Kiên quyết giữ tâm trạng hạnh phúc và vui vẻ; bạn sẽ tạo được một sức mạnh vô biên chống lại những khó khăn.

Helen Keller (1880-1968)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15190
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
NEWS - TTCG
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 1

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 1

 

Tháng 6/2010

Tuần 1: Giáo Hội Việt Nam muốn trở nên một gia đình hơn một phẩm trật

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


ĐỀ TÀI 6: GIÁO HỘI VIỆT
NAM MUỐN TRỞ NÊN MỘT GIA ĐÌNH HƠN MỘT PHẨM TRẬT

A. TRÌNH BÀY

Trong việc xây dựng một Giáo Hội hiệp thông, điều cần quan tâm là xây dựng sự hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa. Vì Giáo Hội là của mọi người tín hữu, nên mọi thành phần trong Giáo Hội đều phải liên kết với nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm. Vẫn biết không dễ gì hiện thực ngay được ý thức đó trong đời sống, thế nhưng, đây lại là điều cần làm ngay.

Chính các Giám mục Việt Nam đã nói đến nhu cầu cấp bách này trong Thượng Hội đồng Giám mục Á châu như sau: “Cần thiết phải xây dựng Giáo Hội như một gia đình của những con cái Thiên Chúa hơn là như một phẩm trật được phú ban với những cơ cấu và luật lệ nghiêm minh. Giáo Hội như một gia đình sẽ hòa nhập tốt hơn vào xã hội Việt Nam.”

Những lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng liên tục nhắc lại lời mời gọi mọi phần tử trong Giáo Hội, chủ chăn cũng như giáo dân, đang hoạt động hoặc còn đang được đào tạo nơi các chủng viện hay dòng tu, phải thật sự canh tân, đổi mới tư duy để cùng dựng xây một Giáo Hội như lòng Chúa mong muốn (Đề Cương 20).

B. HỎI - ĐÁP

1- H. Công Đồng Vaticanô II dạy thế nào về vai trò của mọi tín hữu trong việc xây dựng Giáo Hội?

T. Công Đồng Vaticanô II khẳng định mọi thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đều có quyền và trách nhiệm tham gia vào công việc xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô.

2- H. Các Kitô hữu phải làm những gì để xây dựng Giáo Hội Hiệp Thông?

T. Một là phải hiệp thông với Chúa cũng như với nhau. Hai là phải loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Ba là yêu thương và phục vụ cho sự sống dồi dào của mọi người trong xã hội.

3- H. Theo các giám mục Việt Nam, chúng ta phải xây dựng Giáo Hội như thế nào để hòa nhập tốt hơn vào xã hội?

T. Chúng ta phải xây dựng Giáo Hội như một gia đình của những con cái Thiên Chúa, hơn là như một phẩm trật được phú ban với những cơ cấu và luật lệ nghiêm minh.

4- H. Để xây dựng Giáo Hội như một gia đình, các giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu làm gì?

T. Các giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu, chủ chăn cũng như giáo dân, đang hoạt động cũng như đang được đào tạo nơi các chủng viện hay dòng tu, phải đổi mới tư duy để chung xây một Giáo Hội như lòng Chúa mong ước.

5- H. Để xây dựng sự hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa, Giáo Hội Việt Nam phải đối diện với những thách đố nào?

T. Giáo Hội Việt Nam phải quan tâm nhiều hơn đến vai trò của giáo dân, vì giáo dân chỉ được xem là khí cụ của hàng giáo sĩ hơn là những người chia sẻ trách nhiệm trong cùng một sứ mệnh Chúa trao.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Theo bạn, có thể xây dựng Giáo Hội như một gia đình trong khi vẫn duy trì phẩm trật không?

2. Bạn có những đề nghị nào để giúp giáo xứ trở thành một gia đình, trong đó mọi người quan tâm đến nhau, liên đới và đoàn kết với nhau trong việc phục vụ ích chung?

3. Theo bạn, cần phải làm gì để giáo dân thực sự là những người chia sẻ trách nhiệm với linh mục trong cùng một sứ mệnh Chúa trao phó cho cộng đoàn?


size=2 width="100%" align=center>TÀI LIỆU HỌC HỎI TRONG NĂM THÁNH (TOÀN TẬP)

Các bài trước:

Tháng

 

 

 

 

1/2011

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

12/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

11/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

10/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

9/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

8/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

7/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

6/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

5/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

4/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

3/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

2/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

1/2010

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

12/2009

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

 

 

Ban Tổ chức Năm Thánh 2010

 

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 1

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   61 tin bài trong NEWS - TTCG
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 3 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 2 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 1 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 3 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 2 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 1 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 3
  Tìm hiểu thêm về Kinh Năm Thánh 2010 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 1
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 4
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 3
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 2
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 1
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 4
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 3
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 2
  Xây dựng mô hình Giáo Hội tham gia để thực thi sứ vụ
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thìn
Chúa Nhật 17 Thường Niên
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@