Nổi giận là tự gánh giùm lỗi của người khác!

Swift
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19239
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Tư sau Chúa Nhật 23 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 3,1-11

"Anh em đã chết với Ðức Kitô. Vậy anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em".

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Vậy anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, tức là những điều trần tục: là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Vì những tội ấy mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những người con phản nghịch. Xưa kia anh em cũng đã sống trong những tội ấy, khi anh em sống trong những thói hư nết xấu đó. Nhưng bây giờ, anh em hãy loại bỏ tất cả những điều đó, là sự giận dữ, phẫn nộ, độc ác, phạm thượng, và lời tục tĩu bởi miệng anh em. Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa; nhưng Ðức Kitô là mọi sự và ở trong mọi sự.

Ðáp Ca: Tv 144,2-3.10-11.12-13ab

Ðáp: Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9).

Xướng: 1) Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

3) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời; chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. - Ðáp.
 
Alleluia: Ep 1,17-18

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Lc 6,20-26

"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

"Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
01/09/2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
02/09/2019 Thứ Hai sau CN 22 Thường Niên 1 Tx 4,13-17; Lc 4,16-30
03/09/2019 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37
04/09/2019 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên Cl 1,1-8; Lc 4,38-44
05/09/2019 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên Cl 1,9-14; Lc 5,1-11
06/09/2019 Thứ Sáu sau CN 22 Thường Niên Cl 1,15-20; Lc 5,33-39
07/09/2019 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên Cl 1,21-23; Lc 6,1-5
08/09/2019 Chúa Nhật 23 Thường Niên Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33
09/09/2019 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên Cl 1,24–2,3; Lc 6,6-11
10/09/2019 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên Cl 2,6-15; Lc 6,12-19
11/09/2019 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên Cl 3,1-11; Lc 6,20-26
12/09/2019 Thứ Năm sau CN 23 Thường Niên Cl 3,12-17; Lc 6,27-38
13/09/2019 Thứ Sáu sau CN 23 Thường Niên 1 Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42
14/09/2019 Suy Tôn Thánh Giá Ds 21,4-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17
15/09/2019 Đức Mẹ Sầu Bi ;
16/09/2019 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 2,1-8; Lc 7,1-10
17/09/2019 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 3,1-13; Lc 7,11-17
18/09/2019 Thứ Tư sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 3,14-16; Lc 7,31-35
19/09/2019 Thứ Năm sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 4,12-16; Lc 7,36-50
20/09/2019 Thánh Anrê Kim Taegon và Các Bạn, Tử Ðạo Kn 3,1-9; Lc 9,23-26
21/09/2019 Thánh Matthêu, Tông Ðồ Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
22/09/2019 Chúa Nhật 25 Thường Niên Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,10-13
23/09/2019 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Esd 1,1-6; Lc 8,16-18
24/09/2019 Thứ Ba sau CN 25 Thường Niên Esd 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21
25/09/2019 Thứ Tư sau CN 25 Thường Niên Esd 9,5-9; Lc 9,1-6
26/09/2019 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Kg 1,1-8; Lc 9,7-9
27/09/2019 Thứ Sáu sau CN 25 Thường Niên Kg 2,1b-10; Lc 9,18-22
28/09/2019 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Dcr 2,1-5.10-11a; Lc 9,44b-45
29/09/2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
30/09/2019 Thứ Hai sau CN 26 Thường Niên Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50
06/10/2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên Kb 1,2-3; 2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@