Mỗi người bạn tượng trưng cho một thế giới đối với chúng ta, một thế giới không được sinh ra cho đến khi họ xuất hiện, và chỉ khi cuộc gặp gỡ này diễn ra thì một thế giới mới được sinh ra.

Anais Nin (1903-1977)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14172
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14163
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Tư sau Chúa Nhật 23 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 7,25-31

"Ngươi bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi không còn ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa".

Anh em thân mến, về những người đồng trinh, tôi không có lời Chúa truyền dạy nào, nhưng tôi đã được Chúa thương, nên tôi cho ý kiến như một người đáng tin cậy. Vậy tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt theo nhu cầu hiện tại. Phải, người ta ở vậy quả là một điều tốt. Ngươi bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi không còn bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa. Nhưng nếu ngươi cưới vợ, ngươi chẳng có tội gì. Và nếu kẻ đồng trinh kết bạn, thì chẳng có tội gì. Nhưng những người thể ấy, sẽ chuốc lấy khốn khổ vào thân. Phần tôi, tôi muốn cho anh em tránh được điều đó.

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ăn ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.
 
Ðáp Ca: Tv 44,11-12.14-15.16-17

Ðáp: Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai (c. 11a).

Xướng: 1) Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ, để Ðức Vua Người sủng ái dong nhan: chính Người là Chúa của cô nương, hãy phục vụ Người. - Ðáp.

2) Tất cả huy hoàng là nàng công chúa đi vào cung nội, áo nàng dệt bằng những sợi chỉ vàng. Bận áo gấm sặc sỡ, nàng được dẫn tiến Ðức Vua, theo sau nàng là những cô trinh nữ bạn bè, họ cũng được bệ kiến long nhan. - Ðáp.

3) Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Ðức Vua. Người sẽ có con nối gót tiên vương liệt vị, và phong họ làm quan trên cả sơn hà. - Ðáp.
 
Alleluia: Ep 1,17-18

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Lc 6,20-26

"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

"Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
01/01/2020 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2020 Thursday ;
03/01/2020 Friday ;
04/01/2020 Saturday ;
05/01/2020 Epiphany ;
06/01/2020 Monday ;
07/01/2020 Tuesday ;
08/01/2020 Wednesday ;
09/01/2020 Thursday ;
10/01/2020 Friday ;
11/01/2020 Saturday ;
12/01/2020 2 Ordinary Sunday ;
13/01/2020 Thứ Hai sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
14/01/2020 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28
15/01/2020 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
16/01/2020 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12
17/01/2020 Thứ Sáu sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19
18/01/2020 Thứ Bảy sau CN 2 Thường Niên 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
19/01/2020 3 Ordinary Sunday ;
20/01/2020 Thứ Hai sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
21/01/2020 Thứ Ba sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35
22/01/2020 Thứ Tư sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20
23/01/2020 Thứ Năm sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25
24/01/2020 Thứ Sáu sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 11,1-4a.5-10b.13-17; Mc 4,26-34
25/01/2020 Lunar New Year ;
26/01/2020 4 Ordinary Sunday ;
27/01/2020 Thứ Hai sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20
28/01/2020 Thứ Ba sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,; Mc 5,21-43
29/01/2020 Thứ Tư sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6
30/01/2020 Thứ Năm sau CN 4 Thường Niên 1 V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13
31/01/2020 Thứ Sáu sau CN 4 Thường Niên Hc 47,2-13; Mc 6,14-29
01/02/2020 Thứ Bảy sau CN 4 Thường Niên 1 V 3,4-13; Mc 6,30-34
02/02/2020 5 Ordinary Sunday ;
03/02/2020 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
04/02/2020 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
05/02/2020 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23
06/02/2020 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30
07/02/2020 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37
08/02/2020 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên 1 V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
09/02/2020 6 Ordinary Sunday ;
10/02/2020 Thứ Hai sau CN 6 Thường Niên Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
11/02/2020 Thứ Ba sau CN 6 Thường Niên Gc 1,12-18; Mc 8,14-21
12/02/2020 Thứ Tư sau CN 6 Thường Niên Gc 1,19-27; Mc 8,22-26
13/02/2020 Thứ Năm sau CN 6 Thường Niên Gc 2,1-9; Mc 8,27-33
14/02/2020 Thứ Sáu sau CN 6 Thường Niên Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-39
15/02/2020 Thứ Bảy sau CN 6 Thường Niên Gc 3,1-10; Mc 9,1-12
16/02/2020 7 Ordinary Sunday ;
17/02/2020 Thứ Hai sau CN 7 Thường Niên Gc 3,13-18; Mc 9,13-28
18/02/2020 Thứ Ba sau CN 7 Thường Niên Gc 4,1-10; Mc 9,29-36
19/02/2020 Thứ Tư sau CN 7 Thường Niên Gc 4,13b-18; Mc 9,37-39
20/02/2020 Thứ Năm sau CN 7 Thường Niên Gc 5,1-6; Mc 9,40-49
21/02/2020 Thứ Sáu sau CN 7 Thường Niên Gc 5,9-12; Mc 10,1-12
22/02/2020 Thứ Bảy sau CN 7 Thường Niên Gc 5,13-20; Mc 10,13-16
23/02/2020 8 Ordinary Sunday ;
24/02/2020 Thứ Hai sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27
25/02/2020 Thứ Ba sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31
26/02/2020 Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
27/02/2020 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
28/02/2020 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
29/02/2020 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
01/03/2020 1st Lent ;
02/03/2020 Monday ;
03/03/2020 Tuesday ;
04/03/2020 Wednesday ;
05/03/2020 Thursday ;
06/03/2020 Friday ;
07/03/2020 Saturday ;
08/03/2020 2 Lent ;
09/03/2020 Monday ;
10/03/2020 Tuesday ;
11/03/2020 Wednesday ;
12/03/2020 Thursday ;
13/03/2020 Friday ;
14/03/2020 Saturday ;
15/03/2020 3 Lent ;
16/03/2020 Monday ;
17/03/2020 Tuesday ;
18/03/2020 Wednesday ;
19/03/2020 Thursday ;
20/03/2020 Friday ;
21/03/2020 Saturday ;
22/03/2020 4 Lent ;
23/03/2020 Monday ;
24/03/2020 Tuesday ;
25/03/2020 Wednesday ;
26/03/2020 Thursday ;
27/03/2020 Friday ;
28/03/2020 Saturday ;
29/03/2020 5 Lent ;
30/03/2020 Monday ;
31/03/2020 Tuesday ;
01/04/2020 Wednesday ;
02/04/2020 Thursday ;
03/04/2020 Friday ;
04/04/2020 Saturday ;
05/04/2020 Palm Sunday ;
06/04/2020 Monday ;
07/04/2020 Tuesday ;
08/04/2020 Wednesday ;
09/04/2020 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
10/04/2020 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
11/04/2020 Saturday ;
12/04/2020 Easter Sunday of The Resurrection of The Lord ;
13/04/2020 Monday ;
14/04/2020 Tuesday ;
15/04/2020 Wednesday ;
16/04/2020 Thursday ;
17/04/2020 Friday ;
18/04/2020 Saturday ;
19/04/2020 Divine Mercy ;
20/04/2020 Monday ;
21/04/2020 Tuesday ;
22/04/2020 Wednesday ;
23/04/2020 Thursday ;
24/04/2020 Friday ;
25/04/2020 Saturday ;
26/04/2020 3 Sun of Easter ;
27/04/2020 Monday ;
28/04/2020 Tuesday ;
29/04/2020 Wednesday ;
30/04/2020 Thursday ;
01/05/2020 Friday ;
02/05/2020 Saturday ;
03/05/2020 4 Sun of Easter ;
04/05/2020 Monday ;
05/05/2020 Tuesday ;
06/05/2020 Wednesday ;
07/05/2020 Thursday ;
08/05/2020 Friday ;
09/05/2020 Saturday ;
10/05/2020 5 Sun of Easter ;
11/05/2020 Monday ;
12/05/2020 Tuesday ;
13/05/2020 Wednesday ;
14/05/2020 Thursday ;
15/05/2020 Friday ;
16/05/2020 Saturday ;
17/05/2020 6 Sun of Easter ;
18/05/2020 Monday ;
19/05/2020 Tuesday ;
20/05/2020 Wednesday ;
21/05/2020 Ascention ;
22/05/2020 Friday ;
23/05/2020 Saturday ;
24/05/2020 7 Sun of Easter ;
25/05/2020 Monday ;
26/05/2020 Tuesday ;
27/05/2020 Wednesday ;
28/05/2020 Thursday ;
29/05/2020 Friday ;
30/05/2020 Saturday ;
31/05/2020 Pentecost ;
01/06/2020 Monday ;
02/06/2020 Tuesday ;
03/06/2020 Wednesday ;
04/06/2020 Thursday ;
05/06/2020 Friday ;
06/06/2020 Saturday ;
07/06/2020 The Most Holy Trinity ;
08/06/2020 Thứ Hai sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 1,1-7; Mc 12,1-12
09/06/2020 Thứ Ba sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17
10/06/2020 Thứ Tư sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
11/06/2020 Thứ Năm sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34
12/06/2020 Thứ Sáu sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
13/06/2020 Thứ Bảy sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44
14/06/2020 The Most Holy Body and Blood of Christ ;
15/06/2020 Thứ Hai sau CN 10 Thường Niên 1 V 17,1-6; Mt 5,1-12
16/06/2020 Thứ Ba sau Chúa Nhật 10 Thường Niên 1 V 17,7-16; Mt 5,13-16
17/06/2020 Thứ Tư sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,20-39; Mt 5,17-19
18/06/2020 Thứ Năm sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,41-46; Mt 5,20-26
19/06/2020 Thứ Sáu sau CN 10 Thường Niên 1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32
20/06/2020 Thứ Bảy sau CN 10 Thường Niên 1 V 19,19-21; Mt 5,33-37
21/06/2020 11 Ordinary Sunday ;
22/06/2020 Thứ Hai sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42
23/06/2020 Thứ Ba sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48
24/06/2020 Thứ Tư sau CN 11 Thường Niên 2 V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
25/06/2020 Thứ Năm sau CN 11 Thường Niên Hc 48,1-15; Mt 6,7-15
26/06/2020 Thứ Sáu sau CN 11 Thường Niên 2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
27/06/2020 Thứ Bảy sau CN 11 Thường Niên 2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34
28/06/2020 12 Ordinary Sunday ;
29/06/2020 Thứ Hai sau CN 12 Thường Niên 2 V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5
30/06/2020 Thứ Ba sau CN 12 Thường Niên 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14
01/07/2020 Thứ Tư sau CN 12 Thường Niên 2 V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20
02/07/2020 Thứ Năm sau CN 12 Thường Niên 2 V 24,8-17; Mt 7,21-29
03/07/2020 Thứ Sáu sau CN 12 Thường Niên 2 V 25,1-12; Mt 8,1-4
04/07/2020 Thứ Bảy sau CN 12 Thường Niên Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
05/07/2020 13 Ordinary Sunday ;
06/07/2020 Thứ Hai sau CN 13 Thường Niên Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22
07/07/2020 Thứ Ba sau CN 13 Thường Niên Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27
08/07/2020 Thứ Tư sau CN 13 Thường Niên Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34
09/07/2020 Thứ Năm sau CN 13 Thường Niên Am 7,10-17; Mt 9,1-8
10/07/2020 Thứ Sáu sau CN 13 Thường Niên Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
11/07/2020 Thứ Bảy sau CN 13 Thường Niên Am 9,11-15; Mt 9,14-17
12/07/2020 14 Ordinary Sunday ;
13/07/2020 Thứ Hai sau CN 14 Thường Niên Hs 2,14.15-16.19-20; Mt 9,18-26
14/07/2020 Thứ Ba sau CN 14 Thường Niên Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
15/07/2020 Thứ Tư sau CN 14 Thường Niên Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
16/07/2020 Thứ Năm sau CN 14 Thường Niên Hs 11,1b.3-4,8c-9; Mt 10,7-15
17/07/2020 Thứ Sáu sau CN 14 Thường Niên Hs 14,2-10; Mt 10,16-23
18/07/2020 Thứ Bảy sau CN 14 Thường Niên Is 6,1-8; Mt 10,24-33
19/07/2020 15 Ordinary Sunday ;
20/07/2020 Thứ Hai sau CN 15 Thường Niên Is 1,10-17; Mt 10,34 - 11,1
21/07/2020 Thứ Ba sau CN 15 Thường Niên Is 7,1-9; Mt 11,20-24
22/07/2020 Thứ Tư sau CN 15 Thường Niên Is 10, 5-7.13-16; Mt 11,25-27
23/07/2020 Thứ Năm sau CN 15 Thường Niên Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
24/07/2020 Thứ Sáu sau CN 15 Thường Niên Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
25/07/2020 Thứ Bảy sau CN 15 Thường Niên Mk 2,1-5; Mt 12,14-21
26/07/2020 16 Ordinary Sunday ;
27/07/2020 Thứ Hai sau CN 16 Thường Niên Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
28/07/2020 Thứ Ba sau CN 16 Thường Niên Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
29/07/2020 Thứ Tư sau CN 16 Thường Niên Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9
30/07/2020 Thứ Năm sau CN 16 Thường Niên Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
31/07/2020 Thứ Sáu sau CN 16 Thường Niên Gr 3,14-17; Mt 13,18-23
01/08/2020 Thứ Bảy sau CN 16 Thường Niên Gr 7,1-11; Mt 13,24-30
02/08/2020 17 Ordinary Sunday ;
03/08/2020 Thứ Hai sau CN 17 Thường Niên Gr 13,1-11; Mt 13,31-35
04/08/2020 Thứ Ba sau CN 17 Thường Niên Gr 14,17-22; Mt 13,36-43
05/08/2020 Thứ Tư sau CN 17 Thường Niên Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
06/08/2020 Thứ Năm sau CN 17 Thường Niên Gr 18,1-6; Mt 13,47-53
07/08/2020 Thứ Sáu sau CN 17 Thường Niên Gr 26,1-9; Mt 13,54-58
08/08/2020 Thứ Bảy sau CN 17 Thường Niên Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
09/08/2020 18 Ordinary Sunday ;
10/08/2020 Thứ Hai sau CN 18 Thường Niên Gr 28,1-17; Mt 14,13-21
11/08/2020 Thứ Ba sau CN 18 Thường Niên Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
12/08/2020 Thứ Tư sau CN 18 Thường Niên Gr 31,1-7; Mt 15,21-28
13/08/2020 Thứ Năm sau CN 18 Thường Niên Gr 31,31-34; Mt 16,13-23
14/08/2020 Thứ Sáu sau CN 18 Thường Niên Nk 1,15; 2,2; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
15/08/2020 Thứ Bảy sau CN 18 Thường Niên Kb 1,12–2,4; Mt 17,14-19
16/08/2020 19 Ordinary Sunday ;
17/08/2020 Thứ Hai sau CN 19 Thường Niên Ed 1,2-5.24–2,1a; Mt 17,21-26
18/08/2020 Thứ Ba sau CN 19 Thường Niên Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
19/08/2020 Thứ Tư sau CN 19 Thường Niên Ed 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20
20/08/2020 Thứ Năm sau CN 19 Thường Niên Ed 12,1-12; Mt 18,21–19,1
21/08/2020 Thứ Sáu sau CN 19 Thường Niên Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12
22/08/2020 Thứ Bảy sau CN 19 Thường Niên Ed 18,1-10.13b.30.32; Mt 19,13-15
23/08/2020 20 Ordinary Sunday ;
24/08/2020 Thứ Hai sau CN 20 Thường Niên Ed 24,15-24; Mt 19,16-22
25/08/2020 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Ed 28,1-10; Mt 19,23-30
26/08/2020 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a
27/08/2020 Thứ Năm sau CN 20 Thường Niên Ed 36,23-28; Mt 22,1-14
28/08/2020 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên Ed 37,1-14; Mt 22,34-40
29/08/2020 Thứ Bảy sau CN 20 Thường Niên Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12
30/08/2020 21 Ordinary Sunday ;
31/08/2020 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22
01/09/2020 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 2,1-3a.13-16; Mt 23,23-26
02/09/2020 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32
03/09/2020 Thứ Năm sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51
04/09/2020 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13
05/09/2020 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30
06/09/2020 22 Ordinary Sunday ;
07/09/2020 Thứ Hai sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30
08/09/2020 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37
09/09/2020 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44
10/09/2020 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11
11/09/2020 Thứ Sáu sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39
12/09/2020 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,6-15; Lc 6,1-5
13/09/2020 23 Ordinary Sunday ;
14/09/2020 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11
15/09/2020 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19
16/09/2020 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26
17/09/2020 Thứ Năm sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38
18/09/2020 Thứ Sáu sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42
19/09/2020 Thứ Bảy sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 10,14-22a; Lc 6,43-49
20/09/2020 24 Ordinary Sunday ;
21/09/2020 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 11,17-26; Lc 7,1-10
22/09/2020 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17
23/09/2020 Thứ Tư sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,31–13,13; Lc 7,31-35
24/09/2020 Thứ Năm sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,1-11; Lc 7,36-50
25/09/2020 Thứ Sáu sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3
26/09/2020 Thứ Bảy sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15
27/09/2020 25 Ordinary Sunday ;
28/09/2020 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Cn 3,27-34; Lc 8,16-18
29/09/2020 Thứ Ba sau CN 25 Thường Niên Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21
30/09/2020 Thứ Tư sau CN 25 Thường Niên Cn 30,5-9; Lc 9,1-6
01/10/2020 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Gv 1,2-11; Lc 9,7-9
02/10/2020 Thứ Sáu sau CN 25 Thường Niên Gv 3,1-11; Lc 9,18-22
03/10/2020 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Gv 11,9–12,8; Lc 9,44b-45
04/10/2020 26 Ordinary Sunday ;
05/10/2020 Thứ Hai sau CN 26 Thường Niên G 1,6-22; Lc 9,46-50
06/10/2020 Thứ Ba sau CN 26 Thường Niên G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56
07/10/2020 Thứ Tư sau CN 26 Thường Niên G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62
08/10/2020 Thứ Năm sau CN 26 Thường Niên G 19,21-27; Lc 10,1-12
09/10/2020 Thứ Sáu sau CN 26 Thường Niên G 38,1.12-21; 39,33-35; Lc 10,13-16
10/10/2020 Thứ Bảy sau CN 26 Thường Niên G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24
11/10/2020 27 Ordinary Sunday ;
12/10/2020 Thứ Hai sau CN 27 Thường Niên Gl 1,6-12; Lc 10,25-37
13/10/2020 Thứ Ba sau CN 27 Thường Niên Gl 1,13-24; Lc 10,38-42
14/10/2020 Thứ Tư sau CN 27 Thường Niên Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4
15/10/2020 Thứ Năm sau CN 27 Thương Niên Gl 3,1-5; Lc 11,5-13
16/10/2020 Thứ Sáu sau CN 27 Thường Niên Gl 3,7-14; Lc 11,15-26
17/10/2020 Thứ Bảy sau CN 27 Thường Niên Gl 3,22-29; Lc 11,27-28
18/10/2020 28 Ordinary Sunday ;
19/10/2020 Thứ Hai sau CN 28 Thường Niên Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32
20/10/2020 Thứ Ba sau CN 28 Thường Niên Gl 4,31b–5,6; Lc 11,37-41
21/10/2020 Thứ Tư sau CN 28 Thường Niên Gl 5,18-25; Lc 11,42-46
22/10/2020 Thứ Năm sau CN 28 Thường Niên Ep 1,1-10; Lc 11,47-54
23/10/2020 Thứ Sáu sau CN 28 Thường Niên Ep 1,11-14; Lc 12,1-7
24/10/2020 Thứ Bảy sau CN 28 Thường Niên Ep 1,15-23; Lc 12,8-12
25/10/2020 29 Ordinary Sunday ;
26/10/2020 Thứ Hai sau CN 29 Thường Niên Ep 2,1-10; Lc 12,13-21
27/10/2020 Thứ Ba sau CN 29 Thường Niên Ep 2,12-22; Lc 12,35-38
28/10/2020 Thứ Tư sau CN 29 Thường Niên Ep 3,2-12; Lc 12,39-48
29/10/2020 Thứ Năm sau CN 29 Thường Niên Ep 3,14-21; Lc 12,49-53
30/10/2020 Thứ Sáu sau CN 29 Thường Niên Ep 4,1-6; Lc 12,54-59
31/10/2020 Thứ Bảy sau CN 29 Thường Niên Ep 4,7-16; Lc 13,1-9
01/11/2020 30 Ordinary Sunday ;
02/11/2020 Thứ Hai sau CN 30 Thường Niên Ep 4,32–5,8; Lc 13,10-17
03/11/2020 Thứ Ba sau CN 30 Thường Niên Ep 5,21-33; Lc 13,18-21
04/11/2020 Thứ Tư sau CN 30 Thường Niên Ep 6,1-9; Lc 13,22-30
05/11/2020 Thứ Năm sau CN 30 Thường Niên Ep 6,10-20; Lc 13,31-35
06/11/2020 Thứ Sáu sau CN 30 Thường Niên Pl 1,1-11; Lc 14,1-6
07/11/2020 Thứ Bảy sau CN 30 Thường Niên Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11
08/11/2020 31 Ordinary Sunday ;
09/11/2020 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Pl 2,1-4; Lc 14,12-14
10/11/2020 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Pl 2,5-11; Lc 14,15-24
11/11/2020 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Pl 2,12-18; Lc 14,25-33
12/11/2020 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Pl 3,3-8; Lc 15,1-10
13/11/2020 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8
14/11/2020 Thứ Bảy sau CN 31 Thường Niên Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
15/11/2020 32 Ordinary Sunday ;
16/11/2020 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Tt 1,1-9; Lc 17,1-6
17/11/2020 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10
18/11/2020 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Tt 3,1-7; Lc 17,11-19
19/11/2020 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Plm 7-20; Lc 17,20-25
20/11/2020 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên 2 Ga 4-9; Lc 17,26-37
21/11/2020 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8
22/11/2020 Christ The King ;
23/11/2020 Monday ;
24/11/2020 Tuesday ;
25/11/2020 Wednesday ;
26/11/2020 Thursday ;
27/11/2020 Friday ;
28/11/2020 Saturday ;
29/11/2020 1st Advent ;
30/11/2020 Monday ;
01/12/2020 Tuesday ;
02/12/2020 Wednesday ;
03/12/2020 Thursday ;
04/12/2020 Friday ;
05/12/2020 Saturday ;
06/12/2020 2nd advent ;
07/12/2020 Monday ;
08/12/2020 Tuesday ;
09/12/2020 Wednesday ;
10/12/2020 Thursday ;
11/12/2020 Friday ;
12/12/2020 Saturday ;
13/12/2020 3rd Advent ;
14/12/2020 Monday ;
15/12/2020 Tuesday ;
16/12/2020 Wednesday ;
17/12/2020 Thursday ;
18/12/2020 Friday ;
19/12/2020 Saturday ;
20/12/2020 4th Advent ;
21/12/2020 Monday ;
22/12/2020 Tuesday ;
23/12/2020 Wednesday ;
24/12/2020 Thursday ;
25/12/2020 Friday ;
26/12/2020 Saturday ;
27/12/2020 in Christmas week ;
28/12/2020 Monday ;
29/12/2020 Tuesday ;
30/12/2020 Wednesday ;
31/12/2020 Thursday ;
Mồng 7 tháng 8 năm Canh Tý
Thánh Piô Pietrelcina, linh mục;
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 9-2020
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@