Do dù hạnh phúc ở bên cạnh bạn, bạn chớ bao giờ quên hẳn nó đi.

Jacques Prévert
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13500
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Sáu sau Chúa Nhật 31 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 15,14-21

"Tôi là người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân ngoại được Chúa chấp nhận".

Anh em thân mến, phần tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện cảm, và đầy mọi sự hiểu biết, cho nên anh em có thể khuyên bảo lẫn nhau. Nhưng tôi đã viết thư này cho anh em có phần khá bạo dạn, có ý nhắc nhủ anh em nhớ lại: nhờ ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi trở nên người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các Dân ngoại, gánh lấy thiên chức rao giảng Tin Mừng, ngõ hầu của lễ Dân ngoại được chấp nhận và được thánh hoá trong Thánh Thần.

Bởi vậy trong Ðức Giêsu Kitô, tôi có thể tự hào trước mặt Thiên Chúa. Vì chưng tôi không dám nói điều gì ngoài việc Ðức Kitô dùng tôi làm cho dân ngoại vâng phục, bằng ngôn ngữ cũng như bằng hành động, nhờ những phép lạ, những việc phi thường và quyền lực của Thánh Thần. Bởi thế, từ Giêrusalem và miền chung quanh cho đến Illyricô, tôi đã rao giảng đầy đủ Tin Mừng của Ðức Kitô.

Như thế, tôi đã rao giảng Tin Mừng này, không phải ở những nơi đã kêu cầu danh Ðức Kitô, để tránh khỏi xây dựng trên nền móng kẻ khác đã đặt, nhưng tôi hành động như lời đã chép: "Những ai chưa hề nghe loan báo về Người, thì sẽ xem thấy Người; và những ai chưa hề nghe nói về Người, thì sẽ hiểu biết Người".

Ðáp Ca: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Ðáp.

Alleluia: Pl 2,15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Lc 16,1-8

"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: "Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa". Người quản lý thầm nghĩ rằng: "Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ".

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: "Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi". Rồi anh hỏi người khác rằng: "Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm giạ lúa miến". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi".

"Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
26/04/2020 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 2,14.22-28; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35
26/04/2020 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-14
01/05/2020 Thánh Giuse Thợ St 1,26–2,3; Mt 13,54-58
02/05/2020 Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69
03/05/2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10
03/05/2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30
04/05/2020 Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Cv 11,1-18; Ga 10,1-10
05/05/2020 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Cv 11,19-26; Ga 10,22-30
06/05/2020 Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50
07/05/2020 Thứ Năm sau CN IV Phục Sinh Cv 13,13-25; Ga 13,16-20
08/05/2020 Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh Cv 13,26-33; Ga 14,1-6
09/05/2020 Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh Cv 13,44-52; Ga 14,7-14
10/05/2020 Chúa Nhật V Phục Sinh Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12
10/05/2020 Chúa Nhật V Phục Sinh Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35
11/05/2020 Thứ Hai Tuần V Phục Sinh Cv 14,5-17; Ga 14,21-26
12/05/2020 Thứ Ba Tuần V Phục Sinh Cv 14,18-27; Ga 14,27-31a
13/05/2020 Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Cv 15,1-6; Ga 15,1-8
14/05/2020 Thánh Mathia Tông đồ Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17
15/05/2020 Thứ Sáu sau CN V Phục Sinh Cv 15,22-31; Ga 15,12-17
16/05/2020 Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
17/05/2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21
17/05/2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
18/05/2020 Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Cv 16,11-15; Ga 15, 26–16,4
19/05/2020 Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh Cv 16,22-34; Ga 16,5b-11
20/05/2020 Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15
21/05/2020 Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Cv 18,1-8; Ga 16,16-20
22/05/2020 Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a
23/05/2020 Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28
24/05/2020 Chúa Lên Trời ;
25/05/2020 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
25/05/2020 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
26/05/2020 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
26/05/2020 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
27/05/2020 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
27/05/2020 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
28/05/2020 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
28/05/2020 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
29/05/2020 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
29/05/2020 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
30/05/2020 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
30/05/2020 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
31/05/2020 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
07/06/2020 Lễ Chúa Ba Ngôi Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18
Mồng 6 tháng 4 năm Canh Tý
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2020
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@