tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 12/5/2019 1:32:50 AM
Giáo huấn vui. Kỳ 2: số 8-13 Vui mừng và Hân hoan
Cái gì mà... Cho em gần thánh thêm chút nữa...!

Thanh xuân như một ly trà
Nghe xong tông huấn mới là thanh xuân...

AYE_GIUA
Văn Yên, SJ