Đôi khi việc làm một người bạn đồng nghĩa với việc khéo léo trong từng thời điểm. Có lúc cần thinh lặng. Có lúc cần buông và để cho mọi người dấn thân vào vận mệnh của chính họ. Và có lúc chuẩn bị tâm lý để trở lại lúc ban đầu sau khi mọi việc kết thúc.

Gloria Naylor (b. 1950)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14164
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2261
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
NEWS - TTCG
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 5/2010, Tuần 4

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 5/2010, Tuần 4

 

Tháng 5/2010

Tuần 4: Hiệp thông trong đức ái

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

5.3 HIỆP THÔNG TRONG ĐỨC ÁI

A. TRÌNH BÀY

Các tín hữu đầu tiên không chỉ hiệp thông với nhau trong niềm tin và hy vọng nhưng còn sống niềm tin và hy vọng ấy trong cuộc sống hằng ngày qua việc để tài sản làm của chung, sống tình liên đới huynh đệ, cố gắng làm sao để trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn (Cv 4,32-35). Họ chia sẻ với đồng đạo những gì mình có, không vì khinh chê vật chất hay coi khinh các giá trị trần thế, nhưng để sống trọn vẹn tinh thần liên đới huynh đệ hầu bảo đảm cho mỗi thành viên những nhu cầu cần thiết. Làm sao có thể gọi là một cộng đoàn huynh đệ đúng nghĩa, nếu giữa các thành viên “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”?

Sự hiệp thông giữa các tín hữu đầu tiên không chỉ giới hạn trong cộng đoàn nhưng mở ra cho các giáo đoàn, bằng chứng là nhiều cuộc lạc quyên đã được tổ chức để giúp đỡ các giáo đoàn gặp khó khăn (x. 2 Cr 8,4; 9,13; 1 Cr 16,1; Cv 11,27-30).

Các tín hữu đầu tiên gặp rất nhiều khó khăn trong việc thể hiện lý tưởng huynh đệ này. Họ thường xuyên phải đối phó với những khó khăn bên trong cũng như bên ngoài.

Từ bên trong, các tín hữu phải cố gắng thoát khỏi áp lực của nhóm Kitô hữu bảo thủ gốc Do thái muốn trói ghì Kitô giáo trong vòng lễ giáo của Môisen và muốn duy trì nghi thức cắt bì bằng mọi giá, phải đối diện với các hiện tượng phe nhóm hay xung đột trong giáo đoàn như chuyện xích mích giữa nhóm Kitô hữu thiểu số gốc Hy Lạp với nhóm Kitô hữu gốc Do Thái khi các bà goá thuộc nhóm thiểu số bị bỏ rơi (x. Cv 6,1-6), cuộc xung đột giữa hai quan niệm về cứu độ hoặc tương quan giữa Tin mừng và Văn hoá (x. Gl 2,11-14), kiện tụng hay lên án lẫn nhau (1 Cr 6,1-20), gương mù gương xấu hay phân chia giai cấp (1 Cr 8,7-13;11,17-22).

Từ bên ngoài, các Kitô hữu luôn phải sống trong “tình trạng tử đạo” và phải đương đầu với sức tấn công ác liệt của ngoại giáo cũng như của Do Thái giáo. Nhiều tín hữu sống trong thái độ thường xuyên đợi chờ tử đạo. Họ quan niệm “máu của các vị tử đạo là hạt giống nẩy sinh các Kitô hữu.”

Dẫu gặp nhiều khó khăn, các tín hữu đầu tiên vẫn cố gắng sống triệt để lý tưởng hiệp thông và huynh đệ của Tin Mừng. Vì thế, cộng đoàn này đã được giới thiệu như cộng đoàn lý tưởng cho tất cả cộng đoàn Kitô giáo ở mọi thời mọi nơi.

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Vì ý gì các tín hữu đầu tiên góp tài sản làm của chung?

T. Các tín hữu đầu tiên góp tài sản làm của chung vì muốn sống trọn vẹn tinh thần liên đới huynh đệ, nhờ đó, không ai trong cộng đoàn phải thiếu thốn.

2- H. Phải chăng sự hiệp thông huynh đệ giữa các tín hữu đầu tiên chỉ giới hạn trong phạm vi cộng đoàn?

T. Sự hiệp thông huynh đệ giữa các tín hữu đầu tiên không chỉ giới hạn trong phạm vi cộng đoàn mà còn mở ra cho các cộng đoàn khác.

3- H. Các tín hữu đầu tiên gặp những khó khăn nào trong việc thể hiện lý tưởng huynh đệ này?

T. Các tín hữu đầu tiên gặp những khó khăn bên trong cũng như bên ngoài: từ bên trong như áp lực của nhóm Kitô hữu bảo thủ gốc Do thái, hiện tượng phe nhóm hay xung đột trong giáo đoàn; từ bên ngoài như sự tấn công ác liệt của ngoại giáo cũng như của Do Thái giáo.

4- H. Các tín hữu đầu tiên quan niệm thế nào khi gặp phải những khó khăn?

T. Các tín hữu đầu tiên quan niệm “máu của các vị tử đạo là hạt giống nẩy sinh các Kitô hữu.”

5- H. Các tín hữu đầu tiên đã sống thế nào trước những khó khăn?

T. Các tín hữu đầu tiên vẫn cố gắng sống triệt để lý tưởng hiệp thông và huynh đệ của Tin Mừng. Vì thế, cộng đoàn của họ được xem là cộng đoàn lý tưởng cho tất cả cộng đoàn Kitô giáo ở mọi nơi cũng như mọi thời.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Bạn lãnh hội được gì từ sự hiệp thông huynh đệ giữa các tín hữu đầu tiên?

2. Bạn lãnh hội được gì từ những khó khăn của cộng đoàn tín hữu đầu tiên?

3. Bạn lãnh hội được gì từ những cố gắng của các tín hữu đầu tiên trước những khó khăn?

 

Ban Tổ chức Năm Thánh

 

 

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 5/2010, Tuần 4

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   61 tin bài trong NEWS - TTCG
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 3 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 2 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 1 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 3 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 2 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 1 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 3
  Tìm hiểu thêm về Kinh Năm Thánh 2010 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 1
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 4
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 3
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 2
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 1
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 4
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 3
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 2
  Xây dựng mô hình Giáo Hội tham gia để thực thi sứ vụ
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2021
Cầu cho Giáo hội biết rộng mở cho tất cả mọi người
Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội; luôn trung thành và can đảm rao giảng Tin Mừng, xin cho Giáo Hội luôn là một cộng đoàn yêu thương huynh đệ và mãi thăng tiến trong tình yêu hiệp thông.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@