Đừng đợi đến khi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ!
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14143
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A
 
Bài Ðọc I: Is 11,1-10

"Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó".

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương.

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang.
 
Ðáp Ca: Tv 71,2.7-8.12-13.17

Ðáp: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người (c. 7).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. - Ðáp.

2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. - Ðáp.

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ. - Ðáp.

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người. - Ðáp.
 
Bài Ðọc II: Rm 15,4-9

"Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người".

Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Ðức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: "Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại".

Alleluia: Lc 3,4.6

Alleluia, alleluia! - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mt 3,1-12

"Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến".

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt".

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
01/01/2020 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2020 Thursday ;
03/01/2020 Friday ;
04/01/2020 Saturday ;
05/01/2020 Epiphany ;
06/01/2020 Monday ;
07/01/2020 Tuesday ;
08/01/2020 Wednesday ;
09/01/2020 Thursday ;
10/01/2020 Friday ;
11/01/2020 Saturday ;
12/01/2020 2 Ordinary Sunday ;
13/01/2020 Thứ Hai sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
14/01/2020 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28
15/01/2020 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
16/01/2020 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12
17/01/2020 Thứ Sáu sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19
18/01/2020 Thứ Bảy sau CN 2 Thường Niên 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
19/01/2020 3 Ordinary Sunday ;
20/01/2020 Thứ Hai sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
21/01/2020 Thứ Ba sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35
22/01/2020 Thứ Tư sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20
23/01/2020 Thứ Năm sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25
24/01/2020 Thứ Sáu sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 11,1-4a.5-10b.13-17; Mc 4,26-34
25/01/2020 Lunar New Year ;
26/01/2020 4 Ordinary Sunday ;
27/01/2020 Thứ Hai sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20
28/01/2020 Thứ Ba sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,; Mc 5,21-43
29/01/2020 Thứ Tư sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6
30/01/2020 Thứ Năm sau CN 4 Thường Niên 1 V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13
31/01/2020 Thứ Sáu sau CN 4 Thường Niên Hc 47,2-13; Mc 6,14-29
01/02/2020 Thứ Bảy sau CN 4 Thường Niên 1 V 3,4-13; Mc 6,30-34
02/02/2020 5 Ordinary Sunday ;
03/02/2020 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
04/02/2020 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
05/02/2020 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23
06/02/2020 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30
07/02/2020 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37
08/02/2020 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên 1 V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
09/02/2020 6 Ordinary Sunday ;
10/02/2020 Thứ Hai sau CN 6 Thường Niên Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
11/02/2020 Thứ Ba sau CN 6 Thường Niên Gc 1,12-18; Mc 8,14-21
12/02/2020 Thứ Tư sau CN 6 Thường Niên Gc 1,19-27; Mc 8,22-26
13/02/2020 Thứ Năm sau CN 6 Thường Niên Gc 2,1-9; Mc 8,27-33
14/02/2020 Thứ Sáu sau CN 6 Thường Niên Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-39
15/02/2020 Thứ Bảy sau CN 6 Thường Niên Gc 3,1-10; Mc 9,1-12
16/02/2020 7 Ordinary Sunday ;
17/02/2020 Thứ Hai sau CN 7 Thường Niên Gc 3,13-18; Mc 9,13-28
18/02/2020 Thứ Ba sau CN 7 Thường Niên Gc 4,1-10; Mc 9,29-36
19/02/2020 Thứ Tư sau CN 7 Thường Niên Gc 4,13b-18; Mc 9,37-39
20/02/2020 Thứ Năm sau CN 7 Thường Niên Gc 5,1-6; Mc 9,40-49
21/02/2020 Thứ Sáu sau CN 7 Thường Niên Gc 5,9-12; Mc 10,1-12
22/02/2020 Thứ Bảy sau CN 7 Thường Niên Gc 5,13-20; Mc 10,13-16
23/02/2020 8 Ordinary Sunday ;
24/02/2020 Thứ Hai sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27
25/02/2020 Thứ Ba sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31
26/02/2020 Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
27/02/2020 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
28/02/2020 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
29/02/2020 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
01/03/2020 1st Lent ;
02/03/2020 Monday ;
03/03/2020 Tuesday ;
04/03/2020 Wednesday ;
05/03/2020 Thursday ;
06/03/2020 Friday ;
07/03/2020 Saturday ;
08/03/2020 2 Lent ;
09/03/2020 Monday ;
10/03/2020 Tuesday ;
11/03/2020 Wednesday ;
12/03/2020 Thursday ;
13/03/2020 Friday ;
14/03/2020 Saturday ;
15/03/2020 3 Lent ;
16/03/2020 Monday ;
17/03/2020 Tuesday ;
18/03/2020 Wednesday ;
19/03/2020 Thursday ;
20/03/2020 Friday ;
21/03/2020 Saturday ;
22/03/2020 4 Lent ;
23/03/2020 Monday ;
24/03/2020 Tuesday ;
25/03/2020 Wednesday ;
26/03/2020 Thursday ;
27/03/2020 Friday ;
28/03/2020 Saturday ;
29/03/2020 5 Lent ;
30/03/2020 Monday ;
31/03/2020 Tuesday ;
01/04/2020 Wednesday ;
02/04/2020 Thursday ;
03/04/2020 Friday ;
04/04/2020 Saturday ;
05/04/2020 Palm Sunday ;
06/04/2020 Monday ;
07/04/2020 Tuesday ;
08/04/2020 Wednesday ;
09/04/2020 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
10/04/2020 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
11/04/2020 Saturday ;
12/04/2020 Easter Sunday of The Resurrection of The Lord ;
13/04/2020 Monday ;
14/04/2020 Tuesday ;
15/04/2020 Wednesday ;
16/04/2020 Thursday ;
17/04/2020 Friday ;
18/04/2020 Saturday ;
19/04/2020 Divine Mercy ;
20/04/2020 Monday ;
21/04/2020 Tuesday ;
22/04/2020 Wednesday ;
23/04/2020 Thursday ;
24/04/2020 Friday ;
25/04/2020 Saturday ;
26/04/2020 3 Sun of Easter ;
27/04/2020 Monday ;
28/04/2020 Tuesday ;
29/04/2020 Wednesday ;
30/04/2020 Thursday ;
01/05/2020 Friday ;
02/05/2020 Saturday ;
03/05/2020 4 Sun of Easter ;
04/05/2020 Monday ;
05/05/2020 Tuesday ;
06/05/2020 Wednesday ;
07/05/2020 Thursday ;
08/05/2020 Friday ;
09/05/2020 Saturday ;
10/05/2020 5 Sun of Easter ;
11/05/2020 Monday ;
12/05/2020 Tuesday ;
13/05/2020 Wednesday ;
14/05/2020 Thursday ;
15/05/2020 Friday ;
16/05/2020 Saturday ;
17/05/2020 6 Sun of Easter ;
18/05/2020 Monday ;
19/05/2020 Tuesday ;
20/05/2020 Wednesday ;
21/05/2020 Ascention ;
22/05/2020 Friday ;
23/05/2020 Saturday ;
24/05/2020 7 Sun of Easter ;
25/05/2020 Monday ;
26/05/2020 Tuesday ;
27/05/2020 Wednesday ;
28/05/2020 Thursday ;
29/05/2020 Friday ;
30/05/2020 Saturday ;
31/05/2020 Pentecost ;
01/06/2020 Monday ;
02/06/2020 Tuesday ;
03/06/2020 Wednesday ;
04/06/2020 Thursday ;
05/06/2020 Friday ;
06/06/2020 Saturday ;
07/06/2020 The Most Holy Trinity ;
08/06/2020 Thứ Hai sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 1,1-7; Mc 12,1-12
09/06/2020 Thứ Ba sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17
10/06/2020 Thứ Tư sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
11/06/2020 Thứ Năm sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34
12/06/2020 Thứ Sáu sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
13/06/2020 Thứ Bảy sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44
14/06/2020 The Most Holy Body and Blood of Christ ;
15/06/2020 Thứ Hai sau CN 10 Thường Niên 1 V 17,1-6; Mt 5,1-12
16/06/2020 Thứ Ba sau Chúa Nhật 10 Thường Niên 1 V 17,7-16; Mt 5,13-16
17/06/2020 Thứ Tư sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,20-39; Mt 5,17-19
18/06/2020 Thứ Năm sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,41-46; Mt 5,20-26
19/06/2020 Thứ Sáu sau CN 10 Thường Niên 1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32
20/06/2020 Thứ Bảy sau CN 10 Thường Niên 1 V 19,19-21; Mt 5,33-37
21/06/2020 11 Ordinary Sunday ;
22/06/2020 Thứ Hai sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42
23/06/2020 Thứ Ba sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48
24/06/2020 Thứ Tư sau CN 11 Thường Niên 2 V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
25/06/2020 Thứ Năm sau CN 11 Thường Niên Hc 48,1-15; Mt 6,7-15
26/06/2020 Thứ Sáu sau CN 11 Thường Niên 2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
27/06/2020 Thứ Bảy sau CN 11 Thường Niên 2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34
28/06/2020 12 Ordinary Sunday ;
29/06/2020 Thứ Hai sau CN 12 Thường Niên 2 V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5
30/06/2020 Thứ Ba sau CN 12 Thường Niên 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14
01/07/2020 Thứ Tư sau CN 12 Thường Niên 2 V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20
02/07/2020 Thứ Năm sau CN 12 Thường Niên 2 V 24,8-17; Mt 7,21-29
03/07/2020 Thứ Sáu sau CN 12 Thường Niên 2 V 25,1-12; Mt 8,1-4
04/07/2020 Thứ Bảy sau CN 12 Thường Niên Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
05/07/2020 13 Ordinary Sunday ;
06/07/2020 Thứ Hai sau CN 13 Thường Niên Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22
07/07/2020 Thứ Ba sau CN 13 Thường Niên Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27
08/07/2020 Thứ Tư sau CN 13 Thường Niên Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34
09/07/2020 Thứ Năm sau CN 13 Thường Niên Am 7,10-17; Mt 9,1-8
10/07/2020 Thứ Sáu sau CN 13 Thường Niên Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
11/07/2020 Thứ Bảy sau CN 13 Thường Niên Am 9,11-15; Mt 9,14-17
12/07/2020 14 Ordinary Sunday ;
13/07/2020 Thứ Hai sau CN 14 Thường Niên Hs 2,14.15-16.19-20; Mt 9,18-26
14/07/2020 Thứ Ba sau CN 14 Thường Niên Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
15/07/2020 Thứ Tư sau CN 14 Thường Niên Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
16/07/2020 Thứ Năm sau CN 14 Thường Niên Hs 11,1b.3-4,8c-9; Mt 10,7-15
17/07/2020 Thứ Sáu sau CN 14 Thường Niên Hs 14,2-10; Mt 10,16-23
18/07/2020 Thứ Bảy sau CN 14 Thường Niên Is 6,1-8; Mt 10,24-33
19/07/2020 15 Ordinary Sunday ;
20/07/2020 Thứ Hai sau CN 15 Thường Niên Is 1,10-17; Mt 10,34 - 11,1
21/07/2020 Thứ Ba sau CN 15 Thường Niên Is 7,1-9; Mt 11,20-24
22/07/2020 Thứ Tư sau CN 15 Thường Niên Is 10, 5-7.13-16; Mt 11,25-27
23/07/2020 Thứ Năm sau CN 15 Thường Niên Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
24/07/2020 Thứ Sáu sau CN 15 Thường Niên Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
25/07/2020 Thứ Bảy sau CN 15 Thường Niên Mk 2,1-5; Mt 12,14-21
26/07/2020 16 Ordinary Sunday ;
27/07/2020 Thứ Hai sau CN 16 Thường Niên Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
28/07/2020 Thứ Ba sau CN 16 Thường Niên Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
29/07/2020 Thứ Tư sau CN 16 Thường Niên Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9
30/07/2020 Thứ Năm sau CN 16 Thường Niên Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
31/07/2020 Thứ Sáu sau CN 16 Thường Niên Gr 3,14-17; Mt 13,18-23
01/08/2020 Thứ Bảy sau CN 16 Thường Niên Gr 7,1-11; Mt 13,24-30
02/08/2020 17 Ordinary Sunday ;
03/08/2020 Thứ Hai sau CN 17 Thường Niên Gr 13,1-11; Mt 13,31-35
04/08/2020 Thứ Ba sau CN 17 Thường Niên Gr 14,17-22; Mt 13,36-43
05/08/2020 Thứ Tư sau CN 17 Thường Niên Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
06/08/2020 Thứ Năm sau CN 17 Thường Niên Gr 18,1-6; Mt 13,47-53
07/08/2020 Thứ Sáu sau CN 17 Thường Niên Gr 26,1-9; Mt 13,54-58
08/08/2020 Thứ Bảy sau CN 17 Thường Niên Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
09/08/2020 18 Ordinary Sunday ;
10/08/2020 Thứ Hai sau CN 18 Thường Niên Gr 28,1-17; Mt 14,13-21
11/08/2020 Thứ Ba sau CN 18 Thường Niên Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
12/08/2020 Thứ Tư sau CN 18 Thường Niên Gr 31,1-7; Mt 15,21-28
13/08/2020 Thứ Năm sau CN 18 Thường Niên Gr 31,31-34; Mt 16,13-23
14/08/2020 Thứ Sáu sau CN 18 Thường Niên Nk 1,15; 2,2; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
15/08/2020 Thứ Bảy sau CN 18 Thường Niên Kb 1,12–2,4; Mt 17,14-19
16/08/2020 19 Ordinary Sunday ;
17/08/2020 Thứ Hai sau CN 19 Thường Niên Ed 1,2-5.24–2,1a; Mt 17,21-26
18/08/2020 Thứ Ba sau CN 19 Thường Niên Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
19/08/2020 Thứ Tư sau CN 19 Thường Niên Ed 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20
20/08/2020 Thứ Năm sau CN 19 Thường Niên Ed 12,1-12; Mt 18,21–19,1
21/08/2020 Thứ Sáu sau CN 19 Thường Niên Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12
22/08/2020 Thứ Bảy sau CN 19 Thường Niên Ed 18,1-10.13b.30.32; Mt 19,13-15
23/08/2020 20 Ordinary Sunday ;
24/08/2020 Thứ Hai sau CN 20 Thường Niên Ed 24,15-24; Mt 19,16-22
25/08/2020 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Ed 28,1-10; Mt 19,23-30
26/08/2020 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a
27/08/2020 Thứ Năm sau CN 20 Thường Niên Ed 36,23-28; Mt 22,1-14
28/08/2020 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên Ed 37,1-14; Mt 22,34-40
29/08/2020 Thứ Bảy sau CN 20 Thường Niên Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12
30/08/2020 21 Ordinary Sunday ;
31/08/2020 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22
01/09/2020 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 2,1-3a.13-16; Mt 23,23-26
02/09/2020 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32
03/09/2020 Thứ Năm sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51
04/09/2020 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13
05/09/2020 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30
06/09/2020 22 Ordinary Sunday ;
07/09/2020 Thứ Hai sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30
08/09/2020 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37
09/09/2020 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44
10/09/2020 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11
11/09/2020 Thứ Sáu sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39
12/09/2020 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,6-15; Lc 6,1-5
13/09/2020 23 Ordinary Sunday ;
14/09/2020 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11
15/09/2020 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19
16/09/2020 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26
17/09/2020 Thứ Năm sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38
18/09/2020 Thứ Sáu sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42
19/09/2020 Thứ Bảy sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 10,14-22a; Lc 6,43-49
20/09/2020 24 Ordinary Sunday ;
21/09/2020 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 11,17-26; Lc 7,1-10
22/09/2020 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17
23/09/2020 Thứ Tư sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,31–13,13; Lc 7,31-35
24/09/2020 Thứ Năm sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,1-11; Lc 7,36-50
25/09/2020 Thứ Sáu sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3
26/09/2020 Thứ Bảy sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15
27/09/2020 25 Ordinary Sunday ;
28/09/2020 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Cn 3,27-34; Lc 8,16-18
29/09/2020 Thứ Ba sau CN 25 Thường Niên Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21
30/09/2020 Thứ Tư sau CN 25 Thường Niên Cn 30,5-9; Lc 9,1-6
01/10/2020 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Gv 1,2-11; Lc 9,7-9
02/10/2020 Thứ Sáu sau CN 25 Thường Niên Gv 3,1-11; Lc 9,18-22
03/10/2020 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Gv 11,9–12,8; Lc 9,44b-45
04/10/2020 26 Ordinary Sunday ;
05/10/2020 Thứ Hai sau CN 26 Thường Niên G 1,6-22; Lc 9,46-50
06/10/2020 Thứ Ba sau CN 26 Thường Niên G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56
07/10/2020 Thứ Tư sau CN 26 Thường Niên G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62
08/10/2020 Thứ Năm sau CN 26 Thường Niên G 19,21-27; Lc 10,1-12
09/10/2020 Thứ Sáu sau CN 26 Thường Niên G 38,1.12-21; 39,33-35; Lc 10,13-16
10/10/2020 Thứ Bảy sau CN 26 Thường Niên G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24
11/10/2020 27 Ordinary Sunday ;
12/10/2020 Thứ Hai sau CN 27 Thường Niên Gl 1,6-12; Lc 10,25-37
13/10/2020 Thứ Ba sau CN 27 Thường Niên Gl 1,13-24; Lc 10,38-42
14/10/2020 Thứ Tư sau CN 27 Thường Niên Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4
15/10/2020 Thứ Năm sau CN 27 Thương Niên Gl 3,1-5; Lc 11,5-13
16/10/2020 Thứ Sáu sau CN 27 Thường Niên Gl 3,7-14; Lc 11,15-26
17/10/2020 Thứ Bảy sau CN 27 Thường Niên Gl 3,22-29; Lc 11,27-28
18/10/2020 28 Ordinary Sunday ;
19/10/2020 Thứ Hai sau CN 28 Thường Niên Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32
20/10/2020 Thứ Ba sau CN 28 Thường Niên Gl 4,31b–5,6; Lc 11,37-41
21/10/2020 Thứ Tư sau CN 28 Thường Niên Gl 5,18-25; Lc 11,42-46
22/10/2020 Thứ Năm sau CN 28 Thường Niên Ep 1,1-10; Lc 11,47-54
23/10/2020 Thứ Sáu sau CN 28 Thường Niên Ep 1,11-14; Lc 12,1-7
24/10/2020 Thứ Bảy sau CN 28 Thường Niên Ep 1,15-23; Lc 12,8-12
25/10/2020 29 Ordinary Sunday ;
26/10/2020 Thứ Hai sau CN 29 Thường Niên Ep 2,1-10; Lc 12,13-21
27/10/2020 Thứ Ba sau CN 29 Thường Niên Ep 2,12-22; Lc 12,35-38
28/10/2020 Thứ Tư sau CN 29 Thường Niên Ep 3,2-12; Lc 12,39-48
29/10/2020 Thứ Năm sau CN 29 Thường Niên Ep 3,14-21; Lc 12,49-53
30/10/2020 Thứ Sáu sau CN 29 Thường Niên Ep 4,1-6; Lc 12,54-59
31/10/2020 Thứ Bảy sau CN 29 Thường Niên Ep 4,7-16; Lc 13,1-9
01/11/2020 30 Ordinary Sunday ;
02/11/2020 Thứ Hai sau CN 30 Thường Niên Ep 4,32–5,8; Lc 13,10-17
03/11/2020 Thứ Ba sau CN 30 Thường Niên Ep 5,21-33; Lc 13,18-21
04/11/2020 Thứ Tư sau CN 30 Thường Niên Ep 6,1-9; Lc 13,22-30
05/11/2020 Thứ Năm sau CN 30 Thường Niên Ep 6,10-20; Lc 13,31-35
06/11/2020 Thứ Sáu sau CN 30 Thường Niên Pl 1,1-11; Lc 14,1-6
07/11/2020 Thứ Bảy sau CN 30 Thường Niên Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11
08/11/2020 31 Ordinary Sunday ;
09/11/2020 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Pl 2,1-4; Lc 14,12-14
10/11/2020 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Pl 2,5-11; Lc 14,15-24
11/11/2020 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Pl 2,12-18; Lc 14,25-33
12/11/2020 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Pl 3,3-8; Lc 15,1-10
13/11/2020 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8
14/11/2020 Thứ Bảy sau CN 31 Thường Niên Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
15/11/2020 32 Ordinary Sunday ;
16/11/2020 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Tt 1,1-9; Lc 17,1-6
17/11/2020 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10
18/11/2020 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Tt 3,1-7; Lc 17,11-19
19/11/2020 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Plm 7-20; Lc 17,20-25
20/11/2020 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên 2 Ga 4-9; Lc 17,26-37
21/11/2020 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8
22/11/2020 Christ The King ;
23/11/2020 Monday ;
24/11/2020 Tuesday ;
25/11/2020 Wednesday ;
26/11/2020 Thursday ;
27/11/2020 Friday ;
28/11/2020 Saturday ;
29/11/2020 1st Advent ;
30/11/2020 Monday ;
01/12/2020 Tuesday ;
02/12/2020 Wednesday ;
03/12/2020 Thursday ;
04/12/2020 Friday ;
05/12/2020 Saturday ;
06/12/2020 2nd advent ;
07/12/2020 Monday ;
08/12/2020 Tuesday ;
09/12/2020 Wednesday ;
10/12/2020 Thursday ;
11/12/2020 Friday ;
12/12/2020 Saturday ;
13/12/2020 3rd Advent ;
14/12/2020 Monday ;
15/12/2020 Tuesday ;
16/12/2020 Wednesday ;
17/12/2020 Thursday ;
18/12/2020 Friday ;
19/12/2020 Saturday ;
20/12/2020 4th Advent ;
21/12/2020 Monday ;
22/12/2020 Tuesday ;
23/12/2020 Wednesday ;
24/12/2020 Thursday ;
25/12/2020 Friday ;
26/12/2020 Saturday ;
27/12/2020 in Christmas week ;
28/12/2020 Monday ;
29/12/2020 Tuesday ;
30/12/2020 Wednesday ;
31/12/2020 Thursday ;
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@