Hạnh phúc của cuộc đời phụ thuộc vào những suy nghĩ tích cực của chúng ta. - Marcus Aurelius
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19373
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Tư sau Chúa Nhật 27 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 4,1-11

"Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?"

Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: "Lạy Chúa, chớ thì chẳng phải như lời con đã cầu xin khi con còn ở quê nhà con sao? Bởi đó con lo trốn sang Tharsê: vì con biết Chúa là Thiên Chúa khoan nhân, từ bi, nhẫn nhục, đầy tình thương và tha thứ tội ác. Lạy Chúa, giờ đây xin Chúa cất linh hồn con ra khỏi con, vì thà con chết còn hơn là sống". Chúa liền hỏi rằng: "Ngươi có nghĩ là ngươi giận đúng không?"

Ông Giona ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông thành phố; ông tự dựng một cái lều, và ngồi dưới bóng nó, chờ xem biến cố sẽ xảy ra trong thành. Chúa là Thiên Chúa khiến một dây dưa mọc lên khỏi đầu ông Giona, rợp bóng trên đầu ông, che mát cho ông (vì ông mệt mỏi); nhờ dây dưa đó, ông Giona rất hân hoan vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn dây dưa, và nó ra khô héo. Khi mặt trời mọc lên, Chúa khiến cơn gió nóng thổi lên và mặt trời giọi xuống đầu ông Giona, ông nóng nực và xin cho mình chết mà rằng: "Thà con chết đi còn hơn là sống".

Chúa phán cùng ông Giona rằng: "Ngươi có nghĩ ngươi giận vì dây dưa là đúng không?" Ông thưa: "Ðúng, con giận cho đến chết (đi được!)" Chúa phán: "Ngươi buồn bực vì dây dưa mà ngươi không mất công vun trồng, không làm cho nó mọc lên, đêm nay nó mọc lên và đêm sau nó khô héo. Chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn, trong đó có trên một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay tả tay hữu mình thế nào, và nhiều súc vật sao?"
 
Ðáp Ca: Tv 85,3-4.5-6.9-10

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung (c. 15b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương con, vì con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giầu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. - Ðáp.

3) Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm nên những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. - Ðáp.
 
Alleluia: Mt 4,4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Lc 11,1-4

"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

"Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ".


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
29/09/2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
01/10/2019 Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu Is 66,10-14c; Mt 18,1-4
02/10/2019 Các Thiên Thần Hộ Thủ Xh 23,20-23a; Mt 18,1-5.10
03/10/2019 Thứ Năm sau CN 26 Thường Niên Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12
04/10/2019 Thánh Phanxicô Assisi Gl 6,14-18; Mt 11,25-30
05/10/2019 Thứ Bảy sau CN 26 Thường Niên Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24
06/10/2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên Kb 1,2-3; 2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
07/10/2019 Ðức Mẹ Mân Côi St 3,9-15.20; Rm 5,12.17-19; Lc 1,26-38
08/10/2019 Thứ Ba sau CN 27 Thường Niên Gn 3,1-10; Lc 10,38-42
09/10/2019 Thứ Tư sau CN 27 Thường Niên Gn 4,1-11; Lc 11,1-4
10/10/2019 Thứ Năm sau CN 27 Thương Niên Ml 3,13–4,2a; Lc 11,5-13
11/10/2019 Thứ Sáu sau CN 27 Thường Niên Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26
12/10/2019 Thứ Bảy sau CN 27 Thường Niên Ge 3,12-21; Lc 11,27-28
13/10/2019 Chúa Nhật 28 Thường Niên 2 V 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
14/10/2019 Thứ Hai sau CN 28 Thường Niên Rm 1,1-7; Lc 11,29-32
15/10/2019 Thánh Nữ Têrêxa Avila, Tiến sĩ Rm 8,22-27; Mt 5,13-19
16/10/2019 Thứ Tư sau CN 28 Thường Niên Rm 2,1-11; Lc 11,42-46
17/10/2019 Thánh Inhaxiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo Pl 3,17–4,1; Ga 12,24-26
18/10/2019 Thánh Luca, Thánh Sử 2 Tm 4,9-17a; Lc 10,1-9
19/10/2019 Thánh Gioan Brébeuf 2 Cr 4,7-15; Mt 28,16-20
20/10/2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8
21/10/2019 Thứ Hai sau CN 29 Thường Niên Rm 4,20-25; Lc 12,13-21
22/10/2019 Thứ Ba sau CN 29 Thường Niên Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38
23/10/2019 Thứ Tư sau CN 29 Thường Niên Rm 6,12-18; Lc 12,39-48
24/10/2019 Thứ Năm sau CN 29 Thường Niên Rm 6,19-23; Lc 12,49-53
25/10/2019 Thứ Sáu sau CN 29 Thường Niên Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59
26/10/2019 Thứ Bảy sau CN 29 Thường Niên Rm 8,1-11; Lc 13,1-9
27/10/2019 Chúa Nhật 30 Thường Niên Hc 35,15b-17.20-22a; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
28/10/2019 Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ Ep 2,19-22; Lc 6,12-19
29/10/2019 Thứ Ba sau CN 30 Thường Niên Rm 8,18-25; Lc 13,18-21
30/10/2019 Thứ Tư sau CN 30 Thường Niên Rm 8,26-30; Lc 13,22-30
31/10/2019 Thứ Năm sau CN 30 Thường Niên Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35
03/11/2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên Kn 11,23–12,2; 2 Tx 1,11–2,2; Lc 19,1-10
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@