tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 9/11/2019 11:48:31 AM
ĐTC bổ nhiệm 3 hồng y chủ tịch thừa uỷ cho Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon
Hôm 7/9 vừa qua, ĐTC đã bổ nhiệm 3 hồng y chủ tịch thừa uỷ cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazon.

Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazon sẽ được tổ chức tại Vatican từ ngày 6 đến 27 tháng 10 tới đây, về chủ đề “Miền Amazon: những con đường mới cho Giáo hội và nền sinh thái học toàn diện”.

3 hồng y chủ tịch thừa uỷ

- ĐHY Porras Cardozo, người Venezuela, Giám quản Tông toà của Giáo phận Caracas và đồng thời cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Mérida.

- ĐHY Barreto Jimeno, người Peru, Tổng Giám mục Huancayo, Phó Chủ tịch Mạng Giáo hội Liên Amazon, gọi tắt là Repam.

- ĐHY Braz de Aviz, người Braxin, Tổng trưởng Bộ các Dòng tu.

Vai trò của chủ tịch thừa uỷ

Trước khi bắt đầu khai mạc Thượng Hội đồng, ĐTC bổ nhiệm các chủ tịch thừa uỷ để thay mặt ngài hướng dẫn các công việc.

Theo Quy tắc về Thượng Hội đồng Giám mục được ĐGH Bênêđictô XVI cập nhật vào năm 2006, các chủ tịch thừa uỷ có nhiệm vụ hướng dẫn các công việc của Thượng Hội đồng, phân công cho một số thành viên các nhiệm vụ đặc biệt để hội nghị có thể thực hiện các công việc cách tốt nhất, ký các văn kiện của hội nghị. Nếu tài liệu được bàn thảo trong Thượng Hội đồng cần được đào sâu thêm, với sự đồng ý của ĐTC, vị chủ tịch thừa uỷ thành lập một uỷ ban đặc biệt để nghiên cứu. Các chủ tịch thừa uỷ thay phiên nhau thi hành nhiệm vụ theo thứ tự được ĐTC chỉ định và nhiệm vụ của họ sẽ chấm dứt khi Thượng Hội đồng kết thúc.

Hồng Thuỷ