-09-2018 Thứ bảy, sau CN 22 TN Vào một ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát?” (Lc 6,1-2)
Chúa nhật 02-09-2018 Chúa Nhật 23 TN “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và người câm nói được” (Mc 31,37)
Thứ hai 03-09-2018 Thứ hai, sau CN 23 TN Chúa Giêsu nói với người bị bại tay: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ tay ra và được lành. (Lc 6,9)
Thứ ba 04-09-2018 Thứ ba, sau CN 23 TN “Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12)
Thứ tư 05-09-2018 Thứ tư, sau CN 23 TN “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười” (Lc 6,21)
Thứ năm 06-09-2018 Thứ năm, sau CN 23 TN “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27-28)
Thứ sáu 07-09-2018 Thứ sáu, sau CN 23 TN “Hãy lấy cái xà trong mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong mắt người anh em” (Lc 6,42)
Thứ bảy 08-09-2018 Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23)
Chúa nhật 09-09-2018 Chúa Nhật 24 TN Đức Giêsu lại hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29)
Thứ hai 10-09-2018 Thứ hai, sau CN 24 TN “Ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9)
Thứ ba 11-09-2018 Thứ ba, sau CN 24 TN “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7,16)
Thứ tư 12-09-2018 Thứ tư, sau CN 24 TN “Tôi phải ví thế hệ này với ai... Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ” (Lc 7,31-32)
Thứ năm 13-09-2018 Thứ năm, sau CN 24 TN “Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47)
Thứ năm 13-09-2018 Thứ năm, sau CN 24 TN “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,37)
Thứ sáu 14-09-2018 Suy Tôn Thánh Giá “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15)
Chúa nhật 16-09-2018 Chúa Nhật 25 TN “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Mc 9,37)
Thứ hai 17-09-2018 Thứ hai, sau CN 25 TN “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế...” (Lc 8,16)
Thứ ba 18-09-2018 Thứ ba, sau CN 25 TN “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân” (Lc 9,2)
Thứ tư 19-09-2018 Thứ tư, sau CN 25 TN “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân” (Lc 9,2)
Thứ năm 20-09-2018 Thánh Anrê Kim Taegon và Các Bạn, Tử Ðạo “Đèn được đặt trên đế, để những ai vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16)
Thứ sáu 21-09-2018 Thánh Matthêu, Tông Ðồ Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Mátthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người (Mt 9,9)
Thứ bảy 22-09-2018 Thứ bảy, sau CN 25 TN Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy (Lc 9,45)
Chúa nhật 23-09-2018 Chúa Nhật 26 TN Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi... (Mc 9,43)
Thứ hai 24-09-2018 Thứ hai, sau CN 26 TN “Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,48)
Thứ ba 25-09-2018 Thứ ba, sau CN 26 TN “Người nhất quyết đi lên Giêrusalem… Rồi Thầy trò đi sang làng khác” (Lc 9,51.56)
Thứ tư 26-09-2018 Thứ tư, sau CN 26 TN "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."(c 61-62)
Thứ năm 27-09-2018 Thứ năm, sau CN 26 TN “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người” (Lc 10,2)
Thứ sáu 28-09-2018 Thứ sáu, sau CN 26 TN Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.(Lc 13-16)
Thứ bảy 29-09-2018 Các Tổng Lãnh Thiên Thần “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các Thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51)
Chúa nhật 30-09-2018 Chúa Nhật 27 TN Bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38)
Chúa nhật 07-10-2018 2018-10-07 "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."(Mc 10, 23-27)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 9-2018
Cầu cho giới trẻ Châu Phi được dự phần vào công việc giáo dục và làm ăn trên chính quê hương của họ.
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@