Hạnh phúc không phải từ những điều mà ta nhận được, mà từ những điều mà ta cho đi. - Ben Carson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18739
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (Năm I) St 1,1-19

"Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy".

Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và Thần trí Thiên Chúa bay sà trên mặt nước.

Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng". Và có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Thiên Chúa phán: "Hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ nước với nước", và Thiên Chúa làm nên vòm trời, và phân rẽ nước phía trên vòm trời với nước dưới vòm trời. Và xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.

Thiên Chúa phán: "Nước dưới trời hãy tụ tại một nơi, để lộ ra chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: "Ðất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống, và cây ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt giống, trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo mộc xanh tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong có hạt tuỳ theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.

Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm; và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư.
 
Ðáp Ca: Tv 103,1-2a.5-6.10.12.24.35c

Ðáp: Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa (c. 31b).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác. - Ðáp.

2) Ngài dựng vững địa cầu trên nền tảng, cho tới muôn đời nó chẳng lung lay. Ngài dùng biển che phủ nó như áo che thân, trên ngọn núi non muôn ngàn nước đọng. - Ðáp.

3) Ngài lệnh cho mạch nước tràn ra thành suối, chúng chảy rì rào giữa miền non núi. Bên cạnh chúng, chim trời cư ngụ, từ trong ngành cây vang ra tiếng hót. - Ðáp.

4) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. - Ðáp.

Alleluia: Ga 14,5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mc 6,53-56

"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
31/03/2019 Chúa Nhật IV Mùa Chay Gs 5,9a.10-12; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
01/04/2019 Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Is 65,17-21; Ga 4,43-54
02/04/2019 Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16
03/04/2019 Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Is 49,8-15; Ga 5,17-30
04/04/2019 Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay Xh 32,7-14; Ga 5,31-47
05/04/2019 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30
06/04/2019 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Gr 11,18-20; Ga 7,40-53
07/04/2019 Chúa Nhật V Mùa Chay Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11
08/04/2019 Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Ðn 13,41c-62; Ga 8,12-20
09/04/2019 Thứ Ba sau CN V Mùa Chay Ds 21,4-9; Ga 8,21-30
10/04/2019 Thứ Tư Tuần V Mùa Chay Ðn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42
11/04/2019 Thứ Năm Tuần V Mùa Chay St 17,3-9; Ga 8,51-59
12/04/2019 Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Gr 20,10-13; Ga 10,31-42
13/04/2019 Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Ed 37,21-28; Ga 11,45-56
14/04/2019 Chúa Nhật Lễ Lá Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14–23,56
15/04/2019 Thứ Hai Tuần Thánh Is 42,1-7; Ga 12,1-11
16/04/2019 Thứ Ba Tuần Thánh Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38
17/04/2019 Thứ Tư Tuần Thánh Is 50,4-9a; Mt 26,14-25
18/04/2019 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
19/04/2019 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
20/04/2019 Vọng Phục Sinh St 1,1–2,2; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12
21/04/2019 Chúa Nhật Phục Sinh Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9
22/04/2019 Thứ Hai sau CN II Phục Sinh Cv 4,23-31; Ga 3,1-8
23/04/2019 Thứ Ba Tuần II Phục Sinh Cv 4,32-37; Ga 3,7-15
24/04/2019 Thứ Tư Tuần II Phục Sinh Cv 5,17-26; Ga 3,16-21
25/04/2019 Thánh sử Marcô 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20
26/04/2019 Thứ sáu, bát nhật Phục Sinh ;
27/04/2019 Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh Cv 6,1-7; Ga 6,16-21
28/04/2019 Chúa Nhật II Phục Sinh Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31
29/04/2019 Thứ hai, sau CN 2 Phục Sinh ;
30/04/2019 Thứ ba, sau CN 2 Phục Sinh ;
05/05/2019 Chúa Nhật 10 Thường Niên 1 V 17,17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@