Ngày hôm qua đã tàn, ngày mai vẫn chưa tới. Nhưng tôi vẫn có một ngày hôm nay... Ngày mà tôi sẽ hạnh phúc! - Groucho Marx
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19505
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-

Tiểu sử các thánh trong tháng

    NgàyKính Thánh
1/11/2019 Các Thánh nam nữ
1/11/2019 Thánh Hieronymô Hermosilla (Liêm), giám mục; Thánh Giuse Nguyễn Duy Thắng, thầy giảng; Thánh Valentinô Berrio-Ochoa (Vinh), giám mục; Thánh Phêrô Almato (Bình), linh mục
2/11/2019 Cầu cho các tín hữu đã qua đời
3/11/2019 Thánh Martinô Porres, tu sĩ
3/11/2019 Thánh Phêrô Phanxicô Néron (Bắc), linh mục
4/11/2019 Thánh Carolô Borrômêô, giám mục
5/11/2019 Thánh Đaminh Hà Trọng Mầu, linh mục
7/11/2019 Thánh Giaxintô Castanẽda (Gia), linh mụcl Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm, linh mục
8/11/2019 Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; Thánh Martinô Thọ, trùm họ; Thánh Gioan Tẩy Giả Cỏn, lý trưởng
9/11/2019 Cung hiến Thánh đường Latêranô
10/11/2019 Thánh Leo Cả, giáo hoàng, tiến sĩ
11/11/2019 Thánh Martinô Turino, giám mục
12/11/2019 Thánh Giosaphat, giám mục, tử đạo
14/11/2019 Thánh Stephanô Théodore Cuénot (Thể), giám mục
15/11/2019 Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ
16/11/2019 Thánh Margarita Scotia
16/11/2019 Thánh Gertruđê, trinh nữ
17/11/2019 Thánh Elizabeth Hungari
18/11/2019 Cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
20/11/2019 Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng
21/11/2019 Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ
22/11/2019 Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo
23/11/2019 Thánh Clementê I, giáo hoàng, tử đạo
24/11/2019 Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục; Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, linh mục
24/11/2019 Các Thánh Tử đạo VN
25/11/2019 Thánh Catharina Alexandria, trinh nữ, tử đạo
26/11/2019 Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; Thánh Đôminicô Nguyễn Văn Xuyên, linh mục
28/11/2019 Thánh Anrê Trần Văn Trông (Trọng, Thông), binh sĩ
30/11/2019 Thánh Anrê, Tông đồ
30/11/2019 Thánh Giuse Marchand (Du), linh mục
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@