Tôi không nói điều gì xấu về bất cứ ai, và nói về tất cả những điều tốt đẹp tôi biết về mọi người.

Benjamin Franklin (1706-1790)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18200
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2246
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-

Tiểu sử các thánh trong tháng

    NgàyKính Thánh
1/11/2018 Các Thánh nam nữ
1/11/2018 Thánh Hieronymô Hermosilla (Liêm), giám mục; Thánh Giuse Nguyễn Duy Thắng, thầy giảng; Thánh Valentinô Berrio-Ochoa (Vinh), giám mục; Thánh Phêrô Almato (Bình), linh mục
2/11/2018 Cầu cho các tín hữu đã qua đời
3/11/2018 Thánh Martinô Porres, tu sĩ
3/11/2018 Thánh Phêrô Phanxicô Néron (Bắc), linh mục
4/11/2018 Thánh Carolô Borrômêô, giám mục
5/11/2018 Thánh Đaminh Hà Trọng Mầu, linh mục
7/11/2018 Thánh Giaxintô Castanẽda (Gia), linh mụcl Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm, linh mục
8/11/2018 Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; Thánh Martinô Thọ, trùm họ; Thánh Gioan Tẩy Giả Cỏn, lý trưởng
9/11/2018 Cung hiến Thánh đường Latêranô
10/11/2018 Thánh Leo Cả, giáo hoàng, tiến sĩ
11/11/2018 Thánh Martinô Turino, giám mục
12/11/2018 Thánh Giosaphat, giám mục, tử đạo
14/11/2018 Thánh Stephanô Théodore Cuénot (Thể), giám mục
15/11/2018 Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ
16/11/2018 Thánh Margarita Scotia
16/11/2018 Thánh Gertruđê, trinh nữ
17/11/2018 Thánh Elizabeth Hungari
18/11/2018 Cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
20/11/2018 Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng
21/11/2018 Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ
22/11/2018 Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo
23/11/2018 Thánh Clementê I, giáo hoàng, tử đạo
24/11/2018 Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục; Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, linh mục
24/11/2018 Các Thánh Tử đạo VN
25/11/2018 Thánh Catharina Alexandria, trinh nữ, tử đạo
26/11/2018 Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; Thánh Đôminicô Nguyễn Văn Xuyên, linh mục
28/11/2018 Thánh Anrê Trần Văn Trông (Trọng, Thông), binh sĩ
30/11/2018 Thánh Anrê, Tông đồ
30/11/2018 Thánh Giuse Marchand (Du), linh mục
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2018
Cầu cho tiếng nói của con tim, của đối thoại luôn lấn át tiếng nói của vũ khí.
SUY NIỆM TIN MỪNG
Để nên thành viên trong Vương Quốc của Chúa Giêsu | Lm. Đan Vinh
Vương quyền phục vụ | Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Tình yêu mạnh hơn sự chết | Lm. Đan Vinh
Sống đức tin là làm chứng | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Vị Vua Tình Yêu | Antôn Lương Văn Liêm
Vị Vua chấp nhận chết để con dân được sống | PM. Cao Huy Hoàng
Đức Giêsu là Vua - Vị Vua rất lạ lùng | Jos.Vinc. Ngọc Biển
Chân lý | Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Sống chứng nhân Tin Mừng | Đức TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Các Thánh Tử Đạo: Chứng nhân của lòng tin, lòng mến và lòng hy vọng | Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Đôi dòng suy tư | Antôn Lương Văn Liêm
Niềm tin kiên trung | Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong
Tỉnh thức trước cơn bách đạo mới | PM. Cao Huy Hoàng
Hãy đứng vững! | Phanxicô Xaviê
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@