Đừng đợi đến khi được yêu rồi mới đem lòng yêu người!
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19133
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên
 
Bài đọc 1: Xh 3,13-20

Ta là Đấng Hiện Hữu. Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.

13 Ngày ấy, khi nghe tiếng Đức Chúa phán từ giữa bụi cây, ông Môsê thưa với Người: “Bây giờ, con đến gặp con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: ‘Tên Đấng ấy là gì’, thì con sẽ nói với họ làm sao?” 14 Thiên Chúa phán với ông Môsê: “Ta là Đấng Hiện Hữu.” Người phán: “Ngươi nói với con cái Israel thế này: “Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.” 15 Thiên Chúa lại phán với ông Môsê: “Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Ixaác, Thiên Chúa của Giacóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.”

16 “Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Israel và nói với họ: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, của Ixaác, của Giacóp, đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Aicập. 17 Ta đã phán: Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Aicập mà lên miền đất người Canaan, Khết, Emôri, Pơrítdi, Khivi và Giơvút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. 18 Họ sẽ nghe tiếng ngươi ; rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Israel đến cùng vua Aicập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng: Đức Chúa, Thiên Chúa của người Hípri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. 19 Ta thừa biết rằng vua Aicập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. 20 Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Aicập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi.”

Đáp ca: Tv 104,1 và 5.8-9.24-25.26-27 (Đ. c.8a)

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Hoặc:

Đ. Ha-lê-lui-a.

1 Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
5 Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

8 Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ!
9 Đó là điều đã giao ước cùng Abraham,
đã đoan thệ cùng Ixaác.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

24 Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội,
cho họ mạnh hơn cả đối phương.
25 Người khiến chúng thay lòng đổi dạ, mà đâm ra thù ghét,
dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

26 Chúa phái tôi tớ Người là Môsê,
phái Aharon, kẻ Người tuyển chọn,
27 đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ
trong toàn cõi đất Kham.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Tung hô Tin Mừng: Mt 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 11,28-30

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
28/07/2019 Chúa Nhật 17 Thường Niên St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13
01/08/2019 Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên Xh 40,14-19.32-36; Mt 13,47-53
01/08/2019 Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên Xh 40,14-19.32-36; Mt 13,47-53
02/08/2019 Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
02/08/2019 Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
03/08/2019 Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
03/08/2019 Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
04/08/2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
04/08/2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
05/08/2019 Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
05/08/2019 Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Ðn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Ðn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Num 11:4b-15; Mt 14:13-21
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Num 11:4b-15; Mt 14:13-21
07/08/2019 Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên Ds 13,1-3a.26–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
07/08/2019 Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên Ds 13,1-3a.26–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
08/08/2019 Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên Ds 20,1-13; Mt 16,13-23
08/08/2019 Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên Ds 20,1-13; Mt 16,13-23
09/08/2019 Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Ðnl 4,32-40; Mt 16,24-28
09/08/2019 Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Ðnl 4,32-40; Mt 16,24-28
10/08/2019 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
10/08/2019 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
11/08/2019 Chúa Nhật 19 Thường Niên Kn 18,6-9; Dt 11,1-2, 8-19; Lc 12,32-48
11/08/2019 Chúa Nhật 19 Thường Niên Kn 18,6-9; Dt 11,1-2, 8-19; Lc 12,32-48
12/08/2019 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-26
12/08/2019 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-26
13/08/2019 Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên Ðnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
13/08/2019 Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên Ðnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
14/08/2019 Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20
14/08/2019 Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20
15/08/2019 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
15/08/2019 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
16/08/2019 Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Gs 24,1-13; Mt 19,3-12
16/08/2019 Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Gs 24,1-13; Mt 19,3-12
17/08/2019 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Gs 24,14-29; Mt 19,13-15
17/08/2019 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Gs 24,14-29; Mt 19,13-15
18/08/2019 Chúa Nhật 20 Thường Niên Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53
18/08/2019 Chúa Nhật 20 Thường Niên Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53
19/08/2019 Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Tl 2,11-19; Mt 19,16-22
19/08/2019 Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Tl 2,11-19; Mt 19,16-22
20/08/2019 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30
20/08/2019 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30
21/08/2019 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a
21/08/2019 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a
22/08/2019 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
22/08/2019 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
23/08/2019 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
23/08/2019 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
24/08/2019 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
24/08/2019 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
26/08/2019 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22
26/08/2019 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22
27/08/2019 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,1-8; Mt 23,23-26
27/08/2019 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,1-8; Mt 23,23-26
28/08/2019 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
28/08/2019 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
29/08/2019 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
29/08/2019 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
30/08/2019 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13
30/08/2019 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13
31/08/2019 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30
31/08/2019 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30
01/09/2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
01/09/2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@