Mỗi người bạn tượng trưng cho một thế giới đối với chúng ta, một thế giới không được sinh ra cho đến khi họ xuất hiện, và chỉ khi cuộc gặp gỡ này diễn ra thì một thế giới mới được sinh ra.

Anais Nin (1903-1977)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18739
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Ngày 9 tháng 11

Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô

Lễ Kính
 
Bài Ðọc I: Ed 47,1-2.8-9.12

"Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi".

Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Người ấy lại nói với tôi: "Nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên; lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết; mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ; trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống.
 
Ðáp Ca: Tv 45,2-3.5-6.8-9

Ðáp: Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao (c. 5).

Xướng: 1) Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta, Người hằng cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta không sợ chi, dầu núi đổ xuống đầy lòng biển cả. - Ðáp.

2) Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao hiển ngự. Chúa ở giữa thành, nên nó không chuyển rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp. - Ðáp.

3) Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, ta được Chúa Giacóp hằng bảo vệ. Các ngươi hãy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm, Người thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ. - Ðáp.
 
Bài Ðọc II: 1 Cr 3,9b-11.16-17

"Anh em là đền thờ của Thiên Chúa".

Anh em thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa. Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi như một kiến trúc sư lành nghề, đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây lên. Nhưng mỗi người hãy xem coi mình xây lên thế nào? Vì chưng không ai có thể xây dựng một nền tảng khác, ngoài nền tảng đã được xây dựng là Ðức Kitô.

Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy.

Alleluia: 2 Sb 7,16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta đã chọn lựa và thánh hoá nơi này, để danh Ta được hiện diện khắp nơi cho đến muôn đời. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Ga 2,13-22

"Người có ý nói đền thờ là thân thể Người".

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán".

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bấy giờ người Dothái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
31/03/2019 Chúa Nhật IV Mùa Chay Gs 5,9a.10-12; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
01/04/2019 Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Is 65,17-21; Ga 4,43-54
02/04/2019 Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16
03/04/2019 Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Is 49,8-15; Ga 5,17-30
04/04/2019 Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay Xh 32,7-14; Ga 5,31-47
05/04/2019 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30
06/04/2019 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Gr 11,18-20; Ga 7,40-53
07/04/2019 Chúa Nhật V Mùa Chay Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11
08/04/2019 Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Ðn 13,41c-62; Ga 8,12-20
09/04/2019 Thứ Ba sau CN V Mùa Chay Ds 21,4-9; Ga 8,21-30
10/04/2019 Thứ Tư Tuần V Mùa Chay Ðn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42
11/04/2019 Thứ Năm Tuần V Mùa Chay St 17,3-9; Ga 8,51-59
12/04/2019 Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Gr 20,10-13; Ga 10,31-42
13/04/2019 Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Ed 37,21-28; Ga 11,45-56
14/04/2019 Chúa Nhật Lễ Lá Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14–23,56
15/04/2019 Thứ Hai Tuần Thánh Is 42,1-7; Ga 12,1-11
16/04/2019 Thứ Ba Tuần Thánh Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38
17/04/2019 Thứ Tư Tuần Thánh Is 50,4-9a; Mt 26,14-25
18/04/2019 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
19/04/2019 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
20/04/2019 Vọng Phục Sinh St 1,1–2,2; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12
21/04/2019 Chúa Nhật Phục Sinh Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9
22/04/2019 Thứ Hai sau CN II Phục Sinh Cv 4,23-31; Ga 3,1-8
23/04/2019 Thứ Ba Tuần II Phục Sinh Cv 4,32-37; Ga 3,7-15
24/04/2019 Thứ Tư Tuần II Phục Sinh Cv 5,17-26; Ga 3,16-21
25/04/2019 Thánh sử Marcô 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20
26/04/2019 Thứ sáu, bát nhật Phục Sinh ;
27/04/2019 Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh Cv 6,1-7; Ga 6,16-21
28/04/2019 Chúa Nhật II Phục Sinh Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31
29/04/2019 Thứ hai, sau CN 2 Phục Sinh ;
30/04/2019 Thứ ba, sau CN 2 Phục Sinh ;
05/05/2019 Chúa Nhật 10 Thường Niên 1 V 17,17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@