Do dù hạnh phúc ở bên cạnh bạn, bạn chớ bao giờ quên hẳn nó đi.

Jacques Prévert
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14369
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2262
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Ba sau Chúa Nhật 2 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 16,1-13

"Samuel xức dầu cho Ðavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự xuống trên ngài".

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: "Ta đã loại bỏ Saolê không cho cai trị Israel nữa, thế mà ngươi còn thương khóc nó đến bao giờ? Ngươi hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường; Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem. Vì Ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua". Samuel thưa: "Làm sao mà đi được? Vì nếu Saolê hay biết việc đó, ông sẽ giết con". Chúa nói: "Ngươi hãy tự tay bắt một con bê trong đàn, và nói: 'Tôi đến để dâng lễ tế lên cho Chúa'. Ngươi sẽ mời Isai đến để dự lễ tế, Ta sẽ tỏ cho ngươi biết việc phải làm, và sẽ chỉ cho ngươi biết phải xức dầu cho ai?"

Vậy Samuel làm như lời Chúa dạy và đi đến Bêlem. Các vị kỳ lão trong thành bỡ ngỡ chạy đến Samuel mà nói rằng: "Ông đem bình an đến chăng?" Ông đáp: "Phải, bình an! Tôi đến để dâng lễ tế cho Chúa. Các ông giữ mình thanh sạch và cùng tôi đến dâng của lễ". Vậy ông làm cho Isai và con cái ông ấy được thanh sạch và mời họ đến dâng lễ tế. Khi (họ) vào nhà, Samuel gặp ngay Êliab và nói: "Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không?" Và Chúa phán cùng Samuel: "Ðừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi; Ta không xem xét theo kiểu con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn". Isai gọi Abinađab đến và dẫn đến trước mặt Samuel. Samuel nói: "Cũng không phải Chúa chọn người này". Isai cho dẫn Samma đến. Samuel lại nói: "Nhưng Chúa cũng không chọn người này". Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: "Chúa không chọn ai trong những người này". Samuel nói tiếp: "Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không?" Isai đáp: "Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên". Samuel nói với Isai: "Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về". Isai sai người đi tìm đứa con út. Ðứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: "Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó". Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó trở đi. Còn Samuel đứng dậy trở về Rama.

Ðáp Ca: Tv 88,20.21-22.27-28

Ðáp: Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta (c. 21a).

Xướng: 1) Xưa trong cuộc thị kiến, Chúa đã phán cùng bầy tôi Chúa: "Ta đội mão triều thiên cho vị anh hùng, Ta cất nhắc người được kén chọn tự trong dân. - Ðáp.

2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người. - Ðáp.

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha tôi, là Thiên Chúa và Tảng Ðá cứu độ của tôi". Và Ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao sang hơn các vua chúa ở trần gian. - Ðáp.
 
Alleluia: Ga 8,12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mc 2,23-28

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
01/01/2022 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2022 Chúa nhật Lễ Hiển Linh ;
03/01/2022 Thứ hai Lễ Hiển Linh ;
04/01/2022 Thứ ba Lễ Hiển Linh ;
05/01/2022 Thứ tư Lễ Hiển Linh ;
06/01/2022 Thứ năm Lễ Hiển Linh ;
07/01/2022 Thứ sáu Lễ Hiển Linh ;
08/01/2022 Thứ bảy Lễ Hiển Linh ;
09/01/2022 Chúa nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa ;
10/01/2022 Thứ Hai sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 1,1-8; Mc 1,14-20
11/01/2022 Thứ Ba sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 1,9-20; Mc 1,21-28
12/01/2022 Thứ Tư sau CN 1 Thường Niên Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39
13/01/2022 Thứ Năm sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 4,1-11; Mc 1,40-45
14/01/2022 Thứ Sáu sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12
15/01/2022 Thứ Bảy sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17
16/01/2022 Chúa nhật 2 TN ;
17/01/2022 Thứ Hai sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
18/01/2022 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28
19/01/2022 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
20/01/2022 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12
21/01/2022 Thứ Sáu sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19
22/01/2022 Thứ Bảy sau CN 2 Thường Niên 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
23/01/2022 Chúa nhật 3 TN ;
24/01/2022 Thứ Hai sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
25/01/2022 Thánh Phaolô Tông Ðồ trở lại Cv 22,3-16; Cv 9,1-22; Mc 16,15-18
26/01/2022 Thánh Timôthê, Tông Đồ 2 Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Lc 10,1-9
27/01/2022 Thứ Năm sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25
28/01/2022 Thứ Sáu sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 11,1-4a.5-10b.13-17; Mc 4,26-34
29/01/2022 Thứ Bảy sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41
30/01/2022 Chúa nhật 4 TN ;
31/01/2022 Thứ Hai sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20
01/02/2022 Thứ Ba sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,; Mc 5,21-43
02/02/2022 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-32
03/02/2022 Thứ Năm sau CN 4 Thường Niên 1 V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13
04/02/2022 Thứ Sáu sau CN 4 Thường Niên Hc 47,2-13; Mc 6,14-29
05/02/2022 Thứ Bảy sau CN 4 Thường Niên 1 V 3,4-13; Mc 6,30-34
06/02/2022 Chúa nhật 5 TN ;
07/02/2022 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
08/02/2022 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
09/02/2022 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23
10/02/2022 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30
11/02/2022 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37
12/02/2022 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên 1 V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
13/02/2022 Chúa nhật 6 TN ;
14/02/2022 Thứ Hai sau CN 6 Thường Niên Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
15/02/2022 Thứ Ba sau CN 6 Thường Niên Gc 1,12-18; Mc 8,14-21
16/02/2022 Thứ Tư sau CN 6 Thường Niên Gc 1,19-27; Mc 8,22-26
17/02/2022 Thứ Năm sau CN 6 Thường Niên Gc 2,1-9; Mc 8,27-33
18/02/2022 Thứ Sáu sau CN 6 Thường Niên Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-39
19/02/2022 Thứ Bảy sau CN 6 Thường Niên Gc 3,1-10; Mc 9,1-12
20/02/2022 Chúa nhật 7 TN ;
21/02/2022 Thứ Hai sau CN 7 Thường Niên Gc 3,13-18; Mc 9,13-28
22/02/2022 Lập Tông toà Thánh Phêrô 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19
23/02/2022 Thứ Tư sau CN 7 Thường Niên Gc 4,13b-18; Mc 9,37-39
24/02/2022 Thứ Năm sau CN 7 Thường Niên Gc 5,1-6; Mc 9,40-49
25/02/2022 Thứ Sáu sau CN 7 Thường Niên Gc 5,9-12; Mc 10,1-12
26/02/2022 Thứ Bảy sau CN 7 Thường Niên Gc 5,13-20; Mc 10,13-16
27/02/2022 Chúa nhật 8 TN ;
28/02/2022 Thứ Hai sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27
01/03/2022 Thứ Ba sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31
02/03/2022 Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
03/03/2022 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
04/03/2022 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
05/03/2022 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
06/03/2022 Chúa nhật 1 Mùa Chay ;
07/03/2022 Thứ hai sau CN 1 Mùa Chay ;
08/03/2022 Thứ ba sau CN 1 Mùa Chay ;
09/03/2022 Thứ tư sau CN 1 Mùa Chay ;
10/03/2022 Thứ năm sau CN 1 Mùa Chay ;
11/03/2022 Thứ sáu sau CN 1 Mùa Chay ;
12/03/2022 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Chay ;
13/03/2022 Chúa nhật 2 Mùa Chay ;
14/03/2022 Thứ hai sau CN 2 Mùa Chay ;
15/03/2022 Thứ ba sau CN 2 Mùa Chay ;
16/03/2022 Thứ tư sau CN 2 Mùa Chay ;
17/03/2022 Thứ năm sau CN 2 Mùa Chay ;
18/03/2022 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Chay ;
19/03/2022 Thánh Cả Giuse 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
20/03/2022 Chúa nhật 3 Mùa Chay ;
21/03/2022 Thứ hai sau CN 3 Mùa Chay ;
22/03/2022 Thứ ba sau CN 3 Mùa Chay ;
23/03/2022 Thứ tư sau CN 3 Mùa Chay ;
24/03/2022 Thứ năm sau CN 3 Mùa Chay ;
25/03/2022 Lễ Truyền Tin Is 7,10-14; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38
26/03/2022 Thứ bảy sau CN 3 Mùa Chay ;
27/03/2022 Chúa nhật 4 Mùa Chay ;
28/03/2022 Thứ hai sau CN 4 Mùa Chay ;
29/03/2022 Thứ ba sau CN 4 Mùa Chay ;
30/03/2022 Thứ tư sau CN 4 Mùa Chay ;
31/03/2022 Thứ năm sau CN 4 Mùa Chay ;
01/04/2022 Thứ sáu sau CN 4 Mùa Chay ;
02/04/2022 Thứ bảy sau CN 4 Mùa Chay ;
03/04/2022 Chúa nhật 5 Mùa Chay ;
04/04/2022 Thứ hai sau CN 5 Mùa Chay ;
05/04/2022 Thứ ba sau CN 5 Mùa Chay ;
06/04/2022 Thứ tư sau CN 5 Mùa Chay ;
07/04/2022 Thứ năm sau CN 5 Mùa Chay ;
08/04/2022 Thứ sáu sau CN 5 Mùa Chay ;
09/04/2022 Thứ bảy sau CN 5 Mùa Chay ;
10/04/2022 Chúa nhật Lễ Lá ;
11/04/2022 Thứ Hai Tuần Thánh ;
12/04/2022 Thứ Ba Tuần Thánh ;
13/04/2022 Thứ Tư Tuần Thánh ;
14/04/2022 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
15/04/2022 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
16/04/2022 Vọng Phục Sinh St 1,1–2,2; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12
17/04/2022 Chúa nhật Chúa nhật Phục Sinh ;
18/04/2022 Thứ hai sau CN Thứ hai Phục Sinh ;
19/04/2022 Thứ ba sau CN Thứ ba Phục Sinh ;
20/04/2022 Thứ tư sau CN Thứ tư Phục Sinh ;
21/04/2022 Thứ năm sau CN Thứ năm Phục Sinh ;
22/04/2022 Thứ sáu sau CN Thứ sáu Phục Sinh ;
23/04/2022 Thứ bảy sau CN Thứ bảy Phục Sinh ;
24/04/2022 Chúa nhật Lòng Thương Xót ;
25/04/2022 Thánh sử Marcô 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20
26/04/2022 Thứ ba sau CN Lòng Thương Xót ;
27/04/2022 Thứ tư sau CN Lòng Thương Xót ;
28/04/2022 Thứ năm sau CN Lòng Thương Xót ;
29/04/2022 Thứ sáu sau CN Lòng Thương Xót ;
30/04/2022 Thứ bảy sau CN Lòng Thương Xót ;
01/05/2022 Chúa nhật 3Easter ;
02/05/2022 Thứ hai sau CN 3Easter ;
03/05/2022 Thánh Philipphê và Giacôbê (Hậu), Tông đồ 1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14
04/05/2022 Thứ tư sau CN 3Easter ;
05/05/2022 Thứ năm sau CN 3Easter ;
06/05/2022 Thứ sáu sau CN 3Easter ;
07/05/2022 Thứ bảy sau CN 3Easter ;
08/05/2022 Chúa nhật 4Easter ;
09/05/2022 Thứ hai sau CN 4Easter ;
10/05/2022 Thứ ba sau CN 4Easter ;
11/05/2022 Thứ tư sau CN 4Easter ;
12/05/2022 Thứ năm sau CN 4Easter ;
13/05/2022 Thứ sáu sau CN 4Easter ;
14/05/2022 Thánh Mathia Tông đồ Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17
15/05/2022 Chúa nhật 5Easter ;
16/05/2022 Thứ hai sau CN 5Easter ;
17/05/2022 Thứ ba sau CN 5Easter ;
18/05/2022 Thứ tư sau CN 5Easter ;
19/05/2022 Thứ năm sau CN 5Easter ;
20/05/2022 Thứ sáu sau CN 5Easter ;
21/05/2022 Thứ bảy sau CN 5Easter ;
22/05/2022 Chúa nhật 6Easter ;
23/05/2022 Thứ hai sau CN 6Easter ;
24/05/2022 Thứ ba sau CN 6Easter ;
25/05/2022 Thứ tư sau CN 6Easter ;
26/05/2022 Lễ Lên Trời ;
27/05/2022 Thứ sáu sau CN 6Easter ;
28/05/2022 Thứ bảy sau CN 6Easter ;
29/05/2022 Chúa nhật 7Easter ;
30/05/2022 Thứ hai sau CN 7Easter ;
31/05/2022 Đức Mẹ Thăm Viếng Xp 3,14-18a; Lc 1,39-56
01/06/2022 Thứ tư sau CN 7Easter ;
02/06/2022 Thứ năm sau CN 7Easter ;
03/06/2022 Thứ sáu sau CN 7Easter ;
04/06/2022 Thứ bảy sau CN 7Easter ;
05/06/2022 Chúa nhật Pentecost ;
06/06/2022 Thứ hai sau CN Pentecost ;
07/06/2022 Thứ ba sau CN Pentecost ;
08/06/2022 Thứ tư sau CN Pentecost ;
09/06/2022 Thứ năm sau CN Pentecost ;
10/06/2022 Thứ sáu sau CN Pentecost ;
11/06/2022 Thánh Barnaba, Tông đồ Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13
12/06/2022 Chúa nhật 9 TN ;
13/06/2022 Thứ Hai sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 1,1-7; Mc 12,1-12
14/06/2022 Thứ Ba sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17
15/06/2022 Thứ Tư sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
16/06/2022 Thứ Năm sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34
17/06/2022 Thứ Sáu sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
18/06/2022 Thứ Bảy sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44
19/06/2022 Chúa nhật 10 TN ;
20/06/2022 Thứ Hai sau CN 10 Thường Niên 1 V 17,1-6; Mt 5,1-12
21/06/2022 Thứ Ba sau Chúa Nhật 10 Thường Niên 1 V 17,7-16; Mt 5,13-16
22/06/2022 Thứ Tư sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,20-39; Mt 5,17-19
23/06/2022 Thứ Năm sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,41-46; Mt 5,20-26
24/06/2022 Thứ sáu sau CN 10 TN ;
25/06/2022 Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 2,41-52
26/06/2022 Chúa nhật 11 TN ;
27/06/2022 Thứ Hai sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42
28/06/2022 Thứ Ba sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48
29/06/2022 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
30/06/2022 Thứ Năm sau CN 11 Thường Niên Hc 48,1-15; Mt 6,7-15
01/07/2022 Thứ Sáu sau CN 11 Thường Niên 2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
02/07/2022 Thứ Bảy sau CN 11 Thường Niên 2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34
03/07/2022 Chúa nhật 14 TN ;
04/07/2022 Thứ Hai sau CN 14 Thường Niên Hs 2,14.15-16.19-20; Mt 9,18-26
05/07/2022 Thứ Ba sau CN 14 Thường Niên Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
06/07/2022 Thứ Tư sau CN 14 Thường Niên Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
07/07/2022 Thứ Năm sau CN 14 Thường Niên Hs 11,1b.3-4,8c-9; Mt 10,7-15
08/07/2022 Thứ Sáu sau CN 14 Thường Niên Hs 14,2-10; Mt 10,16-23
09/07/2022 Thứ Bảy sau CN 14 Thường Niên Is 6,1-8; Mt 10,24-33
10/07/2022 Chúa nhật 15 TN ;
11/07/2022 Thứ Hai sau CN 15 Thường Niên Is 1,10-17; Mt 10,34 - 11,1
12/07/2022 Thứ Ba sau CN 15 Thường Niên Is 7,1-9; Mt 11,20-24
13/07/2022 Thứ Tư sau CN 15 Thường Niên Is 10, 5-7.13-16; Mt 11,25-27
14/07/2022 Thứ Năm sau CN 15 Thường Niên Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
15/07/2022 Thứ Sáu sau CN 15 Thường Niên Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
16/07/2022 Thứ Bảy sau CN 15 Thường Niên Mk 2,1-5; Mt 12,14-21
17/07/2022 Chúa nhật 16 TN ;
18/07/2022 Thứ Hai sau CN 16 Thường Niên Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
19/07/2022 Thứ Ba sau CN 16 Thường Niên Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
20/07/2022 Thứ Tư sau CN 16 Thường Niên Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9
21/07/2022 Thứ Năm sau CN 16 Thường Niên Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
22/07/2022 Thánh Maria Mađalêna Dc 3,1-4a; Ga 20,1.11-18
23/07/2022 Thứ Bảy sau CN 16 Thường Niên Gr 7,1-11; Mt 13,24-30
24/07/2022 Chúa nhật 17 TN ;
25/07/2022 Thứ Hai sau CN 17 Thường Niên Gr 13,1-11; Mt 13,31-35
26/07/2022 Thánh Gioakim và Anna Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17
27/07/2022 Thứ Tư sau CN 17 Thường Niên Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
28/07/2022 Thứ Năm sau CN 17 Thường Niên Gr 18,1-6; Mt 13,47-53
29/07/2022 Thánh nữ Martha Lv 23,1.4-11.15-16. 27.34b-37; Ga 11,19-27
30/07/2022 Thứ Bảy sau CN 17 Thường Niên Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
31/07/2022 Chúa nhật 18 TN ;
01/08/2022 Thứ Hai sau CN 18 Thường Niên Gr 28,1-17; Mt 14,13-21
02/08/2022 Thứ Ba sau CN 18 Thường Niên Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
03/08/2022 Thứ Tư sau CN 18 Thường Niên Gr 31,1-7; Mt 15,21-28
04/08/2022 Thứ Năm sau CN 18 Thường Niên Gr 31,31-34; Mt 16,13-23
05/08/2022 Thứ Sáu sau CN 18 Thường Niên Nk 1,15; 2,2; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
06/08/2022 Chúa Hiển Dung Ðn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36
07/08/2022 Chúa nhật 19 TN ;
08/08/2022 Thứ Hai sau CN 19 Thường Niên Ed 1,2-5.24–2,1a; Mt 17,21-26
09/08/2022 Thứ Ba sau CN 19 Thường Niên Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
10/08/2022 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
11/08/2022 Thứ Năm sau CN 19 Thường Niên Ed 12,1-12; Mt 18,21–19,1
12/08/2022 Thứ Sáu sau CN 19 Thường Niên Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12
13/08/2022 Thứ Bảy sau CN 19 Thường Niên Ed 18,1-10.13b.30.32; Mt 19,13-15
14/08/2022 Chúa nhật 20 TN ;
15/08/2022 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
16/08/2022 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Ed 28,1-10; Mt 19,23-30
17/08/2022 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a
18/08/2022 Thứ Năm sau CN 20 Thường Niên Ed 36,23-28; Mt 22,1-14
19/08/2022 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên Ed 37,1-14; Mt 22,34-40
20/08/2022 Thứ Bảy sau CN 20 Thường Niên Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12
21/08/2022 Chúa nhật 21 TN ;
22/08/2022 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
23/08/2022 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 2,1-3a.13-16; Mt 23,23-26
24/08/2022 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
25/08/2022 Thứ Năm sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51
26/08/2022 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13
27/08/2022 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30
28/08/2022 Chúa nhật 22 TN ;
29/08/2022 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
30/08/2022 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37
31/08/2022 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44
01/09/2022 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11
02/09/2022 Thứ Sáu sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39
03/09/2022 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,6-15; Lc 6,1-5
04/09/2022 Chúa nhật 23 TN ;
05/09/2022 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11
06/09/2022 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19
07/09/2022 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26
08/09/2022 Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria Mk 5,2-5a; Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23
09/09/2022 Thứ Sáu sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42
10/09/2022 Thứ Bảy sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 10,14-22a; Lc 6,43-49
11/09/2022 Chúa nhật 24 TN ;
12/09/2022 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 11,17-26; Lc 7,1-10
13/09/2022 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17
14/09/2022 Suy Tôn Thánh Giá Ds 21,4-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17
15/09/2022 Thứ năm sau CN 24 TN ;
16/09/2022 Thứ Sáu sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3
17/09/2022 Thứ Bảy sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15
18/09/2022 Chúa nhật 25 TN ;
19/09/2022 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Cn 3,27-34; Lc 8,16-18
20/09/2022 Thánh Anrê Kim Taegon và Các Bạn, Tử Ðạo Kn 3,1-9; Lc 9,23-26
21/09/2022 Thánh Matthêu, Tông Ðồ Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
22/09/2022 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Gv 1,2-11; Lc 9,7-9
23/09/2022 Thứ Sáu sau CN 25 Thường Niên Gv 3,1-11; Lc 9,18-22
24/09/2022 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Gv 11,9–12,8; Lc 9,44b-45
25/09/2022 Chúa nhật 26 TN ;
26/09/2022 Thứ Hai sau CN 26 Thường Niên G 1,6-22; Lc 9,46-50
27/09/2022 Thứ Ba sau CN 26 Thường Niên G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56
28/09/2022 Thứ Tư sau CN 26 Thường Niên G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62
29/09/2022 Các Tổng Lãnh Thiên Thần Ðn 7,9-10.13-14; Ga 1,47-51
30/09/2022 Thứ Sáu sau CN 26 Thường Niên G 38,1.12-21; 39,33-35; Lc 10,13-16
01/10/2022 Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu Is 66,10-14c; Mt 18,1-4
02/10/2022 Chúa nhật 27 TN ;
03/10/2022 Thứ Hai sau CN 27 Thường Niên Gl 1,6-12; Lc 10,25-37
04/10/2022 Thánh Phanxicô Assisi Gl 6,14-18; Mt 11,25-30
05/10/2022 Thứ Tư sau CN 27 Thường Niên Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4
06/10/2022 Thứ Năm sau CN 27 Thương Niên Gl 3,1-5; Lc 11,5-13
07/10/2022 Ðức Mẹ Mân Côi St 3,9-15.20; Rm 5,12.17-19; Lc 1,26-38
08/10/2022 Thứ Bảy sau CN 27 Thường Niên Gl 3,22-29; Lc 11,27-28
09/10/2022 Chúa nhật 28 TN ;
10/10/2022 Thứ Hai sau CN 28 Thường Niên Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32
11/10/2022 Thứ Ba sau CN 28 Thường Niên Gl 4,31b–5,6; Lc 11,37-41
12/10/2022 Thứ Tư sau CN 28 Thường Niên Gl 5,18-25; Lc 11,42-46
13/10/2022 Thứ Năm sau CN 28 Thường Niên Ep 1,1-10; Lc 11,47-54
14/10/2022 Thứ Sáu sau CN 28 Thường Niên Ep 1,11-14; Lc 12,1-7
15/10/2022 Thánh Nữ Têrêxa Avila, Tiến sĩ Rm 8,22-27; Mt 5,13-19
16/10/2022 Chúa nhật 29 TN ;
17/10/2022 Thánh Inhaxiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo Pl 3,17–4,1; Ga 12,24-26
18/10/2022 Thánh Luca, Thánh Sử 2 Tm 4,9-17a; Lc 10,1-9
19/10/2022 Thánh Gioan Brébeuf 2 Cr 4,7-15; Mt 28,16-20
20/10/2022 Thứ Năm sau CN 29 Thường Niên Ep 3,14-21; Lc 12,49-53
21/10/2022 Thứ Sáu sau CN 29 Thường Niên Ep 4,1-6; Lc 12,54-59
22/10/2022 Thứ Bảy sau CN 29 Thường Niên Ep 4,7-16; Lc 13,1-9
23/10/2022 Chúa nhật 30 TN ;
24/10/2022 Thứ Hai sau CN 30 Thường Niên Ep 4,32–5,8; Lc 13,10-17
25/10/2022 Thứ Ba sau CN 30 Thường Niên Ep 5,21-33; Lc 13,18-21
26/10/2022 Thứ Tư sau CN 30 Thường Niên Ep 6,1-9; Lc 13,22-30
27/10/2022 Thứ Năm sau CN 30 Thường Niên Ep 6,10-20; Lc 13,31-35
28/10/2022 Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ Ep 2,19-22; Lc 6,12-19
29/10/2022 Thứ Bảy sau CN 30 Thường Niên Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11
30/10/2022 Chúa nhật 31 TN ;
31/10/2022 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Pl 2,1-4; Lc 14,12-14
01/11/2022 Lễ Các Thánh Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
02/11/2022 Các Đẳng Linh hồn Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
03/11/2022 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Pl 3,3-8; Lc 15,1-10
04/11/2022 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8
05/11/2022 Thứ Bảy sau CN 31 Thường Niên Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
06/11/2022 Chúa nhật 32 TN ;
07/11/2022 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Tt 1,1-9; Lc 17,1-6
08/11/2022 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10
09/11/2022 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Tt 3,1-7; Lc 17,11-19
10/11/2022 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Plm 7-20; Lc 17,20-25
11/11/2022 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô Ed 47,1-2.8-9.12; 1 Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22
12/11/2022 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8
13/11/2022 Chúa nhật 33 TN ;
14/11/2022 Thứ Hai sau CN 33 Thường Niên Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43
15/11/2022 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10
16/11/2022 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên Kh 4,1-11; Lc 19,11-28
17/11/2022 Thứ Năm sau CN 33 Thường Niên Kh 5,1-10; Lc 19,41-44
18/11/2022 Cung hiến Thánh Đường Thánh Phêrô - Phaolô Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33
19/11/2022 Thứ Bảy sau CN 33 Thường Niên Kh 11,4-12; Lc 20,27-40
20/11/2022 Chúa nhật Chúa Kitô Vua ;
21/11/2022 Thứ hai sau CN Chúa Kitô Vua ;
22/11/2022 Thứ ba sau CN Chúa Kitô Vua ;
23/11/2022 Thứ tư sau CN Chúa Kitô Vua ;
24/11/2022 Lễ CTTĐVN 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
25/11/2022 Thứ sáu sau CN Chúa Kitô Vua ;
26/11/2022 Thứ bảy sau CN Chúa Kitô Vua ;
27/11/2022 Chúa nhật 1 Mùa Vọng ;
28/11/2022 Thứ hai sau CN 1 Mùa Vọng ;
29/11/2022 Thứ ba sau CN 1 Mùa Vọng ;
30/11/2022 Thánh Anrê, Tông Đồ Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
01/12/2022 Thứ năm sau CN 1 Mùa Vọng ;
02/12/2022 Thứ sáu sau CN 1 Mùa Vọng ;
03/12/2022 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Vọng ;
04/12/2022 Chúa nhật 2 Mùa Vọng ;
05/12/2022 Thứ hai sau CN 2 Mùa Vọng ;
06/12/2022 Thứ ba sau CN 2 Mùa Vọng ;
07/12/2022 Thứ tư sau CN 2 Mùa Vọng ;
08/12/2022 Đức Mẹ Vô Nhiễm St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
09/12/2022 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Vọng ;
10/12/2022 Thứ bảy sau CN 2 Mùa Vọng ;
11/12/2022 Chúa nhật 3 Mùa Vọng ;
12/12/2022 Thứ hai sau CN 3 Mùa Vọng ;
13/12/2022 Thứ ba sau CN 3 Mùa Vọng ;
14/12/2022 Thứ tư sau CN 3 Mùa Vọng ;
15/12/2022 Thứ năm sau CN 3 Mùa Vọng ;
16/12/2022 Thứ sáu sau CN 3 Mùa Vọng ;
17/12/2022 Lễ Ngày 17 Tháng 12 St 49,2,8-10; Mt 1,1-17
18/12/2022 Chúa nhật 4 Mùa Vọng ;
19/12/2022 Lễ Ngày 19 Tháng 12 Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25
20/12/2022 Lễ Ngày 20 Tháng 12 Is 7,10-14; Lc 1,26-38
21/12/2022 Lễ Ngày 21 Tháng 12 Dc 2,8-14; Lc 1,39-45
22/12/2022 Lễ Ngày 22 Tháng 12 1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56
23/12/2022 Lễ Ngày 23 Tháng 12 Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66
24/12/2022 Vọng Giáng Sinh Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
25/12/2022 Chúa nhật Giáng Sinh ;
26/12/2022 Thánh Stêphanô, Tử đạo Tiên khởi Cv 6,8-10; 7,54-59; Mt 10,17-22
27/12/2022 Thánh Gioan Tông Ðồ 1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8
28/12/2022 Các Thánh Anh Hài 1 Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18
29/12/2022 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35
30/12/2022 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,12-17; Lc 2,36-40
31/12/2022 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2022
Cầu cho giới trẻ được đầy niềm tin
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người trẻ, có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hoàn hảo; theo gương Đức Maria, biết lắng nghe, suy niệm và phân định với lòng can đảm, dạt dào đức tin để đưa ra hành động dấn thân phục vụ.
SUY NIỆM TIN MỪNG
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu đo” (Mc 16,15)
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)
Nhìn lên Trời | Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Góp phần kiến tạo Thiên đường đời sau ngay từ hôm nay | Lm. Đan Vinh
Chứng từ và việc rao giảng | Lm. Mark Link, S.J.
Chúa Cha | Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Làm chứng cho Chúa hôm nay | Lm. Đan Vinh
Ái mộ những sự trên trời | PM. Cao Huy Hoàng
Phòng Tiệc Ly là nơi Giáo Hội khai sinh và từ đó chảy ra con suối bác ái trở thành dòng sông lớn | Linh Tiến Khải
Hãy là chứng nhân của Thầy | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Rao giảng việc sám hối | PM. Cao Huy Hoàng
Cùng lên trời với Chúa | Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@