tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 5/21/2020 2:22:17 PM
Đức Thánh Cha chuyển Trung tâm Xử lý Dữ liệu sang Bộ Kinh tế
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Phúc chiếu, quyết định chuyển Trung tâm Xử lý Dữ liệu thuộc Cơ quan Quản trị Tài sản của Toà Thánh sang Bộ Kinh tế của Toà Thánh.

Phúc chiếu được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, ký ngày 11/05, cho biết quyết định này là “do nhu cầu bảo đảm sự tổ chức hợp lý hơn về thông tin kinh tế và tài chính của Toà Thánh, đồng thời ‘số hoá’ các mô hình và thủ tục cơ bản, để bảo đảm sự đơn giản hoá các hoạt động và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, vì chúng là nền tảng cho hoạt động chính xác của các cơ quan trung ương của Toà Thánh”.

Theo Phúc chiếu này, Đức Thánh Cha quyết định:

1. Việc điều hành Trung tâm Xử lý Dữ liệu được chuyển từ Cơ quan Quản trị Tài sản của Toà Thánh sang Bộ Kinh tế của Toà Thánh, theo các điều khoản được thiết lập trong “Biên bản ghi nhớ” được ký kết giữa đại diện Chủ tịch của Cơ quan này, Đức Tổng Giám mục Nunzio Galantino, và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Cha Juan Antonio Guerrero, Dòng Tên.

2. Các viên chức và nhân viên của Trung tâm Xử lý Dữ liệu cũng được chuyển từ Cơ quan Quản trị Tài sản sang Bộ Kinh tế, trừ những người mà theo thoả thuận chung của hai bên và vì sự thuận lợi hơn, có thể ở lại Cơ quan Quản trị Tài sản của Toà Thánh.

3. Tổng trưởng Bộ Kinh tế quy định việc tổ chức lại hoạt động, trong khi bảo đảm cho Cơ quan Quản trị Tài sản của Toà Thánh những gì cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ của mình.

Phúc chiếu này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2020. (CSR_3813_2020)

Hồng Thuỷ