Tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13477
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

Bài Ðọc I: Is 11,1-10

"Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó".

1 Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.

2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.

3 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,

4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.

5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
giải buộc bên sườn là đức tín thành.

6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

7 Bò cái kết thân cùng gấu cái,
con của chúng nằm chung một chỗ,
sư tử cũng ăn rơm như bò.

8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,
trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.

10 Đến ngày đó, cội rễ Giesê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân.
Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người,
và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

 
Ðáp Ca: Tv 71,2.7-8.12-13.17

Ðáp: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người.

Xướng 1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực. - Ðáp.

2) Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong triều đại người, cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. - Ðáp.

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu sống người cùng khổ. - Ðáp.

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người. - Ðáp.
 
Alleluia: Tv 84,8

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Lc 10,21-24

"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Chúa Cha và Chúa Con (Mt 11,27 )

22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho."

Đặc ân các môn đệ (Mt 13,16 -17 )

23 Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."
BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
26/04/2020 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 2,14.22-28; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35
26/04/2020 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-14
01/05/2020 Thánh Giuse Thợ St 1,26–2,3; Mt 13,54-58
02/05/2020 Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69
03/05/2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10
03/05/2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30
04/05/2020 Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Cv 11,1-18; Ga 10,1-10
05/05/2020 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Cv 11,19-26; Ga 10,22-30
06/05/2020 Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50
07/05/2020 Thứ Năm sau CN IV Phục Sinh Cv 13,13-25; Ga 13,16-20
08/05/2020 Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh Cv 13,26-33; Ga 14,1-6
09/05/2020 Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh Cv 13,44-52; Ga 14,7-14
10/05/2020 Chúa Nhật V Phục Sinh Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12
10/05/2020 Chúa Nhật V Phục Sinh Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35
11/05/2020 Thứ Hai Tuần V Phục Sinh Cv 14,5-17; Ga 14,21-26
12/05/2020 Thứ Ba Tuần V Phục Sinh Cv 14,18-27; Ga 14,27-31a
13/05/2020 Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Cv 15,1-6; Ga 15,1-8
14/05/2020 Thánh Mathia Tông đồ Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17
15/05/2020 Thứ Sáu sau CN V Phục Sinh Cv 15,22-31; Ga 15,12-17
16/05/2020 Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
17/05/2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21
17/05/2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
18/05/2020 Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Cv 16,11-15; Ga 15, 26–16,4
19/05/2020 Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh Cv 16,22-34; Ga 16,5b-11
20/05/2020 Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15
21/05/2020 Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Cv 18,1-8; Ga 16,16-20
22/05/2020 Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a
23/05/2020 Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28
24/05/2020 Chúa Lên Trời ;
25/05/2020 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
25/05/2020 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
26/05/2020 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
26/05/2020 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
27/05/2020 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
27/05/2020 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
28/05/2020 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
28/05/2020 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
29/05/2020 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
29/05/2020 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
30/05/2020 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
30/05/2020 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
31/05/2020 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
07/06/2020 Lễ Chúa Ba Ngôi Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@