Hạnh phúc chỉ tồn tại khi chúng ta biết cách chia sẻ nó.

Christopher McCandless
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14385
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2262
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh
 
Bài đọc 1: Cv 16,22-34

Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ.

22 Hồi ấy, đám đông ở Philipphê nổi lên chống ông Phaolô và ông Xila. Các quan toà, sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh đánh đòn. 23 Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. 24 Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại.

25 Vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Xila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát. 26 Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra. 27 Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. 28 Nhưng ông Phaolô lớn tiếng bảo: “Ông chớ hại mình làm chi : chúng tôi còn cả đây mà!”

29 Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phaolô và ông Xila, 30 rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?” 31 Hai ông đáp: “Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ.” 32 Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. 33 Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi, rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. 34 Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

Đáp ca: Tv 137,1-2a.2bc-3.7c-8 (Đ. x. c.7c)

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con.

Hoặc:

Đ. Ha-lê-lui-a.

1 Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin.
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
2a hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con.

2bc Xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.
3 Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con.

7c Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con.
8 Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất ;
lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con.


Tung hô Tin Mừng: x. Ga 16,7.13

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em ; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 16,5-11

Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.

5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: 9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; 10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; 11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
01/01/2022 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2022 Chúa nhật Lễ Hiển Linh ;
03/01/2022 Thứ hai Lễ Hiển Linh ;
04/01/2022 Thứ ba Lễ Hiển Linh ;
05/01/2022 Thứ tư Lễ Hiển Linh ;
06/01/2022 Thứ năm Lễ Hiển Linh ;
07/01/2022 Thứ sáu Lễ Hiển Linh ;
08/01/2022 Thứ bảy Lễ Hiển Linh ;
09/01/2022 Chúa nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa ;
10/01/2022 Thứ Hai sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 1,1-8; Mc 1,14-20
11/01/2022 Thứ Ba sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 1,9-20; Mc 1,21-28
12/01/2022 Thứ Tư sau CN 1 Thường Niên Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39
13/01/2022 Thứ Năm sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 4,1-11; Mc 1,40-45
14/01/2022 Thứ Sáu sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12
15/01/2022 Thứ Bảy sau CN 1 Thường Niên 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17
16/01/2022 Chúa nhật 2 TN ;
17/01/2022 Thứ Hai sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
18/01/2022 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28
19/01/2022 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
20/01/2022 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12
21/01/2022 Thứ Sáu sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19
22/01/2022 Thứ Bảy sau CN 2 Thường Niên 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
23/01/2022 Chúa nhật 3 TN ;
24/01/2022 Thứ Hai sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
25/01/2022 Thánh Phaolô Tông Ðồ trở lại Cv 22,3-16; Cv 9,1-22; Mc 16,15-18
26/01/2022 Thánh Timôthê, Tông Đồ 2 Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Lc 10,1-9
27/01/2022 Thứ Năm sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25
28/01/2022 Thứ Sáu sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 11,1-4a.5-10b.13-17; Mc 4,26-34
29/01/2022 Thứ Bảy sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41
30/01/2022 Chúa nhật 4 TN ;
31/01/2022 Thứ Hai sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20
01/02/2022 Thứ Ba sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,; Mc 5,21-43
02/02/2022 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-32
03/02/2022 Thứ Năm sau CN 4 Thường Niên 1 V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13
04/02/2022 Thứ Sáu sau CN 4 Thường Niên Hc 47,2-13; Mc 6,14-29
05/02/2022 Thứ Bảy sau CN 4 Thường Niên 1 V 3,4-13; Mc 6,30-34
06/02/2022 Chúa nhật 5 TN ;
07/02/2022 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
08/02/2022 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
09/02/2022 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23
10/02/2022 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30
11/02/2022 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37
12/02/2022 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên 1 V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
13/02/2022 Chúa nhật 6 TN ;
14/02/2022 Thứ Hai sau CN 6 Thường Niên Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
15/02/2022 Thứ Ba sau CN 6 Thường Niên Gc 1,12-18; Mc 8,14-21
16/02/2022 Thứ Tư sau CN 6 Thường Niên Gc 1,19-27; Mc 8,22-26
17/02/2022 Thứ Năm sau CN 6 Thường Niên Gc 2,1-9; Mc 8,27-33
18/02/2022 Thứ Sáu sau CN 6 Thường Niên Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-39
19/02/2022 Thứ Bảy sau CN 6 Thường Niên Gc 3,1-10; Mc 9,1-12
20/02/2022 Chúa nhật 7 TN ;
21/02/2022 Thứ Hai sau CN 7 Thường Niên Gc 3,13-18; Mc 9,13-28
22/02/2022 Lập Tông toà Thánh Phêrô 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19
23/02/2022 Thứ Tư sau CN 7 Thường Niên Gc 4,13b-18; Mc 9,37-39
24/02/2022 Thứ Năm sau CN 7 Thường Niên Gc 5,1-6; Mc 9,40-49
25/02/2022 Thứ Sáu sau CN 7 Thường Niên Gc 5,9-12; Mc 10,1-12
26/02/2022 Thứ Bảy sau CN 7 Thường Niên Gc 5,13-20; Mc 10,13-16
27/02/2022 Chúa nhật 8 TN ;
28/02/2022 Thứ Hai sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27
01/03/2022 Thứ Ba sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31
02/03/2022 Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
03/03/2022 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
04/03/2022 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
05/03/2022 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
06/03/2022 Chúa nhật 1 Mùa Chay ;
07/03/2022 Thứ hai sau CN 1 Mùa Chay ;
08/03/2022 Thứ ba sau CN 1 Mùa Chay ;
09/03/2022 Thứ tư sau CN 1 Mùa Chay ;
10/03/2022 Thứ năm sau CN 1 Mùa Chay ;
11/03/2022 Thứ sáu sau CN 1 Mùa Chay ;
12/03/2022 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Chay ;
13/03/2022 Chúa nhật 2 Mùa Chay ;
14/03/2022 Thứ hai sau CN 2 Mùa Chay ;
15/03/2022 Thứ ba sau CN 2 Mùa Chay ;
16/03/2022 Thứ tư sau CN 2 Mùa Chay ;
17/03/2022 Thứ năm sau CN 2 Mùa Chay ;
18/03/2022 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Chay ;
19/03/2022 Thánh Cả Giuse 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
20/03/2022 Chúa nhật 3 Mùa Chay ;
21/03/2022 Thứ hai sau CN 3 Mùa Chay ;
22/03/2022 Thứ ba sau CN 3 Mùa Chay ;
23/03/2022 Thứ tư sau CN 3 Mùa Chay ;
24/03/2022 Thứ năm sau CN 3 Mùa Chay ;
25/03/2022 Lễ Truyền Tin Is 7,10-14; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38
26/03/2022 Thứ bảy sau CN 3 Mùa Chay ;
27/03/2022 Chúa nhật 4 Mùa Chay ;
28/03/2022 Thứ hai sau CN 4 Mùa Chay ;
29/03/2022 Thứ ba sau CN 4 Mùa Chay ;
30/03/2022 Thứ tư sau CN 4 Mùa Chay ;
31/03/2022 Thứ năm sau CN 4 Mùa Chay ;
01/04/2022 Thứ sáu sau CN 4 Mùa Chay ;
02/04/2022 Thứ bảy sau CN 4 Mùa Chay ;
03/04/2022 Chúa nhật 5 Mùa Chay ;
04/04/2022 Thứ hai sau CN 5 Mùa Chay ;
05/04/2022 Thứ ba sau CN 5 Mùa Chay ;
06/04/2022 Thứ tư sau CN 5 Mùa Chay ;
07/04/2022 Thứ năm sau CN 5 Mùa Chay ;
08/04/2022 Thứ sáu sau CN 5 Mùa Chay ;
09/04/2022 Thứ bảy sau CN 5 Mùa Chay ;
10/04/2022 Chúa nhật Lễ Lá ;
11/04/2022 Thứ Hai Tuần Thánh ;
12/04/2022 Thứ Ba Tuần Thánh ;
13/04/2022 Thứ Tư Tuần Thánh ;
14/04/2022 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
15/04/2022 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
16/04/2022 Vọng Phục Sinh St 1,1–2,2; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12
17/04/2022 Chúa nhật Chúa nhật Phục Sinh ;
18/04/2022 Thứ hai sau CN Thứ hai Phục Sinh ;
19/04/2022 Thứ ba sau CN Thứ ba Phục Sinh ;
20/04/2022 Thứ tư sau CN Thứ tư Phục Sinh ;
21/04/2022 Thứ năm sau CN Thứ năm Phục Sinh ;
22/04/2022 Thứ sáu sau CN Thứ sáu Phục Sinh ;
23/04/2022 Thứ bảy sau CN Thứ bảy Phục Sinh ;
24/04/2022 Chúa nhật Lòng Thương Xót ;
25/04/2022 Thánh sử Marcô 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20
26/04/2022 Thứ ba sau CN Lòng Thương Xót ;
27/04/2022 Thứ tư sau CN Lòng Thương Xót ;
28/04/2022 Thứ năm sau CN Lòng Thương Xót ;
29/04/2022 Thứ sáu sau CN Lòng Thương Xót ;
30/04/2022 Thứ bảy sau CN Lòng Thương Xót ;
01/05/2022 Chúa nhật 3Easter ;
02/05/2022 Thứ hai sau CN 3Easter ;
03/05/2022 Thánh Philipphê và Giacôbê (Hậu), Tông đồ 1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14
04/05/2022 Thứ tư sau CN 3Easter ;
05/05/2022 Thứ năm sau CN 3Easter ;
06/05/2022 Thứ sáu sau CN 3Easter ;
07/05/2022 Thứ bảy sau CN 3Easter ;
08/05/2022 Chúa nhật 4Easter ;
09/05/2022 Thứ hai sau CN 4Easter ;
10/05/2022 Thứ ba sau CN 4Easter ;
11/05/2022 Thứ tư sau CN 4Easter ;
12/05/2022 Thứ năm sau CN 4Easter ;
13/05/2022 Thứ sáu sau CN 4Easter ;
14/05/2022 Thánh Mathia Tông đồ Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17
15/05/2022 Chúa nhật 5Easter ;
16/05/2022 Thứ hai sau CN 5Easter ;
17/05/2022 Thứ ba sau CN 5Easter ;
18/05/2022 Thứ tư sau CN 5Easter ;
19/05/2022 Thứ năm sau CN 5Easter ;
20/05/2022 Thứ sáu sau CN 5Easter ;
21/05/2022 Thứ bảy sau CN 5Easter ;
22/05/2022 Chúa nhật 6Easter ;
23/05/2022 Thứ hai sau CN 6Easter ;
24/05/2022 Thứ ba sau CN 6Easter ;
25/05/2022 Thứ tư sau CN 6Easter ;
26/05/2022 Lễ Lên Trời ;
27/05/2022 Thứ sáu sau CN 6Easter ;
28/05/2022 Thứ bảy sau CN 6Easter ;
29/05/2022 Chúa nhật 7Easter ;
30/05/2022 Thứ hai sau CN 7Easter ;
31/05/2022 Đức Mẹ Thăm Viếng Xp 3,14-18a; Lc 1,39-56
01/06/2022 Thứ tư sau CN 7Easter ;
02/06/2022 Thứ năm sau CN 7Easter ;
03/06/2022 Thứ sáu sau CN 7Easter ;
04/06/2022 Thứ bảy sau CN 7Easter ;
05/06/2022 Chúa nhật Pentecost ;
06/06/2022 Thứ hai sau CN Pentecost ;
07/06/2022 Thứ ba sau CN Pentecost ;
08/06/2022 Thứ tư sau CN Pentecost ;
09/06/2022 Thứ năm sau CN Pentecost ;
10/06/2022 Thứ sáu sau CN Pentecost ;
11/06/2022 Thánh Barnaba, Tông đồ Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13
12/06/2022 Chúa nhật 9 TN ;
13/06/2022 Thứ Hai sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 1,1-7; Mc 12,1-12
14/06/2022 Thứ Ba sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17
15/06/2022 Thứ Tư sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
16/06/2022 Thứ Năm sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34
17/06/2022 Thứ Sáu sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
18/06/2022 Thứ Bảy sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44
19/06/2022 Chúa nhật 10 TN ;
20/06/2022 Thứ Hai sau CN 10 Thường Niên 1 V 17,1-6; Mt 5,1-12
21/06/2022 Thứ Ba sau Chúa Nhật 10 Thường Niên 1 V 17,7-16; Mt 5,13-16
22/06/2022 Thứ Tư sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,20-39; Mt 5,17-19
23/06/2022 Thứ Năm sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,41-46; Mt 5,20-26
24/06/2022 Thứ sáu sau CN 10 TN ;
25/06/2022 Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 2,41-52
26/06/2022 Chúa nhật 11 TN ;
27/06/2022 Thứ Hai sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42
28/06/2022 Thứ Ba sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48
29/06/2022 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
30/06/2022 Thứ Năm sau CN 11 Thường Niên Hc 48,1-15; Mt 6,7-15
01/07/2022 Thứ Sáu sau CN 11 Thường Niên 2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
02/07/2022 Thứ Bảy sau CN 11 Thường Niên 2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34
03/07/2022 Chúa nhật 14 TN ;
04/07/2022 Thứ Hai sau CN 14 Thường Niên Hs 2,14.15-16.19-20; Mt 9,18-26
05/07/2022 Thứ Ba sau CN 14 Thường Niên Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
06/07/2022 Thứ Tư sau CN 14 Thường Niên Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
07/07/2022 Thứ Năm sau CN 14 Thường Niên Hs 11,1b.3-4,8c-9; Mt 10,7-15
08/07/2022 Thứ Sáu sau CN 14 Thường Niên Hs 14,2-10; Mt 10,16-23
09/07/2022 Thứ Bảy sau CN 14 Thường Niên Is 6,1-8; Mt 10,24-33
10/07/2022 Chúa nhật 15 TN ;
11/07/2022 Thứ Hai sau CN 15 Thường Niên Is 1,10-17; Mt 10,34 - 11,1
12/07/2022 Thứ Ba sau CN 15 Thường Niên Is 7,1-9; Mt 11,20-24
13/07/2022 Thứ Tư sau CN 15 Thường Niên Is 10, 5-7.13-16; Mt 11,25-27
14/07/2022 Thứ Năm sau CN 15 Thường Niên Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
15/07/2022 Thứ Sáu sau CN 15 Thường Niên Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
16/07/2022 Thứ Bảy sau CN 15 Thường Niên Mk 2,1-5; Mt 12,14-21
17/07/2022 Chúa nhật 16 TN ;
18/07/2022 Thứ Hai sau CN 16 Thường Niên Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
19/07/2022 Thứ Ba sau CN 16 Thường Niên Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
20/07/2022 Thứ Tư sau CN 16 Thường Niên Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9
21/07/2022 Thứ Năm sau CN 16 Thường Niên Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
22/07/2022 Thánh Maria Mađalêna Dc 3,1-4a; Ga 20,1.11-18
23/07/2022 Thứ Bảy sau CN 16 Thường Niên Gr 7,1-11; Mt 13,24-30
24/07/2022 Chúa nhật 17 TN ;
25/07/2022 Thứ Hai sau CN 17 Thường Niên Gr 13,1-11; Mt 13,31-35
26/07/2022 Thánh Gioakim và Anna Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17
27/07/2022 Thứ Tư sau CN 17 Thường Niên Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
28/07/2022 Thứ Năm sau CN 17 Thường Niên Gr 18,1-6; Mt 13,47-53
29/07/2022 Thánh nữ Martha Lv 23,1.4-11.15-16. 27.34b-37; Ga 11,19-27
30/07/2022 Thứ Bảy sau CN 17 Thường Niên Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
31/07/2022 Chúa nhật 18 TN ;
01/08/2022 Thứ Hai sau CN 18 Thường Niên Gr 28,1-17; Mt 14,13-21
02/08/2022 Thứ Ba sau CN 18 Thường Niên Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
03/08/2022 Thứ Tư sau CN 18 Thường Niên Gr 31,1-7; Mt 15,21-28
04/08/2022 Thứ Năm sau CN 18 Thường Niên Gr 31,31-34; Mt 16,13-23
05/08/2022 Thứ Sáu sau CN 18 Thường Niên Nk 1,15; 2,2; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
06/08/2022 Chúa Hiển Dung Ðn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36
07/08/2022 Chúa nhật 19 TN ;
08/08/2022 Thứ Hai sau CN 19 Thường Niên Ed 1,2-5.24–2,1a; Mt 17,21-26
09/08/2022 Thứ Ba sau CN 19 Thường Niên Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
10/08/2022 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
11/08/2022 Thứ Năm sau CN 19 Thường Niên Ed 12,1-12; Mt 18,21–19,1
12/08/2022 Thứ Sáu sau CN 19 Thường Niên Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12
13/08/2022 Thứ Bảy sau CN 19 Thường Niên Ed 18,1-10.13b.30.32; Mt 19,13-15
14/08/2022 Chúa nhật 20 TN ;
15/08/2022 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
16/08/2022 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Ed 28,1-10; Mt 19,23-30
17/08/2022 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a
18/08/2022 Thứ Năm sau CN 20 Thường Niên Ed 36,23-28; Mt 22,1-14
19/08/2022 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên Ed 37,1-14; Mt 22,34-40
20/08/2022 Thứ Bảy sau CN 20 Thường Niên Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12
21/08/2022 Chúa nhật 21 TN ;
22/08/2022 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
23/08/2022 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 2,1-3a.13-16; Mt 23,23-26
24/08/2022 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
25/08/2022 Thứ Năm sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51
26/08/2022 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13
27/08/2022 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30
28/08/2022 Chúa nhật 22 TN ;
29/08/2022 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
30/08/2022 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37
31/08/2022 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44
01/09/2022 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11
02/09/2022 Thứ Sáu sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39
03/09/2022 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,6-15; Lc 6,1-5
04/09/2022 Chúa nhật 23 TN ;
05/09/2022 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11
06/09/2022 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19
07/09/2022 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26
08/09/2022 Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria Mk 5,2-5a; Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23
09/09/2022 Thứ Sáu sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42
10/09/2022 Thứ Bảy sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 10,14-22a; Lc 6,43-49
11/09/2022 Chúa nhật 24 TN ;
12/09/2022 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 11,17-26; Lc 7,1-10
13/09/2022 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17
14/09/2022 Suy Tôn Thánh Giá Ds 21,4-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17
15/09/2022 Thứ năm sau CN 24 TN ;
16/09/2022 Thứ Sáu sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3
17/09/2022 Thứ Bảy sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15
18/09/2022 Chúa nhật 25 TN ;
19/09/2022 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Cn 3,27-34; Lc 8,16-18
20/09/2022 Thánh Anrê Kim Taegon và Các Bạn, Tử Ðạo Kn 3,1-9; Lc 9,23-26
21/09/2022 Thánh Matthêu, Tông Ðồ Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
22/09/2022 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Gv 1,2-11; Lc 9,7-9
23/09/2022 Thứ Sáu sau CN 25 Thường Niên Gv 3,1-11; Lc 9,18-22
24/09/2022 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Gv 11,9–12,8; Lc 9,44b-45
25/09/2022 Chúa nhật 26 TN ;
26/09/2022 Thứ Hai sau CN 26 Thường Niên G 1,6-22; Lc 9,46-50
27/09/2022 Thứ Ba sau CN 26 Thường Niên G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56
28/09/2022 Thứ Tư sau CN 26 Thường Niên G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62
29/09/2022 Các Tổng Lãnh Thiên Thần Ðn 7,9-10.13-14; Ga 1,47-51
30/09/2022 Thứ Sáu sau CN 26 Thường Niên G 38,1.12-21; 39,33-35; Lc 10,13-16
01/10/2022 Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu Is 66,10-14c; Mt 18,1-4
02/10/2022 Chúa nhật 27 TN ;
03/10/2022 Thứ Hai sau CN 27 Thường Niên Gl 1,6-12; Lc 10,25-37
04/10/2022 Thánh Phanxicô Assisi Gl 6,14-18; Mt 11,25-30
05/10/2022 Thứ Tư sau CN 27 Thường Niên Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4
06/10/2022 Thứ Năm sau CN 27 Thương Niên Gl 3,1-5; Lc 11,5-13
07/10/2022 Ðức Mẹ Mân Côi St 3,9-15.20; Rm 5,12.17-19; Lc 1,26-38
08/10/2022 Thứ Bảy sau CN 27 Thường Niên Gl 3,22-29; Lc 11,27-28
09/10/2022 Chúa nhật 28 TN ;
10/10/2022 Thứ Hai sau CN 28 Thường Niên Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32
11/10/2022 Thứ Ba sau CN 28 Thường Niên Gl 4,31b–5,6; Lc 11,37-41
12/10/2022 Thứ Tư sau CN 28 Thường Niên Gl 5,18-25; Lc 11,42-46
13/10/2022 Thứ Năm sau CN 28 Thường Niên Ep 1,1-10; Lc 11,47-54
14/10/2022 Thứ Sáu sau CN 28 Thường Niên Ep 1,11-14; Lc 12,1-7
15/10/2022 Thánh Nữ Têrêxa Avila, Tiến sĩ Rm 8,22-27; Mt 5,13-19
16/10/2022 Chúa nhật 29 TN ;
17/10/2022 Thánh Inhaxiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo Pl 3,17–4,1; Ga 12,24-26
18/10/2022 Thánh Luca, Thánh Sử 2 Tm 4,9-17a; Lc 10,1-9
19/10/2022 Thánh Gioan Brébeuf 2 Cr 4,7-15; Mt 28,16-20
20/10/2022 Thứ Năm sau CN 29 Thường Niên Ep 3,14-21; Lc 12,49-53
21/10/2022 Thứ Sáu sau CN 29 Thường Niên Ep 4,1-6; Lc 12,54-59
22/10/2022 Thứ Bảy sau CN 29 Thường Niên Ep 4,7-16; Lc 13,1-9
23/10/2022 Chúa nhật 30 TN ;
24/10/2022 Thứ Hai sau CN 30 Thường Niên Ep 4,32–5,8; Lc 13,10-17
25/10/2022 Thứ Ba sau CN 30 Thường Niên Ep 5,21-33; Lc 13,18-21
26/10/2022 Thứ Tư sau CN 30 Thường Niên Ep 6,1-9; Lc 13,22-30
27/10/2022 Thứ Năm sau CN 30 Thường Niên Ep 6,10-20; Lc 13,31-35
28/10/2022 Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ Ep 2,19-22; Lc 6,12-19
29/10/2022 Thứ Bảy sau CN 30 Thường Niên Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11
30/10/2022 Chúa nhật 31 TN ;
31/10/2022 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Pl 2,1-4; Lc 14,12-14
01/11/2022 Lễ Các Thánh Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
02/11/2022 Các Đẳng Linh hồn Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
03/11/2022 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Pl 3,3-8; Lc 15,1-10
04/11/2022 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8
05/11/2022 Thứ Bảy sau CN 31 Thường Niên Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
06/11/2022 Chúa nhật 32 TN ;
07/11/2022 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Tt 1,1-9; Lc 17,1-6
08/11/2022 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10
09/11/2022 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Tt 3,1-7; Lc 17,11-19
10/11/2022 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Plm 7-20; Lc 17,20-25
11/11/2022 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô Ed 47,1-2.8-9.12; 1 Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22
12/11/2022 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8
13/11/2022 Chúa nhật 33 TN ;
14/11/2022 Thứ Hai sau CN 33 Thường Niên Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43
15/11/2022 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10
16/11/2022 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên Kh 4,1-11; Lc 19,11-28
17/11/2022 Thứ Năm sau CN 33 Thường Niên Kh 5,1-10; Lc 19,41-44
18/11/2022 Cung hiến Thánh Đường Thánh Phêrô - Phaolô Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33
19/11/2022 Thứ Bảy sau CN 33 Thường Niên Kh 11,4-12; Lc 20,27-40
20/11/2022 Chúa nhật Chúa Kitô Vua ;
21/11/2022 Thứ hai sau CN Chúa Kitô Vua ;
22/11/2022 Thứ ba sau CN Chúa Kitô Vua ;
23/11/2022 Thứ tư sau CN Chúa Kitô Vua ;
24/11/2022 Lễ CTTĐVN 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
25/11/2022 Thứ sáu sau CN Chúa Kitô Vua ;
26/11/2022 Thứ bảy sau CN Chúa Kitô Vua ;
27/11/2022 Chúa nhật 1 Mùa Vọng ;
28/11/2022 Thứ hai sau CN 1 Mùa Vọng ;
29/11/2022 Thứ ba sau CN 1 Mùa Vọng ;
30/11/2022 Thánh Anrê, Tông Đồ Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
01/12/2022 Thứ năm sau CN 1 Mùa Vọng ;
02/12/2022 Thứ sáu sau CN 1 Mùa Vọng ;
03/12/2022 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Vọng ;
04/12/2022 Chúa nhật 2 Mùa Vọng ;
05/12/2022 Thứ hai sau CN 2 Mùa Vọng ;
06/12/2022 Thứ ba sau CN 2 Mùa Vọng ;
07/12/2022 Thứ tư sau CN 2 Mùa Vọng ;
08/12/2022 Đức Mẹ Vô Nhiễm St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
09/12/2022 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Vọng ;
10/12/2022 Thứ bảy sau CN 2 Mùa Vọng ;
11/12/2022 Chúa nhật 3 Mùa Vọng ;
12/12/2022 Thứ hai sau CN 3 Mùa Vọng ;
13/12/2022 Thứ ba sau CN 3 Mùa Vọng ;
14/12/2022 Thứ tư sau CN 3 Mùa Vọng ;
15/12/2022 Thứ năm sau CN 3 Mùa Vọng ;
16/12/2022 Thứ sáu sau CN 3 Mùa Vọng ;
17/12/2022 Lễ Ngày 17 Tháng 12 St 49,2,8-10; Mt 1,1-17
18/12/2022 Chúa nhật 4 Mùa Vọng ;
19/12/2022 Lễ Ngày 19 Tháng 12 Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25
20/12/2022 Lễ Ngày 20 Tháng 12 Is 7,10-14; Lc 1,26-38
21/12/2022 Lễ Ngày 21 Tháng 12 Dc 2,8-14; Lc 1,39-45
22/12/2022 Lễ Ngày 22 Tháng 12 1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56
23/12/2022 Lễ Ngày 23 Tháng 12 Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66
24/12/2022 Vọng Giáng Sinh Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
25/12/2022 Chúa nhật Giáng Sinh ;
26/12/2022 Thánh Stêphanô, Tử đạo Tiên khởi Cv 6,8-10; 7,54-59; Mt 10,17-22
27/12/2022 Thánh Gioan Tông Ðồ 1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8
28/12/2022 Các Thánh Anh Hài 1 Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18
29/12/2022 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35
30/12/2022 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,12-17; Lc 2,36-40
31/12/2022 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18
Mồng 4 tháng 6 năm Nhâm Dần
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2022
Cầu cho những người cao niên
Chúng ta cầu nguyện cho những người cao niên, những người đang nắm giữ cội nguồn và lịch sử của dân tộc; mong rằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ giúp cho giới trẻ biết hướng vọng về tương lai với hy vọng và trách nhiệm.
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@