Chớ bao giờ cố tìm hạnh phúc, người ta gặp nó bên đường.

Isabella Eberhardt
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 20026
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 11,29-32; 12,19

"Israel lìa bỏ nhà Ðavít".

Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người ở ngoài đồng. Ahia cầm lấy áo choàng mới ông đang mặc, xé ra làm mười hai phần và nói với Giêroboam rằng: "Ông hãy cầm lấy mười phần cho ông, vì Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: 'Ðây, Ta sẽ phân chia vương quốc từ tay Salomon, và Ta sẽ cho ngươi mười chi tộc. Vì Ðavít tôi tớ Ta, và vì thành Giêrusalem mà Ta đã lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dành cho Salomon một chi tộc' ". Như thế, Israel lìa bỏ nhà Ðavít cho đến ngày nay.
 
Ðáp Ca: Tv 80,10-11ab.12-13.14-15

Ðáp: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ngươi hãy nghe Ta răn bảo (c. 11a.9a).

Xướng: 1) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. - Ðáp.

2) Nhưng dân tộc của Ta chẳng có nghe lời Ta, Israel đã không vâng lời Ta răn bảo. Bởi thế nên Ta để mặc cho chúng cứng lòng để chúng sinh hoạt tuỳ theo sở thích. - Ðáp.

3) Phải chi dân tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối của Ta mà ăn ở: thì lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ thù của chúng, và để đập tan quân địch của chúng, Ta sẽ trở tay! - Ðáp.
 
Alleluia: Tv 24,4c.5a

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn tôi trong chân lý của Ngài. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mc 7,31-37

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh.
Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh.
Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là "hãy mở ra", tức thì tai anh được sõi sàng.

Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả.

Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.

Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
26/01/2020 Mồng Hai Tết Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6
01/02/2020 Thứ Bảy sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41
02/02/2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên Xp 2,3; 3,12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a
03/02/2020 Thứ Hai sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20
04/02/2020 Thứ Ba sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,; Mc 5,21-43
05/02/2020 Thứ Tư sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6
06/02/2020 Thứ Năm sau CN 4 Thường Niên 1 V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13
07/02/2020 Thứ Sáu sau CN 4 Thường Niên Hc 47,2-13; Mc 6,14-29
08/02/2020 Thứ Bảy sau CN 4 Thường Niên 1 V 3,4-13; Mc 6,30-34
09/02/2020 Chúa Nhật 5 Thường Niên Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16
10/02/2020 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
11/02/2020 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
12/02/2020 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23
13/02/2020 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30
14/02/2020 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37
15/02/2020 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên 1 V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
16/02/2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
17/02/2020 Thứ Hai sau CN 6 Thường Niên Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
18/02/2020 Thứ Ba sau CN 6 Thường Niên Gc 1,12-18; Mc 8,14-21
19/02/2020 Thứ Tư sau CN 6 Thường Niên Gc 1,19-27; Mc 8,22-26
20/02/2020 Thứ Năm sau CN 6 Thường Niên Gc 2,1-9; Mc 8,27-33
21/02/2020 Thứ Sáu sau CN 6 Thường Niên Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-39
22/02/2020 Lập Tông toà Thánh Phêrô 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19
23/02/2020 Chúa Nhật 7 Thường Niên Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48
24/02/2020 Thứ Hai sau CN 7 Thường Niên Gc 3,13-18; Mc 9,13-28
25/02/2020 Thứ Ba sau CN 7 Thường Niên Gc 4,1-10; Mc 9,29-36
26/02/2020 Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
27/02/2020 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
28/02/2020 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
29/02/2020 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
01/03/2020 Chúa Nhật I Mùa Chay St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@