Ngay cả nếu có ai đó nói rằng bạn chẳng có chút cơ hội gì, cũng đừng vì thế mà từ bỏ ước mơ của mình.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19890
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Ba sau Chúa Nhật 1 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 1,9-20

"Chúa nhớ đến bà Anna và bà đã sinh Samuel".

Trong những ngày ấy, tại Silô, sau khi ăn uống, Anna chỗi dậy. Thầy tư tế Hêli đang ngồi trên ghế trước cửa đền thờ Chúa, nhằm lúc Anna sầu khổ, khóc lóc thảm thiết cầu nguyện với Chúa và khấn xin rằng: "Lạy Chúa các đạo binh, nếu Chúa đoái nhìn đến nỗi khổ của nữ tỳ Chúa, và nhớ đến con, Chúa không quên nữ tỳ Chúa, và ban cho nữ tỳ Chúa một con trai, thì con sẽ dâng nó cho Chúa trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó". Ðang lúc Anna mải mê cầu nguyện trước mặt Chúa, thì Hêli để ý nhìn miệng bà. Vì Anna cầu nguyện thầm thĩ trong lòng, nên bà chỉ nhép môi, và không nói ra tiếng. Hêli tưởng bà say rượu, nên nói: "Chừng nào bà hết say? Bà hãy đi giã rượu đi!" Anna đáp lại rằng: "Thưa ông, tôi không khi nào uống rượu; vì tôi là người đàn bà vô phúc nhất, nên tôi không thể uống rượu và mọi chất làm cho say, nhưng tôi đã giãi bày tâm sự tôi trước nhan thánh Chúa. Ông đừng nghĩ rằng nữ tỳ của ông đây như một đứa con gái Bêlial; vì quá đau khổ và đắng cay, nên tôi đã tỏ bày tâm sự cho đến bây giờ. Bấy giờ Hêli nói: "Bà hãy về bình an, Thiên Chúa Israel sẽ ban cho bà điều bà xin". Bà liền thưa: "Ước gì nữ tỳ của ông được đẹp lòng ông". Bà lui ra ngoài, ăn uống và mặt bà không còn vẻ buồn sầu nữa. Sáng hôm sau, vợ chồng thức dậy, thờ lạy Chúa, rồi trở về nhà ở Ramtha.

Elcana ăn ở với bà Anna, và Chúa nhớ đến bà. Sau một thời gian, Anna có thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Samuel, vì bà đã xin Chúa ban nó cho bà.
 
Ðáp Ca: 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd

Ðáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (c. 1a).

Xướng: 1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. - Ðáp.

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn. - Ðáp.

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. - Ðáp.

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. - Ðáp.
 
Alleluia: Tv 24,4c.5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mc 1,21-28

"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
29/12/2019 Lễ Thánh Gia Thất Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
01/01/2020 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2020 Ngày 2 Tháng Giêng 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
03/01/2020 Ngày 3 Tháng Giêng 1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34
04/01/2020 Ngày 4 Tháng Giêng 1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42
05/01/2020 Lễ Hiển Linh Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
06/01/2020 Thứ hai, sau Lễ Hiển Linh ;
07/01/2020 Thứ ba, sau Lễ Hiển Linh ;
08/01/2020 Thứ tư, sau Lễ Hiển Linh ;
09/01/2020 Thứ năm, sau Lễ Hiển Linh ;
10/01/2020 Thứ sáu, sau Lễ Hiển Linh ;
11/01/2020 Thứ bảy, sau Lễ Hiển Linh ;
12/01/2020 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17
13/01/2020 Thứ Hai sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 1,1-8; Mc 1,14-20
14/01/2020 Thứ Ba sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 1,9-20; Mc 1,21-28
15/01/2020 Thứ Tư sau CN 1 Thường Niên Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39
16/01/2020 Thứ Năm sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 4,1-11; Mc 1,40-45
17/01/2020 Thứ Sáu sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12
18/01/2020 Thứ Bảy sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17
19/01/2020 Chúa Nhật 2 Thường Niên Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34
20/01/2020 Thứ Hai sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
21/01/2020 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28
22/01/2020 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
23/01/2020 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12
24/01/2020 Thứ Sáu sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19
25/01/2020 Mồng Một Tết St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34
26/01/2020 Mồng Hai Tết Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6
27/01/2020 Mồng Ba Tết St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30
28/01/2020 Thứ Ba sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35
29/01/2020 Thứ Tư sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20
30/01/2020 Thứ Năm sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25
31/01/2020 Thứ Sáu sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 11,1-4a.5-10b.13-17; Mc 4,26-34
02/02/2020 Chúa Nhật 3 Thường Niên Is 9,1-4; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Mồng 5 Tết Canh Tý
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1-2020
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@